art, culture, networks

Začal sa prvý deň festivalu Multiplace, 2.5.2011

Monday, 2 May 2011 · by danka

Začal sa prvý deň festivalu! Tešíme sa na vás, vo všetkých mestách, priestoroch, na všetkých výstavách, workshopoch, koncertoch, interaktívnych inštaláciách, performance, prezentáciách.. a party.. a grilovačke! a festivalovej obývačke!

Pondelok 2.5., 1. festivalový deň:
BRATISLAVA
Od 11.00 RE-PAIK workshop v Galérii Enter, od 14.00 workshop VOLTAGE CONTROL v Progressbare. Večer otvárame výstavu Multiplace Expo v Galérii Enter. Príďte sa pozrieť na čerstvé mediálne inštalácie a živé performance!

GALLERY ENTER / Zámočnícka 10 / www.galleryenter.com
PROGRESSBAR / Cukrová 14 / www.progressbar.sk

„VOLTAGE CONTROL“: ANALÓGOVÝ AUDIOVIZUÁLNY
SYNTETIZÁTOR / WORKSHOP / PROGRESSBAR.LEKTOR / WORKSHOP LEADER: VICTOR MAZON (ES/DE)

Vyrobte si vlastny analogovy audiovizualny syntetizator! Dielňa pre všetkych zaujemcov o audiovizualne experimentovanie, nie su potrebne žiadne znalosti v oblasti elektroniky. Sučiastky aj nastroje budu k dispozicii, počet miest je obmedzeny, registracie na projects@multiplace.org.
Make your own analogue audiovisual synthesizer! A workshop for everyone interested in audiovisual experimentation, no electronic knowledge required. All parts and tools will be provided, and the number of places is limited. Register at projects@multiplace.org.

11.00 — 17.00

RE-PAIK / WORKSHOP / ENTER.
LEKTORI / WORKSHOP LEADERS: DAVID STRANG & VINCENT VAN UFFELEN (UK)

Potrebujete sa zbaviť trapnej minulosti, ktora na vas striehne v najtemnejšich šufl ikoch v podobe kaziet Erasure alebo nebodaj Kelly Family? Spravte z nich medialne umenie! Dvojica umelcov David Strang a Vincent van Uffelen povedie workshop, ktoreho vychodiskovym bodom bude inštalacia Nam June Paika Random Access Music (1963). Sieť magnetickych pasov kaziet však tentokrat nebude nahodne prehravana len na zaklade rozhodnutia divaka – do inštalacie budu vstupovať celkom nove okolnosti a technologie. Vysledok workshopu predvedu jeho učastnici vo štvrtok večer v Enteri. Registracie na projects@multiplace.sk.
David Strang and Vincent van Uff elen will lead a workshop starting from the installation by Nam June Paik, Random Access Music (1963). This time however, the network of strips of magnetic tape will not be randomly played simply based on the viewer’s decision – the installation will be infi ltrated by completely new circumstances and technologies. The outcome of the workshop will be presented by participants on Thursday night in Enter. Register at  projects@multiplace.sk.

19.00
MULTIPLACE EXPO
/ OTVORENIE VYSTAVY / EXHIBITION OPENING / ENTER.

Pre festival Multiplace sa tento rok podarilo ziskať Galeriu Ester s jej novymi, neformalnymi a neopozeranymi priestormi v centre Bratislavy. Na MULTIPLACE EXPO budete mocť počas festivalu najsť prehliadku čerstvych medialnych inštalacii, bude sa tu konať workshop a počas dvoch festivalovych večerov – pondelka a štvrtka – sa v zakutiach historickeho objektu galerie naživo predstavia viaceri umelci v serii performancii. EXPO ukaže rozne polohy konceptu REMAKE – vačšina vystavenych prac je inšpirovana dejinami medialneho umenia, niektore vznikli špecialne pre festival. Z vystavy by vam určite nemala ujsť projekcia na 3D objekty irskeho umelca Ocusonic-a, ktora spracuva nahravky z experimentalneho televizneho študia z 80. rokov, kresliaci stroj Vaclava Pelouška, ktory bude svojou aktivitou reagovať na data prenašane na Multiplace stranke alebo program Jana Nalepu generujuci zvuky z partitur slovenskeho umelca Milana Adamčiaka. Na otvoreni EXPA sa okrem dvoch živych performancii priamo v expozicii Galerie Enter, Ocusonicovho Chasing Waves Performance a koncertu Jiřiho Suchanka s jeho senzorickym nastrojom Meduza, predstavi aj česke duo Ondřej Merta — Vaclav Peloušek, kombinujuce analogovu a digitalnu videosyntezu v projekte Hurikan BM516.

UMELCI / ARTISTS: DAVID STRANG & VINCENT VAN UFFELEN (UK) / RE-PAIK / WORKSHOP IN PROGRESS, TAČ.KA (BIH) / THIS IS NOT A REMAKE OF BOSNIAN-HERZEGOVINIAN NEW MEDIA ART, JAN NÁLEPA (CZ) / PARTITURA, JIŘÍ SUCHÁNEK (CZ) / MEDUSA, VÁCLAV PELOUŠEK (CZ) / DRAWING MACHINE — STROJ 02, OCUSONIC (IR) / CHASING WAVES INSTALLATION, VÍCTOR MAZÓN (ES/DE) A ÚČASTNÍCI WORKSHOPU / VOLTAGE CONTROL (OD 5. 5.)

The Multiplace festival was this year able to secure Gallery Ester with its new, informal and unseen space in the centre of Bratislava. At MULTIPLACE EXPO, you will fi nd a selection of fresh media installations, a workshop, and during two festival evenings, the gallery’s historic building will host live performances by several artists. EXPO will present the various forms of the REMAKE concept — most works are inspired by the history of media art, while some were created specifi cally for the Multiplace festival. You certainly shouldn’t miss projections onto 3D objects by Irish artist Ocusonic, which process recordings by an experimental TV studio from the 1980’s, Vaclav Peloušek’s drawing machine, which will react to data being transmitted on the Multiplace website, and the software by Jan Nalepa, which generates sounds from scores by the Slovak artist Milan Adamčiak. EXPO will also present performances by Ocusonic (Chasing Waves Performance) and the Czech duo of Ondřej Merta — Vaclav Peloušek, who combine analogue and digital videosynthesis as part of the Hurikan BM516 project, and concert by Jiři Suchanek, with his Meduse sensory instrument.

TRNAVA

Kto je tu šéf?
02. máj 2011 19 – 22h, Galéria Jána Koniarka – Kopplova vila, SK_Trnava
Viliam Slaminka (SK)
Galéria Jána Koniarka
inštalácia, vernisáž/výstava

Projekcia animácie Viliama Slaminku “Kto je tu šéf?!” pred Galériou Jána Koniarka v Trnave.
Koncept animácie “Kto je tu šéf?!” je myslený ako nepriama reakcia na nedávne snahy, dôvody a následné odvolanie Vladimíra Beskida z postu riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave.
Aj napriek tomu, že ju ešte nikto nikdy nevidel, stihla už svojim názvom vyvolať reakcie s negatívnym dopadom na výstavnú činnosť galérie.
Príďte si pozrieť animáciu, ktorá rozvírila hladinu a prebudila emócie!

Príďte sa povoziť na interaktívnej inštalácii Tomáša Beňadika “SKejt”! A v prípade dobrého počasia si môžete pozrieť i prezentáciu Jany Kapelovej “Aspoň sme nezostali ticho” o umeleckom aktivizme.

Viac informácií o zrušení trnavskej častu festivalu Multiplace tu: www.tasr.sk/200.axd?k=20110428TBB00392

BRNO

DŮM UMĚNI MĚSTA BRNA / Malinovskeho nam. 2 /www.dum-umeni.cz
BILLBOART GALLERY EUROPE /
Udolni 19 / www.billboart.org

02. 05. — 08. 05.
THIS IS NOT A REMAKE
/ BILLBOART GALLERY EUROPE / FAVU VUT / FACULTY OF FINE ARTS, BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY.
Skupina vizualnich umělců Tač.ka (BIH), využiva k socialni a institucionální kritice různe komunikačni technologie. K letošni temě Remake přispěji aktivistickym „This is not a remake / There are no Bosnian- -Herzegovinian new-media art pioneers“. lutacka.com

Tač.ka (BIH) group of visual artists, uses various communication technologies for social and institutional critique. They will contribute to this year’s theme “Remake” with their “This is not a remake / There are no Bosnian-Herzegovinian new-media art pioneers”.

PO/MON 02. 05.
20.00

MULTIPLACE OPENING
/ KONCERT / CONCERT / DŮM UMĚNI MĚSTA BRNA.
DEREK HOLZER (US/DE), ROBIN FOX (AUS), TOMAŠ HRŮZA (CZ), GND + CAB (SK, CZ)

Už 10. ročnik festivalu zahajime v Domě uměni lasery, netradičnim využitim meotarů a remake-noisovou party. Laserova šou Robina Foxe (Editions Mego) je pravym „synestetickym zažitkem 21. stoleti“, založenym na vizualizaci zvuku: elektronicky vytvařene zvukove vlny, dokonale sladěne s pohybem paprsků, obklopuji divaky. Derek Holzer se v projektu Tonewheels inspiruje pionyrskymi dily elektronicke hudby 20. stoleti (ANS Syntetizer, Variophone, Oramic system), Peter Gonda (gnd) s Michalem Cabem (Cab) představi vlastni uplatněni literarnich „cut-up“ technik a reinterpretaci kultovniho dila Dreamachine Briona Gysina z 60. let. Mistnim přispěvkem bude Datapatch ver 1.11 multimedialniho umělce Tomaše Hrůzy, inspirovany principy dila japonskeho umělce Ryoji Ikedy.
The laser show by Robin Fox is a truly “synesthetic experience for the 21st century”, based on the visualisation of sound: the audience is immersed in electronically produced sound waves, perfectly synchronised with the movement of laser beams. Derek Holzer’s project Tonewheels is inspired by pioneering pieces of electronic music from the 20th century (ANS Synthesizer, Variophone,the Oramic system), Peter Gonda (gnd) with Michal Cab (Cab)will present their own version of literary “cut-up” techniques and a reinterpretation of the cult work Dreamachine by Brion Gysin from the 1960’s. A local contribution will come in the form of Datapatch ver 1.11 by multimedia artist Tomaš Hrůza, inspired by principles in the work of the Japanese artist Ryoji Ikeda.

PRAHA

KAVÁRNA POTRVÁ / Srbská 2 / www.potrva.czPO/MON 02. 05.
20.00

BLAU PERU / ALEXANDRA MORALESOVÁ (CZ), GEORGE.BAGDASAROV (AM/CZ) / PERFORMANCE / KAVÁRNA POTRVÁ.

„Fotografi a je pravda. Kinematografi a, to je pravda dvadsaťštyrikrat za sekundu.” J.-L. Godard, 1970
Blau Peru je pokus o „vyvolanie filmovej snimky“, o zobudenie potencialneho pribehu a o zahajenie vyskumu. Pracujeme s najdenym fotografickym materialom. Aby sme vzbudili dojem pohybliveho obrazu, použivame prehliadačku na 8mm film. Obraz rozprestrieme na platno prostrednictvom videa a vďaka takejto digitalnej remediacii sa material premeni na „ducha“. Tychto duchov potom prinutime tancovať prostrednictvom preparovaneho gramofonu a pretvorime tak jeden z tisicov potencialnych pribehov umožnenych najdenym fotografickym materialom.

“Photography is truth. Cinema is truth twenty-four times per second.” J-L. Godard, 1970.
Blau Peru is an attempt to ‘develop a fi lm picture’, to wake up a potential story, and to initiate research. We work with found footage material. To invoke the moving picture, an 8mm fi lm viewer is used. To spread the picture on screen, there is a video transfer and due to that kind of digital remediation the material comes to transubstantiation and turns into a ‚spectre‘. Those spectres are then forced to dance with a prepared gramophone and so transfi gure one of thousands of possible stories made possible by found footage material.

REYKJAVIK

THE LOST HORSE GALLERY / Vitastigur 9a / www.losthorse.is
MON 02. 05.

Lost Horse Gallery will be opened on Monday the 2nd of May with the construction of an installation of interactive sound and video elements.
The installation is open to participants and throughout the week, a series of musical and visual experiments will be undertaken by various collaborating artists. The schedule is available at www.LostHorse.is

KRIA BREKKAN: CONCERT & PERFORMANCE.
AUXPAN: TAPE DELAY SYMPHONY.

THIZONE: BEATS AND SIZZLES.

ORN BARDUR ARNARSON & ALEXANDER.ZAKLYNSKY:.

AUDIO – VIDEO MANIPULATION INSTALLATION.

NINNA THORARINSDOTTIR: INSTALLATION AND PERFORMANCE.

WITH “THE DANCING DRESS.

pošli na vybrali.sme.sk

Tags:

0 responses so far ↓

  • There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment