art, culture, networks

Entries from May 2013

MULTIPLACE NETWORK & NEW MEDIA CULTURE FESTIVAL /// 8th – 26th May 2013

May 8th, 2013 · No Comments

Multiplace je sieť ľudí a organizácií, venujúcich sa interakcii médií a technológií s umením, kultúrou a spoločnosťou. Hlavným cieľom otvorenej platformy Multiplace je okrem festivalu, ktorý sa od roku 2002 koná zároveň na rôznych miestach sveta, najmä podpora tvorby mediálneho umenia a kritická reflexia života a kultúry v prostredí nových technológií. Okrem festivalu prevádzkuje združenie […]

[Read more →]

Tags: announcements · invitations