art, culture, networks

Multiplace Network, 10.4. – 3.5. 2012, Bratislava–Brno–Cluj–Pécs–Zlín

April 10th, 2012 · No Comments

[Read more →]

Tags: announcements · invitations

Multiplace Network 2012: Bratislava

April 9th, 2012 · No Comments

MULTIPLACE NETWORK 2012 BRATISLAVA utorok 10. 4. / 17.00 Darko Fritz: Program v umení 60. rokov 20. storočia – Konkrétne, počítačové a konceptuálne umenie na príklade [New] Tendencies / prednáška Galéria Medium, Hviezdoslavovo nám. č. 18 viac info štvrtok 12.4. / 17.00 
Bartosz Łukasiewicz: Nebezpečné spojitosti / prednáška Poľský inštitút, Nám. SNP 27
 O pojme […]

[Read more →]

Tags: announcements · invitations

Multiplace Bratislava 2012: Prednášky / Lectures

April 5th, 2012 · No Comments

Príďte sa dozvedieť viac o programe v umení 60-tych rokov či nebezpečných spojitostiach, Multiplace Vás pozýva na: /Come to learn more about the program in the art of the 1960’s or dangerous relations, Multiplace invites you to: PREDNÁŠKA Nr.1: 10.4.2012, 17.00 Galéria Medium, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava DARKO FRITZ: Program v umení 60. rokov 20. […]

[Read more →]

Tags: announcements · invitations

MULTIPLACE BRATISLAVA / 18. – 26. mája 2010

May 12th, 2010 · No Comments

9. ročník bratislavskej časti festivalu kultúry nových médií A4 – nultý priestor / Nám. SNP 12 / BA / www.a4.sk 18. 5. / 20.00 Spektakulárne otvorenie bratislavskej časti tohtoročného Multiplace, medzinárodnej série akcií o kultúre nových médií. Audiovizuálne predstavenie POWEr umeleckej skupiny Artificiel (Alexandre Burton and Julien Roy) vzniklo na objednávku 10. ročníka montrealského festivalu […]

[Read more →]

Tags: announcements · invitations