art, culture, networks

Deň druhý sa začína, 3.5.2011

Tuesday, 3 May 2011 · by danka

Máme za sebou prvý deň festivalu. Brno sa spamätáva z laserov, meotarov a noisu, Reykjavik z interaktívnych inštalácií. Bratislava ďakuje všetkým, ktorí prišli na vernisáž Multiplace Expo (aj pánovi s paličkou a píšťalkou, ktorý sa postaral o improvizovaný sprievodný program). Druhý festivalový deň, 3.5., vás čaká:

BRATISLAVA

UT/TUE 03. 05.
11.00 — 17.00

MULTIPLACE INFOCENTRUM
/ FESTIVALOVÁ KAVIAREŇ, ČITÁREŇ A OBYVÁČKA / FESTIVAL CAFE, READING AND LIVING ROOM / MIDL_SPACE

11.00 — 17.00
RE-PAIK
/ WORKSHOP / ENTER
LEKTORI / WORKSHOP LEADERS: DAVID STRANG & VINCENT VAN UFFELEN (UK)

15.00 — 18.00
MULTIPLACE EXPO
/ VÝSTAVA / EXHIBITION / ENTER.

15.00 — 17.00
RIPPLE
/ INTERAKTÍVNA INŠTALÁCIA / INTERACTIVE.INSTALLATION / MIDL_SPACE
BORIS VITÁZEK (SK)

Interaktívna inštalácia inšpirovaná známym elektronickým hudobným nástrojom Reactable, mapuje zvukovými stopami výškový svetelný terén Bratislavy. Rozhranie pracuje so sériou virtuálnych objektov, ktorými divák manipuluje prostredníctvom pohybov svojho tela.
“Občas sa mi zdá akoby som na seba nahliadal zvonku. Mám pocit, že všetko čo robím, čo sa deje a čo som, nieje vo mne, ale predo mnou. Akoby sa pomyselné oko kamery presunulo z pohľadu prvej osoby do pohľadu tretej osoby. Nikdy neviem, či je to chyba vnímania. Veď mozog si vytvára realitu v sebe, zmysly sú len referenčné body na jej tvorbu. No viem aký je to pocit.
Je to ako nahliadať na celý chaos života zvrchu a cítiť líniu okolo ktorej náhodne vznikajú nové udalosti. Je to jednotná čiara ktorá je priemerom všetkého čo sa deje.
V mojej práci vytváram zvukový a vizuálny chaos, ktorý zjednocuje jedna línia, prijímam chaos a upadám do neho, pri čom sa snažím udržať kontrolu nad tým, čo robím. Je to ako „vedomé snívanie“ – (lucidné, bdelé, jasné snívanie je uvedomovanie si stavu snívania, ktorého výsledkom je oveľa jasnejší snový zážitok, a ktorý niekedy umožňuje ovládanie obsahu sna.). Pracovanie s inštaláciou je ako hľadanie domu v ktorom sa nachádzam – nikdy ho nenájdem, ale dokážem ho cítiť
Tieto chvíle sú vždy prepojené s mestom, s nocou a samotou. Je to prostredie ktoré ma dostane do tohto stavu, aj keď príde vždy náhodne. Sú to známe miesta, kde sa cítim bezpečne.
Kamera vo videách je vždy za mnou – človek čo ovláda projekciu má možnosť na chvíľu sa postaviť do „pohľadu tretej osoby môjho vedomia“. Snaží sa kontrolovať moje bdelé snívanie, pri čom sa sám stáva jeho súčasťou. Objekty ktoré ovláda predstavujú moje vedomie a myšlienky, ktoré sa okrem vizuálneho spracovania prejavujú aj zvukovo.
Na túto prácu sa dá pozerať ako na audio-vizuálny performance, interaktívnu inštaláciu, alebo „zážitkový stroj“, ktorý ukazuje môj zvláštny stav, ponára sa do môjho vedomia, len aby z neho mohol vystuúpť. Robí to obrazom a zvukom, štýlom ktorý vychádza zVJ-jingu, a hudobných live performancií.”

Interactive installation Ripple, inspired by the famous electronic musical instrument Reactable, uses sound tracks to map Bratislava’s light contours. The installation works with a series of virtual objects,which the viewers manipulate by moving their bodies.

18.30
DI +
/ PERFORMANCE / MIDL_SPACE.
JONNY FOX (UK) + ZUZANA GOD
ÁLOVA (SK)

Spolupraca umelca Jonnyho Foxa, ktory sa venuje performance artu, a vizualnej umelkyne Zuzany Godalovej vytvori dialog medzi organickou a digitalnou entitou. Audiovizualne predstavenie tematizujúce jednoduchu ľudsku skusenosť, je prepracovanou verziou performance, ktora mala premieru v Sheffi elde v roku 2009. „Ocitame sa v pozicii, kedy sa nam otvara najmenej 10 dveri, musime sa rozhodnuť v ramci dostupnych technologii, ktore už viac nemusia služiť ľudskym cieľom, ale budu ‚fungovať samy osebe‘, ako svojbytna forma života reagujuca na nas prostrednictvom jednoduchych hybridnych systemov integracie.“Collaboration between performance artist Johnny Fox (UK) and visual artist Zuzana Godalova (SK) will create a dialogue between organic and digital entities. Using audio and visual performance to drive a narrative of a simple human experience, it will be a re-worked performance which took place in Sheffi eld (UK) 2009.
“We are put in a position where at least 10 doors are open, choices are given to be made within our available technology which no Langer needs to just function for human purposes but ‘will function on its own’, as a life form in itself reacting to us through simple hybrid systems of integration.”

20.00
MULTIPLESK
/ KONCERT + PERFORMANCE / CONCERT + PERFORMANCE / A4
ROBIN FOX (AUS), ALEX NOWITZ (DE), VICTOR MAZON (ES/DE)

Laserové lúče, hacknute radia, prerobene ovladače hernych konzol: tvorive použitie technologii može byť kritickym skumanim informačnej doby, netradičnym využitim noveho media aj improvizovanym vytvaranim prekvapivych audiovizualnych kombinacii priamo pred divakmi. Laserova šou Robina Foxa (Editions Mego) je pravym „synestetickym zažitkom 21. storočia“, založenym na vizualizaci zvuku: elektronicky vytvarane zvukove vlny obklopuju divakov a su dokonale zladene s pohybom lučov. Skladateľ a vokalista Alex Nowitz pomocou upravenych bezdrotovych Wii kontrolerov nahrava, prehrava a meni svoj hlas v realnom čase. Jeho predstavenie Homo Ludens pre štvorkanalovy soundsystem dodava experimentalnej hlasovej performancie novy rozmer. A do tretice, španielsky umelec, aktivista a DIY-kutil Victor Mazon s audiovizualnym predstavenim, ušitym na mieru prave pre tuto priležitosť.
Laser beams, hacked radios, transformed gaming console controls: the creative utilisation of technologies can act to critically analyse the information era, by utilising new media in an unusual way, as well as by improvising surprising audiovisual combinations directly in front of the audience. Robin Fox’s laser show is a real “21st century synesthetic experience”, based on the visualisation of sound: the audience is immersed in electronically produced sound waves perfectly combined with the movement of laser beams. Composer and vocalist Alex Nowitz uses adapted wireless Wii controllers to record, play back and transform his voice in real time. His performance Homo Ludens for a four channel sound system adds a new dimension to experimental voice performance. And finally, Spanish artist, activist and DIY- -engineer Victor Mazon with an audiovisual performance made for this occasion.

BRNO
20.00

FILIP_RICHTR_PELOUŠEK (CZ)
/ KONCERT / CONCERT / DŮM UMĚNI MĚSTA BRNA.
Hudebně ideove uskupeni okolo mistni kultovni osobnosti v oblasti bastlu a DIY hudebnich nastrojů Standy Filipa. Kapelu netvoři nikdo jiny než samotny Standa, ktery oživil sve legendarni nastroje jako „prkno“, nebo automatickeho bubenika a jeho dva studenti – Pavel Richtr hrajici na vlastni analogove synthy a Vaclav Peloušek na digitalni bastly. Remake yourself!

A musical-ideological group surrounding the local DIY electronics and musical instruments cult personality Standa Filip. The group consists of none other than Standa himself, who brought to life his unique musical instruments such as the “prkno” [the plank], or the automatic drummer,and his two students – Pavel Richtr on his own analogue synthesizers and Vaclav Peloušek on digital DIY equipment. Remake yourself!

pošli na vybrali.sme.sk

Tags:

0 responses so far ↓

  • There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment