Galerie C2C
  Galerie Ciant
  Školská28
  verejný priestor
 
Domovská pôda organizátor(ov) MTP: Kruh kurátorů a kritiků
AKCIE: Personal Tarot Mobiles (26. apríl – 03. máj 2008, Galerie C2C)
 
www.c2c.cz

Galerie c2c je nekomerční prostor otevřený širokému spektru současného umění. Výstavní program je orientovaný především na české i zahraniční kurátorské výstavní projekty a prezentaci experimentálních, putovních a mezioborově zaměřených projektů. Galerie zároveň slouží jako zázemí pro jednorázové projekce, workshopy a přednášky spojené s aktivitami občanského sdružení c2c.
   

 
AKCIE: ADD soundsystem ver. 2.0 (30. apríl – 01. jún 2008, Galerie Ciant)
 
Křížkovského 18
Praha
galerie/at/ciant.cz
www.ciant.cz/galerie

Galerie CIANT se programově zaměřuje na využívání nových technologií v umění. Hlavním cílem je naplňovat inovativní dramaturgii a dát prostor projektům, které v ČR nebyly a nejsou běžně k vidění. Galerie CIANT také podporuje vznik nových uměleckých děl.

„Naše galerie je koncipována jako nekomerční prostor pro prezentaci experimentálních projektů, které propojují světy umění, vědy a nových technologií,“ komentoval v dugnu 2007 vznik nové galerie jeden z kurátorů, Pavel Sedlák z o.s. CIANT.

Program Galerie CIANT sleduje tři základní dramaturgické osy: cyklus SOUŘADNICE má za cíl mapovat tvorbu studentů a čerstvých absolventů uměleckých a technických škol. Pod hlavičkou LEGENDY vystavujeme díla umělců, o kterých se píše, ale v ČR ještě nebyly k vidění. Cyklus HIC SUNT LEONES představuje umělce z mimoevropských zemí.

Série přednášek a prezenatcí KYBERMEMY vytváří platformu pro výměnu názorů.

„Myslíme si, že otevření Galerie CIANT skýtá možnost prezentovat nejen aktuální umělecké trendy, ale například i poslední vývoj v oblasti robotiky, biotechnologií nebo nanotechnologií. Naším cílem je mezioborovost. CIANT od svého založení v roce 1998 sleduje potenciál propojování umělecké a vědecké kreativity. V propojení vědy a umění vidíme budoucnost.“ (Pavel Smetana, ředitel o.s. CIANT)
   

 
AKCIE: MTPS28
Interaktivní síťová instalace
(26. – 29. apríl 2008 20h, Školská28)
, ...::: pd-net session \\\\\\\\\\\\ (03. máj 2008 18h, Školská28)
 
Dlouhá 33
Praha–1
www.skolska28.cz

Komunikační prostor Školská 28 je polyfunkčním prostorem pro různé neziskové kulturní a umělecké aktivity. Najdete ho ve dvorním traktu novorenesančního nájemního domu “U rytířů”, postaveného roku 1888. Je v objektu pozdější dvorní přístavby domu, navržené v roce 1939 a do nedávné doby využívané jako dílna a galvanizovna. V letech 1998-1999 byla stavba zrekonstruována do stávající podoby Linhartovou nadací a otevřena v lednu roku 1999 pro veřejnost.

Programová koncepce vychází ze specifického charakteru místa, ve kterém se prostor nachází. Poskytuje příležitost různým vrstvám veřejnosti aktivně se zapojit do společenského života v centru Prahy a podílet se na rozmanitém spektru iniciativ, projektů a činností. Realizované projekty mají také přispět k revitalizaci místní občanské vybavenosti, ke zlepšení lokálních podmínek mezigenerační komunikace a ke spolupráci s dalšími nekomerčními iniciativami.

Výstavní umělecký program věnováný prezentaci současné kultury, představuje jedno z mála míst na kulturní mapě Prahy, kde se mohou setkávat a svobodně konfrontovat mladí umělci z Čech i ze zahraničí, a to bez ohledu na trh s uměním a komerční aspekty současného galerijního provozu.

Program Komunikačního prostoru Školská 28 je propojen s mezinárodním projektem tvůrčích pobytů Otevřené ateliéry Praha Dolní Počernice, který nabízí prostorové a organizační zázemí projektům, které vyžadují dlohoudobější přípravu a studiové zázemí.

Do roku 2005 byl prostor spravován Linhartovou nadací, posléze Linhartovou společností o.p.s., Od roku 2006 správu převzalo nástupnické občanské sdružení DEAI/setkání, které pokračuje v poslání Linhartovy nadace. Projekt je podpořen grantem hlavního města Prahy. Výstavní program byl v letech 2005 až 7 realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.
   
AKCIE: Beer Barrel Polka Teremin Reunion (25. apríl 2008, verejný priestor), Postcards From Berlin (27. apríl 2008 15h, verejný priestor30. apríl 2008 18h, verejný priestor)
 
 
 

 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt