Nitrianska galéria / Bunker

 
Domovská pôda organizátor(ov) MTP: Nitrianska galéria
AKCIE: Soundbus / nomadSPACE (26. apríl 2008 19h, A4 – nultý priestor28. apríl 2008 20h, Europa Culture Centre29. apríl 2008 17.30h, Nitrianska galéria / Bunker30. apríl 2008, 13 kubikov02. máj 2008 20h, Stanica Žilina-Záriečie03. máj 2008 19h, A4 – nultý priestor), Parazit (29. apríl 18h – 18. máj 2008, Nitrianska galéria / Bunker), NOVÉ MAPY (29. apríl 2008 18.30h, Nitrianska galéria / Bunker)
 
Župné nám. 3
949 01 Nitra
www.nitrianskagaleria.sk/index.php?cmd=vuzv

Bývalý CO kryt Nitrianskej galérie bol otvorený 3.4.2008 a poskytuje priestor pre experimenty s rôznymi prejavmi súčasného vizuálneho umenia a jeho prepojenie na ďalšie umelecké formy ako divadlo alebo hudba. Či už inštalácie, videoprojekcie alebo performancie.

V Bunkri tiež prebieha projekt Galéria mladých kurátorov. V rámci neho Nitrianska galéria podporuje okrem mladých výtvarníkov aj mladých kurátorov a poskytuje im priestor pre realizáciu ich výstavných koncepcií.
 
 

 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt