Školská28

 

 
AKCIE: MTPS28
Interaktivní síťová instalace
(26. – 29. apríl 2008 20h, Školská28)
, ...::: pd-net session \\\\\\\\\\\\ (03. máj 2008 18h, Školská28)
 
Dlouhá 33
Praha–1
www.skolska28.cz

Komunikační prostor Školská 28 je polyfunkčním prostorem pro různé neziskové kulturní a umělecké aktivity. Najdete ho ve dvorním traktu novorenesančního nájemního domu “U rytířů”, postaveného roku 1888. Je v objektu pozdější dvorní přístavby domu, navržené v roce 1939 a do nedávné doby využívané jako dílna a galvanizovna. V letech 1998-1999 byla stavba zrekonstruována do stávající podoby Linhartovou nadací a otevřena v lednu roku 1999 pro veřejnost.

Programová koncepce vychází ze specifického charakteru místa, ve kterém se prostor nachází. Poskytuje příležitost různým vrstvám veřejnosti aktivně se zapojit do společenského života v centru Prahy a podílet se na rozmanitém spektru iniciativ, projektů a činností. Realizované projekty mají také přispět k revitalizaci místní občanské vybavenosti, ke zlepšení lokálních podmínek mezigenerační komunikace a ke spolupráci s dalšími nekomerčními iniciativami.

Výstavní umělecký program věnováný prezentaci současné kultury, představuje jedno z mála míst na kulturní mapě Prahy, kde se mohou setkávat a svobodně konfrontovat mladí umělci z Čech i ze zahraničí, a to bez ohledu na trh s uměním a komerční aspekty současného galerijního provozu.

Program Komunikačního prostoru Školská 28 je propojen s mezinárodním projektem tvůrčích pobytů Otevřené ateliéry Praha Dolní Počernice, který nabízí prostorové a organizační zázemí projektům, které vyžadují dlohoudobější přípravu a studiové zázemí.

Do roku 2005 byl prostor spravován Linhartovou nadací, posléze Linhartovou společností o.p.s., Od roku 2006 správu převzalo nástupnické občanské sdružení DEAI/setkání, které pokračuje v poslání Linhartovy nadace. Projekt je podpořen grantem hlavního města Prahy. Výstavní program byl v letech 2005 až 7 realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.
 
 

 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt