BlogO MultiplaceNewsletterWikiPodporaPressKontaktLoginEnglish


 
 
 
Mulitouthere / elektronická literatúra
04. máj 2011 18h, midl_space, SK_Bratislava
Mariusz Pisarski (PL), Dawid Marcinkowski (PL), Perfokarta (PL), Tachykardia (SK), Chaosdroid (SK), Drakh (SK)
prezentácia, projekcia, performance, prednáška
 
Literárne performancie, ktoré si prečítate/uvidíte/započujete, sú multimediálne, fungujú v priestore, prepájajú ľudí a miesta a vychádzajú z poľského a slovenského prostredia. Elektronická literatúra nabáda k „multisenzorickému čítaniu“, je interaktívna, hravá a v našom prípade sa vydáva za hlasom spievajúcich vodných víl(eviek) v reálnom čase. Mariusz Pisarski vás oboznámi s konceptom e-lit v poľskom kultúrnom kontexte. Vo vodách narativity budete plávať aj v smere plavbyvedúceho Dawida Marcinkowskeho a jeho interaktívneho filmu Sufferosa. Šplech! Vedrom TJ-ingu, VJ-ingu a DJ-ingu vás po poľskej sprche Re:Call dua Brombosz-Podgórni (členovia Perfokarty) na záver obleje l : * ttter-I'm_in > 1 s kohútikmi v rukách Chaosdroidu, Tachykardie a Drakha.

18.00-18.50 Mariusz Pisarski: Kyberpoézia v Poľsku / prednáška
18.50-19.20 Diskusia
19.30-20.30 Dawid Marcinkowski: Sufferosa / prezentácia interaktívneho filmu
20.30-21.30 Roman Bromboszcz + Łukasz Podgórni: Re:Call / performance
21.30-22.30 Tachykardia + Chaosdroid + Drakh: l : * ttter-I'm_in > 1  / performance
 


"Strategies of interactivity. On Polish cyberpoetry and the languages of new media"

 

 
 
MTP 2008MTP 2007MTP 2006MTP 2005MTP 2004MTP 2003MTP 2002NewsletterWikiPodporaPressKontakt
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Czech Republic License.