Videoset FVU AKU BB
  Akurátni kurátori
Sabine Maria Schmidt a projekt 40jahrevideokunst.de

  Prix Ars Electronica 2007
  UCHOKO / Pohyblivé obrazy I.
 
26. apríl – 03. máj 2008, Stanica Žilina-Záriečie, SK_Žilina
projekcia
 
Prezentácia videí študentov a absolventov Fakulty výtvarných umení Akadémie umení Banská Bystrica. Krátke videofilmy rôznorodo reflektujú a interpretujú témy súvisiace napr. s osobnou očistou, telesnosťou či socialnou otázkou.
   

 
27. apríl 2008 18h, 13 kubikov, SK_Bratislava
Sabine Maria Schmidt (DE), Mária Rišková (SK) (moderátorka)
Goethe-Institut Bratislava, 13 kubikov
prednáška, projekcia
 
Pokračovanie cyklu Akurátni kurátori predstaví kurátorku súčasného umenia Múzea Folkwang v Essene Sabine Maria Schmidt. Súčasťou jej rozprávania o „videoumení dnes“ bude projekcia výberu videí z monumentálneho projektu spolkovej nadácie Kulturstiftung des Bundes. Výrazným prvkom konferencie, výstavy a publikácií 40jahrevideokunst.de bolo pomenovanie videoumenia jednou z najvýraznejších umeleckých foriem 20. storočia a jeho zaradenie ku kultúrnemu dedičstvu – jeho definitívne uznanie inštitúciami. Tento fakt je, okrem iného, zaujímavým námetom pre uvažovanie o kultúrnej politike a postoji inštitúcií k videoumeniu u nás... Diskusiu uvedie Mária Rišková.

28.04.2008, pondelok: individuálne stretnutia so Sabine Maria Schmidt (umelci, kurátori...)
   

 
27. apríl 2008 19h, Kavárna Kunštátská Trojka , CZ_Brno
projekcia
 
Už tradične progresívna a prestížna kompilácia poslednej Prix Ars Electronica prezentuje najlepšie práce z kategórie počítačová animácia, film a vizuálne efekty, ktoré uspeli na poslednom ročníku najväčšieho festivalu elektronického umenia.

www.aec.at/en/prix/winners.asp
   
27. apríl 2008 20.30 - 23h, Kavárna Kunštátská Trojka , CZ_Brno
Martin Buřil (CZ), Michael Carrington
Hucot, o.s.
projekcia
 
Přehlídka výběrů z audiovizuální tvorby vybraných českých uměleckých škol.

20.30 katedra animace na FAMU /vybral Martin Buřil/
22.00 Filmová škola Zlín /vybral Michael Carrington/
 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt