Akurátni kurátori
Sabine Maria Schmidt a projekt 40jahrevideokunst.de


 
27. apríl 2008 18h, 13 kubikov, SK_Bratislava
28. apríl 2008, mobilné, SK_Bratislava
Sabine Maria Schmidt (DE), Mária Rišková (SK) (moderátorka)
Goethe-Institut Bratislava, 13 kubikov
prednáška, projekcia
 
Pokračovanie cyklu Akurátni kurátori predstaví kurátorku súčasného umenia Múzea Folkwang v Essene Sabine Maria Schmidt. Súčasťou jej rozprávania o „videoumení dnes“ bude projekcia výberu videí z monumentálneho projektu spolkovej nadácie Kulturstiftung des Bundes. Výrazným prvkom konferencie, výstavy a publikácií 40jahrevideokunst.de bolo pomenovanie videoumenia jednou z najvýraznejších umeleckých foriem 20. storočia a jeho zaradenie ku kultúrnemu dedičstvu – jeho definitívne uznanie inštitúciami. Tento fakt je, okrem iného, zaujímavým námetom pre uvažovanie o kultúrnej politike a postoji inštitúcií k videoumeniu u nás... Diskusiu uvedie Mária Rišková.

28.04.2008, pondelok: individuálne stretnutia so Sabine Maria Schmidt (umelci, kurátori...)
nicolas
 
 

 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt