MULTIPLACE 2007 / festival sieťovej kultúry / network culture festival / 13 - 22 04 2007
O Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - English

 
 
 
 
 
 
Naposledy tapetované nody: Ivana Madariová (SK), Peter Nosáľ (SK), O Multiplace, TEXTY, ÚČASTNÍCI, MIESTA, Press 2007
Klik sem pre komplet prehľad položky AKCIE (bez obrázkov, pripravené pre tlač).
 
 
Radio Is Not Dead
(streaming)

  Uchoko 03
(streaming)

  :: MTP INFOCENTRUM :: To by se mi líbilo / To by sa mi páčilo
  Příšte někdy nashle / See You Later Maybe
 

 
17. apríl 2007 14h, Infocentrum MTP Brno, CZ_Brno
Lemurie T.A.Z. (CZ)
FaVU VUT, Lemurie T.A.Z (spoluorganizátor)
dielňa, diskusia
 
Audio stream: stuff.lemurie.cz/broadcast_live.m3u

Záznam streamu: archiv.lemurie.cz/sound_archive/
Ladin_broadcast/radio_is_nd.m3u


Diskusia/prednáška zameraná na funkciu a použitelnosť rádia a radioartu v súčasnom Česku a Slovensku a pokus o porovnanie s okolitými krajinami. Hľadanie identity a kontextu funkcie európskych komunitných FM a internetových rádií. Aký význam má budovanie verejného AV archívu a robenie netcastingu?

Dielňa je určena pre záujemcov so základnými znalosťami počítačového spracovania audia a videa. Bude zameraná na osvojenie teoretických a praktických zručností v oblasti vysielania - streamovania - zvuku a obrazového materiálu cez internetu. Každý, kdo vlastní počítač, mikrofón a minidisk alebo len starý magnetofón alebo diktafón na audio kazety má s najväčšou pravdepodobnosťou možnosť vytvoroť si osobnú miniradio stanicu.

Prezentácia Rádia Lemurie T.A.Z. a jeho aktivít - teoria internetu a myšlienka dočasnej autonómnej zóny - žánrový rozsah netrádia (cenzúra, sloboda, copyright) - zmysel spájania viacerých internetových staníc do jednej (zdieľanie) - netrádio komunity - radioterritories, radiactivity - technické predpoklady pre streamovánie (softwary, hardwary) - poetika internetového éteru s praktickými ukážkami
- video broadcasting: stream.node9.org/live.sdp
- audio broadcasting: stuff.lemurie.cz/broadcast_live.m3u

www.lemurie.cz, www.xiph.org/ogg, streamingsuitcase.com, www.silentway.com/tips/mp3stream.html, muse.dyne.org, www.tacticaltech.org, www.irational.org/sic/radio/, all-streaming-media.com/, radiophony.com/html_files/frequency.html, icecast.org, wiki.hydrogenaudio.org/, radio-copernicus.org, radioswap.net, node9.org, www.oldradio.cz, www.radiosimulator.org/
Lemurie taz je aktivita umělců, básníků, hudebníků žijících v ČR, vytvořená na platformě společného provozování rádia jako uměleckého nástroje, vytváření, vysílání a sdílení zvuku a pohyblivého obrazu.
www.lemurie.cz
 
   

 
17. apríl 2007 19h, Infocentrum MTP Brno, CZ_Brno
David Vrbík (CZ), Petr Krušelnický, Stanislav Abrahám (CZ), Ladislav Železný (CZ), Jan Dufek (CZ)
Hucot, o.s., Lemurie T.A.Z (spoluorganizátor), FaVU VUT (spoluorganizátor)
koncert
 
Video stream: stream.node9.org/live.sdp

Video záznamy:
uchoko.ffa.vutbr.cz/stream03_skb.html
uchoko.ffa.vutbr.cz/stream03_krus.html

David Vrbík a Petr Krušelnický
3 set / Audio / visual / performance / ADDA/ stream / R22Scope / 518freehand / antena / 3schowes one play

"SKB" - retro-sono-grafia [live edition] - rozmarné zvukové nachádzania medzi zapadnutými chápadlami spomienok sa vynárajú na hladinu a opatrne se rozhliadajú. Nadychujú sa a nechávajú rozoznieť svoje hlasy. Hlasy sa odrážajú od hladiny a okolitého priestoru, vytvárajú ozveny, slučky, rezonujú s ostatnými a vydávajú sa na cestu..
Pseudoimprovizované komentované hľadanie finálneho zvuku.

uchoko.ffa.vutbr.cz
   

 
16. – 20. apríl 2007 , Infocentrum MTP Brno, CZ_Brno
Barbora Šedivá (SK/CZ) (koordinácia), otvorená participácia
Multiplace 2007, Lemurie T.A.Z (spolupráca), Uchoko (spolupráca), Hucot, o.s. (spolupráca), Fiume (spolupráca), Chernobylmusick (spolupráca), Jelibojelito (spolupráca)
 
denne 15-22h

MTP INFOCENTRUM je prostredie pre tvorivé vyjadrovanie kohokoľvek, pseudosociologický prieskum a kreatívny chill out. Poďte si zatvoriť - je vám k dispozícii audiovizuálny priestor za vrátnicou na Údolní 19. Vezmite si svoju gitaru, alebo dvd se svojimi filmami a pustite ho. Prídite si urobiť projekciu - špeciálne kvôli vám zatemníme. Zahrajte uspávanku dekanovi FaVU, špeciálne pre Vás ho pozveme.
Okrem vašeho vkladu na vás v infocentre čaká video a audio masáž (FaVU archív, Chicago select, Zlínská výtvarná škola, MTP collection, etc…), workshops in progress, prednášky, Recycling kontainer, zmyslu plný streaming a k tomu občerstvenie tela a zmena priestoru na nepoznanie. Check it out!
   

 
16. – 20. apríl 2007 , Infocentrum MTP Brno, CZ_Brno
Klára Doležálková (CZ), Pash* (CZ), Palo Fabuš (CZ) (kurátor)
FaVU VUT, Jelibojelito (spoluorganizátor)
inštalácia
 
Videoinštaláciu "Někdy příšte nashle" tvorí pät slučiek zostavených
z nestrihaného video záznamu, ktorý v priebehu niekoľkých rokov natáčal
Klárin otec pri príležitosti rodinných výletov na chatu. Sledujeme v nich
zdanlivo nevinné scény, v ktorých otec ako človek za kamerou
nastavuje zaznamenávanú skutočnost do polohy, ktorú ňou sám bez
zaváhania predurčuje ako jedinú správnu.

"V záznamu se tak pod slupkou hraných scén a umělých situací obnažuje netečně pošlapaná rodinná harmonie a drobná otcova gesta i slova nabývají obludnosti sahající až k marnivé bezohlednosti."||Klára Doležálková má za sebou niekoľko živých vystúpení s experimentálnym hudobným zoskupením Kunst-ruch-ter a s ktorým sa zúčastnila už minuloročného vydania Multiplace v Bratislave. Ako študentka Audiovizuálnych štúdií na FAMU pracuje v svojej tvorbe s rôznymi médiami.

 
Pash* je známy predovšetkým ako autor roztodivných postavičiek rozmiestnených v uliciach Prahy. V poslednej dobe však dokazuje svoju mnohostrannosť výletmi do sveta maľby, osobitých animácií ale aj interaktívnych inštalácií, v ktorých sa cíti stále lepšie. Študuje kameru na FAMU a neumýva si nohy.
www.lostpostservice.net

 
Palo Fabuš is the culture publicist, critic and theorist. Not a journalist. His former interest in new media has progressively evolved into wide study of contemporary culture applying a variety of approaches such as sociology, media studies, art theory and philosophy. His research centers these days mostly on the relationship of ICT and evolution of cultural values, contemporary zeitgeist and perception of time.

Since 2009 editor of Umělec. Teaches Social Media course at Department of Media Studies and Journalism FSS MU Brno and occasionally FF MU Brno, FaVU Brno, FIT VUT Brno, FAMU Prague, AVU Prague. Studied Bc. (Applied Informatics) at Faculty of Informatics, Masaryk University in Brno. MA Student at Department of Media Studies and Journalism FSS MU Brno. In 2004-2005 editor-in-chief of IM6. In 2005 and 2006 curator of Zoom festival. From 2005 to 2008 worked as an editor of Literární noviny. In 2007 co-founded Jlbjlt. After seven years of living in Brno, moved in 2009 to Prague.

palofabus.net
literarky.cz/index.php?p=autor&id=153
jlbjlt.net/user/10
 
 
 
(cc) 2007 Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt