Čo je Multiplace?

Multiplace je sieť ľudí a organizácií, venujúcich sa interakcii médií a technológií s umením, kultúrou a spoločnosťou. Vyvrcholením aktivít siete je každoročný festival, ktorý sa koná zároveň na rôznych miestach sveta. Jeho program je otvorený dielňam, inštaláciám, diskusiám, koncertom, performance, výstavám, prezentáciám, projekciám a predovšetkým novým formám kreativity. Pôvodné zameranie na kultúru nových médií prechádza od roku 2002 trvalým vývojom, okrem technologického aspektu digitálnych médií v umení sú predmetom záujmu taktiež súvisiace estetické, sociálne, kultúrne, právne či politické otázky. Cieľom „festivalu-siete” Multiplace je vytvoriť zázemie pre podporu mediálnej tvorby, podporovať tvorbu v otvorenom a kolaboratívnom prostredí a posilniť kritické uvažovanie o živote v kultúre ovplyvnenej technológiami. Multiplace pritom kladie dôraz na experimentovanie s možnosťami spolupráce a prepájania medzi jednotlivými uzlami siete. Klik sem pre podrobnejší koncept


Web festivalu: http://www.multiplace.sk
Multiplace na kyberii: http://kyberia.sk/multiplace

Multiplace wiki

Na Multiplace wiki nájdete informácie o spôsobe organizácie MTP, prípravu programu festivalu, týkajúce sa teoretické záležitosti, atď. Každá stránka je voľne prístupná na čítanie aj editáciu.

Ako používať wiki

How to use this wiki: see “syntax examples” at http://www.wikimatrix.org/show/DokuWiki
start.txt · Last modified: 2008/09/21 03:27 by 85.179.40.101