BlogO MultiplaceNewsletterWikiPodporaPressKontaktLoginEnglish


 
 
 
FaVU VUT
Domovská pôda: FaVU VUT, Infocentrum MTP Brno
Členovia zúcastňujúci sa MTP: Lenka Kočišová aka Akkamiau (CZ)
 
Na Fakulte výtvarných umení v Brne je v súčasnej dobe akreditovaných sedem štúdijných oborov: maliarstvo, sochárstvo, grafika, grafický design, priemyslový design, konceptuálne tendencie, VMP (video multimédiá performance ), každý z nich je zastúpený dvoma ateliérmi.
Spojenie výtvarnej fakulty s fakultami technického zamerania predstavuje zatiaľ jediný prípad svojho druhu v Českej republike. Tiež s ohľadom na to bola vytvorená jej oborová skladba, vyznačujúca sa výrazným zastúpením disciplín, ktoré svojim charakterom a využívaním najnovších technologií smerujú k spojeniu umenia s technikou.
favu@ffa.vutbr.cz
www.ffa.vutbr.cz

 
 
MTP 2008MTP 2007MTP 2006MTP 2005MTP 2004MTP 2003MTP 2002NewsletterWikiPodporaPressKontakt
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Czech Republic License.