BlogO MultiplaceNewsletterWikiPodporaPressKontaktLoginEnglish


 
 
 
35 mm
Domovská pôda: Filmový klub 35_mm
Ring voľný
 
Filmový klub FTF VŠMU "35 mm" začal svoju činnosť v októbri 2006. V prvej fáze sa sústredil na prezentáciu študentských filmov FTF, pričom projekcie sprevádzali vernisáže prác mladých výtvarníkov, rôzne hudobné a tanečné vystúpenia spočiatku raz do mesiaca. Neskôr filmový klub svoju programovú ponuku výrazne spestril a rozšíril uvádzaním zahraničnej študentskej tvorby /spolupráca s medzinárodným fes-tivalom školských filmov Áčko/, podnetných dokumentov a hraných diel /fes-tivaly Jeden svet, Febiofest/, premietaním pozoruhodných európskych filmov /napr. v kooperácii s Francúzskym inštitútom, Rakúskym kultúrnym fórom, Veľvyslanectvom Španielskeho kráľovstva atď./. Súčasťou pravidelných utorkových klubových aktivít sa stali aj lektorské úvody k filmom a diskusie s tvorcami a hosťami.

ftf.vsmu.sk/taxonomy/term/50074AM Fórum pro architekturu a média
Domovská pôda: 4AM Fórum pro architekturu a média
Standuino, Podstata věcí
 
www.forum4am.czA4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru
Domovská pôda: A4 – nultý priestor
Čerička ZX dielňa, In Forma, Multiplej I.: DISKUSIA JE Z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZRUŠENÁ, Prix Ars Electronica 2008, See The Sounds, Film a internet, Guča / Gucha 06, Multiplej II.: Machinima filmy, Multiples: AY Riders (UK, RU, PL, CZ), VJ Texa, Hugo a Hubero (CZ), Multiplesk, Ben Frost (AU/IS), BIOS (SK), Dronology, Prix Ars Electronica 2010
 
Nekomerčné centrum súčasnej kultúry v centre Bratislavy, orientované na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasného divadla, tanca, hudby, filmu, vizuálnej kultúry a umenia nových médií.
divadlo – domovská scéna súboru SkRAT, ale aj otvorená scéna pre hosťujúce divadlá.
tanec – predstavenia súčasného tanca a fyzického divadla, otvorený priestor pre nezávislých umelcov, choreografov a tanečníkov, ako aj hosťujúcich sólistov a súbory.
hudba – inovatívne hudobné predstavenia na žánrovom pomedzí medzi súčasnou vážnou hudbou, voľne improvizovanou, elektronickou a experimentálnou hudbou, avantgardným jazzom a alternatívnym rockom.
audiovizuálny klub – súčasný film a video artu, umelecký dokument, digitálne video a animácie, hudobné a experimentálne filmy a umenie nových médií.
info@a4.sk
www.a4.skAltArt Foundation
Vojna svetov
 
Združenie AltArt svojou činnosťou propaguje digitálnu kultúru a napomáha tvoreniu efektívnej politiky zameranej na kultúrny rozvoj. Združenie sa podieľa na rozvoji kultúrnej politiky, ktorá rumunsky kultúrny sektor a zdôrazňuje vplyv kultúry na spoločenský rozvoj. Medzi aktivity zduženia patrí vývoj interaktívnych platform, organizovanie akcií, ktoré sa odohrávajú online i offline a skúmajú nové kultúrne dimenzie pomocou internetu a nových technológií, medziodborové projekty, ktoré kombinujú nové technológie s tradičnými formami umenia, workshopy, umelecké akcie etc. AltArt nedávno otvoril centrum pre umenie a technológie v Cluj-Napoca, prvé svojho druhu v Rumunsku, kde chce ponúknuť verejnosti archív dokumentov zameraných na digitálnu kultúru, otvorené workshopy a výstavy projektov európskeho mediálneho umenia. Združenie sa tiež zameriava na kultúrne vzdelávanie a informačnú gramotnosť a na profesionálny rozvoj umelcov a kultúrnych manažérov.
office@altart.org
www.altart.orgAteliér interaktivních médií FUD UJEP
GPS mapovačka města, A/V koncert a PD jam
 
www.digitalove.euAtrakt Art
Domovská pôda: A4 – nultý priestor
Členovia zúcastňujúci sa MTP: Stano Beňačka
PilgrimPhone, Play Cultures [svet digitálnych hier]
 
Združenie ATRAKT ART vzniklo v roku 2000 s cieľom podporovať a organizovať inovatívne kultúrne a umelecké aktivity. Medzi priority združenia patrí podpora súčasnej kreativity bez žánrových obmedzení a jej prezentácia, ale aj vzdelávacie aktivity. Atrakt Art je vydavateľom časopisu 3/4 (34.sk), organizátor festivalu inovatívnej hudby NEXT (nextfestival.sk), organizátor koncertného cyklu Digitopia, multimediálnych projektov a workshopov, zakladajúci spoluorganizátor festivalu kultúry nových médií Multiplace a ďalších projektov zameraných na umenie, technológie, kreativitu a urbánne prostredie (citylab.sk). V roku 2004 sa stal jedným zo zakladajúcich členov centra súčasnej kultúry A4 – nultý priestor (a4.sk). Atrakt Art je tiež vydavateľom nahrávok súčasnej, experimentálnej (a inej zaujímavej) hudby.
redakcia@34.sk
www.34.skBarbora Kalinová
PilgrimPhone
 
Barbora Šedivá
Urban Reset / Out of Lab, Student Match STREAMUJEME NA rtsp://multiplace.sk:9000/mtpbrno.sdp, Vlaky rozhání mraky, Media reActivity, Modul8 Workshop
 
Barus Rattus
Domovská pôda: Barus Rattus – Akademický klub
Time Stop 1960 – 1970: TV Sampling Evening
 
www.barusrattus.skBona Fide
Domovská pôda: Tabačka Kulturfabrik
Hokej, to je hra!
 
www.bona-fide.szm.comBumbum Satori
Domovská pôda: Klub Fléda
Itch My Magion feat. Multiplace
 
www.bumbumsatori.orgCabowitz
Urban Reset / Out of Lab
 
www.cabowitz.comDigiLab AVU
Domovská pôda: DigiLab AVU
Kyberia vs Facebook / Fabuš / Cabowitz, Tisková a diskusní konference Creative Commons / slavnostní uvedení české verze licencí CC
 
dl.avu.czDům umění města Brna
Domovská pôda: Dům pánů z Kunštátu
Multiplace Opening, Filip_Richtr_Peloušek, Remake Talks, Remake Talks
 
Cílem výstavního programu Domu umění je představovat důležité domácí zástupce aktuálního umění a informovat o výtvarném dění na světové scéně, především v blízkém evropském kontextu. Při tom hraje kulturně-politická orientace na tzv. východní umění a tematický důraz na fotografii a architekturu důležitou úlohu. Výstavní program také zahrnuje literární večery, koncerty, přednášky a diskuse s umělci. Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně se na výstavách konají animace s žáky a studenty brněnských škol.

Dům umění města Brna prezentuje svůj program ve dvou budovách: Dům umění na Malinovského náměstí 2 a Dům pánů z Kunštátu na Dominikánské 9, v němž sídlí i Galerie 99.

www.dumb.czGaléria FRAME
Domovská pôda: Galéria FRAME
Ľúbozvučné konva_linky
 
Galéria Jána Koniarka
Domovská pôda: Galéria Jána Koniarka – Kopplova vila, Galéria Jána Koniarka - Synagóga
Reflexy: Súčasný poľský animovaný film, Něco v krabičkách, Michal Hvorecký & VJ Zden, Kto je tu šéf?, Prezentácia študentských videí, Infonetworkové prezentácie
 
Galéria Jána Koniarka v Trnave je pomenovaná podľa zakladateľskej osobnosti slovenského sochárstva Jána Koniarka (30. január 1878 Voderady - 4. máj 1952 Trnava). Bola založená 1. júna 1976. Zriaďovateľ galérie je od 1. 4. 2002 Vyšší územný celok - Trnavský samosprávny kraj. Ako samostatná nezisková inštitúcia sa zameriava na prezentáciu aktuálnych tendencií umenia 20. a 21. storočia. Tvorbu slovenských i zahraničných umelcov prezentuje vo svojich dvoch výstavných priestoroch - Kopplov kaštieľ a Synagóga - Centrum súčasného umenia. V roku 2002 galéria pripravila novú stálu expozíciu sochárskej tvorby Jána Koniarka v prístavbe Kopplovho kaštieľa.
Poslaním galérie je budovanie zbierkového fondu a sprístupňovanie umeleckých diel verejnosti, ako i spracovávanie dokumentácie a riešenie vedecko-výskumných úloh. Súčasťou galérie je odborná knižnica. Galéria poskytuje lektorský program pre záujmové skupiny.
Galéria Jána Koniarka je taktiež jedna zo zakladateľských organizácií medzinárodnej siete inštitúcií zameraných na prezentáciu súčasného umenia Art Centres of Europe. Galéria je hlavným organizátorom medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátovej tvorby Trienále plagátu Trnava.

pr/at/gjk.sk
www.gjk.skGalerie Kabinet T
Domovská pôda: Galerie Kabinet T
Tereza Velíková - Pepito
 
www.kabinett.cz/Galerie Potraviny
Domovská pôda: Galerie Potraviny
Členovia zúcastňujúci sa MTP: Matyáš Chochola (CZ)
Rumyana / Skreš
 
www.galeriepotraviny.cz/Galerie Umakart
Domovská pôda: Galerie Umakart
Členovia zúcastňujúci sa MTP: Tereza Rullerová (CZ)
Richard Loskot: gotoAndPlay()
 
Hucot, o.s.
Akce na utajeném místě
 
HUCOT o.s. je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je poskytovanie obecne prospešných činností v oblasti kultúry. Jednak podporou nekomerčných a predovšetkým amatérskych autorov, ktorým umožňuje prezentovat svoje diela najširšej verejnosti v rámci vlastných projektov. Ďalej tiež podporou organizátorov a prevádzkovateľov nekomerčných verejných produkcií a prezentácií.
www.hucot.czInstitut Intermédií
Členovia zúcastňujúci sa MTP: Miloš Vojtěchovský (CZ)
Kanalizační ozvěny II. (podpora)
 
Institut Intermédií IIM je společné pracoviště tří pražských vysokých škol – Českého vysokého učení technického, Akademie múzických umění a (v průběhu doby odstoupila Vysoká škola umělecko-průmyslová). Cílem institutu je poskytovat prostor pro mezioborovou spolupráci studentů a pedagogů technických a uměleckých oborů.
www.iim.cz/Iuridicum Remedium
Členovia zúcastňujúci sa MTP: Marek Tichý (CZ), Petr Jansa (CZ)
Tisková a diskusní konference Creative Commons / slavnostní uvedení české verze licencí CC
 
www.iure.orgJana Horáková
Student Match STREAMUJEME NA rtsp://multiplace.sk:9000/mtpbrno.sdp, Media reActivity
 
Kinema.sk
Členovia zúcastňujúci sa MTP: Peter Konečný (SK)
Film a internet
 
www.kinema.skKolouch
Modul8 Workshop
 
Kultúrny kontaktný bod
Kultúrne grantové info
 
Lenka Kočišová aka Akkamiau
L to the B / multiplace opening party Premiéra audiovizuální taneční hry, Urban Reset / Out of Lab, Modul8 Workshop
 
Marek Choloniewski
Multiplace GPS-Trans 10
 
Michal Marenčík
Len
 
Multiplace 2009
Členovia zúcastňujúci sa MTP: Dušan Barok (SK/CZ/DE) (koordinácia, programový kontakt, web), Barbora Šedivá (SK/CZ) (koordinácia, programová koordinácia, infocentrum Brno, network_shockworker), Magdaléna Kobzová (SK/CZ) (programový kontakt & infocentrum Praha), Slávo Krekovič (SK) (programový kontakt & infocentrum Bratislava), Michal Kindernay (CZ) (programový kontakt & infocentrum Praha), Katarína Gatialová (SK) (redakcia), Barbora Kalinová (SK) (propagácia SK), Barbora Námerová (SK) (administrácia), Michal Brenner (SK/CZ) (propagácia CZ), Peter Gonda (gnd, SK) (server a streaming admin), Viera Levitt (SK/US) (propagácia INT\'L, preklad), Dáša Peštová (SK) (administrácia)
Guča / Gucha 06
 
Multiplace vznikol ako koordinovaná akcia ľudí, ktorých spájal spoločný záujem prezentovať nové formy kreativity v roku 2002. Multiplace sa venuje prezentácii projektov z oblasti interakcie technológie a kultúry, s dôrazom na umelecké projekty a aktivity, ktoré vrcholia každoročným festivalom. Program je otvorený dielňam, inštaláciám, diskusiám, koncertom, performance, výstavám, prezentáciám, projekciám a predovšetkým novým formám kreativity. Pôvodné zameranie na kultúru nových médií prechádza od roku 2002 trvalým vývojom, okrem technologického aspektu digitálnych médií v umení, sú predmetom záujmu taktiež súvisiace estetické, sociálne, kultúrne, právne, či politické otázky. Cieľom „festivalu-siete” Multiplace je vytvoriť zázemie pre podporu mediálnej tvorby, tvoriť v otvorenom a kolaboratívnom prostredí a posilniť kritické uvažovanie o živote v mediálnej kultúre. Občianske združenie Multiplace bolo založené v roku 2004. V januári 2008 bol spustený server pre slobodné umenie, Sanchez.

admin/at/multiplace.org

Festival: www.multiplace.org/2009
Blog: www.multiplace.org/blog
Sieť: www.multiplace.ning.org
Sanchez server: www.multiplace.org/wiki/doku.php?id=serverMultiplace 2011
Multiplace.TV / Utorok, Multiplace.TV / Streda, Multiplace.TV / Štvrtok
 
Programová koordinácia: Slávo Krekovič, Barbora Šedivá
Kurátori / Bratislava: Katarína Gatialová (výstava Multiplace Expo), Zuzana Husárová (e-literatúra), Slávo Krekovič (hudobné a audiovizuálne performance), Ludmila Pohlová (Multiplace.TV), Patrícia Arvo (Infocentrum)
Kurátori / Brno: Barbora Šedivá
Produkcia / Bratislava: Mária Lampertová, Ivica Ondrušová, Patrícia Arvo, Katarína Gatialová
Produkcia / Brno: Barbora Šedivá, Kateřina Drajsajtlová, Ladislav Mirvald
PR a médiá: Dana Tomečková
Vizuálny koncept, grafika: Marek Kianička
Web: Dušan Barok
Preklady: Ivan Bašnák
Korektúry: Mária Rišková

Festival: www.multiplace.org/2011
Blog: www.multiplace.org/blog
Sanchez server: www.multiplace.org/wiki/doku.php?id=server
Kontakt: projects at multiplace dot org

Multiplace vznikol ako koordinovaná akcia ľudí, ktorých spájal spoločný záujem prezentovať nové formy kreativity v roku 2002. Multiplace sa venuje prezentácii projektov z oblasti interakcie technológie a kultúry, s dôrazom na umelecké projekty a aktivity, ktoré vrcholia každoročným festivalom. Program je otvorený dielňam, inštaláciám, diskusiám, koncertom, performance, výstavám, prezentáciám, projekciám a predovšetkým novým formám kreativity. Pôvodné zameranie na kultúru nových médií prechádza od roku 2002 trvalým vývojom, okrem technologického aspektu digitálnych médií v umení, sú predmetom záujmu taktiež súvisiace estetické, sociálne, kultúrne, právne, či politické otázky. Cieľom „festivalu-siete” Multiplace je vytvoriť zázemie pre podporu mediálnej tvorby, tvoriť v otvorenom a kolaboratívnom prostredí a posilniť kritické uvažovanie o živote v mediálnej kultúre. Občianske združenie Multiplace bolo založené v roku 2004. V januári 2008 bol spustený server pre slobodné umenie, Sanchez.Národní knihovna České republiky
Členovia zúcastňujúci sa MTP: Vít Richter (CZ)
Tisková a diskusní konference Creative Commons / slavnostní uvedení české verze licencí CC
 
www.nkp.cz/Nitrianska galéria
Domovská pôda: Nitrianska galéria / Bunker
Web-site-specific
 
Nitrianska galéria bola založená 1. januára 1965 pod názvom Nitrianska galéria. Svoju činnosť zahájila v budove veľkého seminára – vtedy Oblastného nitrianskeho múzea. Ešte v tom istom roku získala priestory v budove bývalého župného domu, kde sídli dodnes. Výstavnú činnosť v župnom dome zahájila 12. decembra 1965 výstavou bývalých a súdobřch nitrianskych výtvarníkov.

Vďaka svojim výstavným, zberateľským a kultúrno-výchovným aktivitám, presahujúcim rámec mesta i okresu, bola galérii postupne priznaná v r. 1968 oblastná a od r. 1972 krajská pôsobnosť. V r. 1980 otvorila galéria v rámci svojej správy Galériu mladých – ojedinelú svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytovala priestor mladým výtvarníkom z celej republiky. V r. 1982 bola v súvislosti so správou diel z pozostalosti akad. mal. Františka Studeného premenovaná na Galériu F. Studeného. Od roku 1990 niesla názov Nitrianska štátna galéria. V súvislosti so založením regionálnych kultúrnych centier bola galéria začlenená pod Ponitrianske kultúrne centrum a jej názov znel Ponitrianska galéria až do r. 1999, kedy sa vrátila k pôvodnému a súčasnému názvu Nitrianska galéria.

Nitrianska galéria od začiatku svojej akvizičnej činnosti budovala a rozširovala svoj zbierkový fond, ktorého základom sa stal súbor diel z bývalého Nitrianskeho krajského múzea v Bojniciach. V odbornej pôsobnosti galéria kladie dôraz na umenovednú, výstavnú a edukačnú činnosť.

www.nitrianskagaleria.skNoD Roxy
Domovská pôda: NoD Roxy
Radio Kills The Internet Stars, Kyberia vs Facebook / Fabuš / Cabowitz
 
roxy.cz/nodOKNO
Členovia zúcastňujúci sa MTP: Gívan Belá (BE/SK), Isjtar (BE)
Kanalizační ozvěny II. (podpora)
 
www.okno.beor.lock (SK/CZ)
Len
 
PiNG
Dispositif de Mediation Augmentee
 
www.pingbase.netProject SPACE
Domovská pôda: Project SPACE
David Možný: Rahova
 
www.priestor.orgRakúske kultúrne fórum v Bratislave
Prix Ars Electronica 2008
 
Roguewaves
Členovia zúcastňujúci sa MTP: Elsa Vieira (PT/US)
RogueWaves presents: SHARE Media Cirkus with Live Streaming
 
www.roguewaves.netŠkolská28
Členovia zúcastňujúci sa MTP: Miloš Vojtěchovský (CZ)
Kanalizační ozvěny II. (podpora), RogueWaves presents: SHARE Media Cirkus with Live Streaming (podpora)
 
www.skolska28.czstudenti FF MU / TIM
Videoart Is Not Dedo, VJ Texa + To žluté co máte na kalhotkách, DJ Fool
 
The Lost Horse Gallery
Domovská pôda: The Lost Horse Gallery
Členovia zúcastňujúci sa MTP: Monika Fryčová, Alexander Zaklynsky
The Lost Horse Gallery evening
 
Tomáš Staudek
Student Match STREAMUJEME NA rtsp://multiplace.sk:9000/mtpbrno.sdp
 
Truc sphérique
Domovská pôda: Stanica Žilina-Záriečie
Otvorený ateliér kolaboratívneho digitálneho kreslenia
 
Undermedia crew
Breakcore III.
 
Viktor Fuček
Domovská pôda: suterén
Contemporary opera
 
yo-yo
Domovská pôda: Čistírna v Bubenči
Členovia zúcastňujúci sa MTP: Michal Kindernay (CZ), Lenka Dolanová (CZ), Magdaléna Kobzová (SK/CZ)
Kanalizační ozvěny II.
 
www.societyofalgorithm.org/yo-yo/Zuzana Černáková
Členovia zúcastňujúci sa MTP: Zuzana Černáková (SK)
Hardvérová bižutéria
 

 
 
MTP 2008MTP 2007MTP 2006MTP 2005MTP 2004MTP 2003MTP 2002NewsletterWikiPodporaPressKontakt
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Czech Republic License.