XYZ: Neón

 
24. apríl 18h – 07. máj 2008, Galéria Jána Koniarka - Synagóga, SK_Trnava
XYZ (SK)
Galéria Jána Koniarka
vernisáž/výstava, inštalácia
 
Matej Gavula – Milan Tittel

Otvorenie 24.04.08 / 18:00 / výstava potrvá do 07.05.08

Kurátor : Daniel Grúň


Realizácie skupiny XYZ (Matej Gavula, Milan Tittel) balansujú na pomedzí sochárskej plasticity, priestorovej inštalácie, digitálnej fotografie a performance. Dvojica absolventov VŠVU, odborov socha a sklo, nachádza východisko svojich umeleckých aktivít v kontextovom skúmaní vlastnej disciplíny –sochárstva, z čoho vyplýva aj neustále napätie medzi hmotným artefaktom, plastickým stvárnením, procesuálnym transformovaním hmoty a nájdenými sochami zachytávanými digitálnym fotoaparátom.


Výstavno-zvukový projekt NEÓN sa zaoberá transformáciou svetelného zdroja do zvukovej a plastickej formy. Skupina XYZ bude v priestoroch Synagógy – Centra súčasného umenia prezentovať v rámci projektu Multiplace vinylovú platňu vydanú v malom náklade. Platňa bude jediným artefaktom výstavy, zároveň nosičom zvuku a aj umeleckým objektom. Nahrávka zachytáva prúdenie energie do svietidla, čo je technický zvuk, ktorý nie je generovaný človekom ani prírodou. Zvukový záznam predstavuje elektrický výboj v neónovej žiarivke, opakujúci sa v slučke stále dokola. Prevedenie tejto nahrávky na vinylovú platňu je chápané ako materializácia svetla transformovaného do akustickej podoby. Vinylová platňa v pohľade autorov znamená čierny plastový kruh, gravírovaný reliéf. Neón odkazuje aj k architektúre, je to svietidlo určené pre verejný, neosobný priestor – chodby, čakárne, garáže, sklady... Takmer vôbec sa neobjavuje v bytoch, je nezlučiteľný s intimitou. Môžeme hovoriť o objektívnom, technickom svetle, o neopracovanej surovine, hmote a v týchto intenciách smeruje projekt XYZ k forme akustickej sochy. NEÓN je zároveň aj priamym odkazom do minulosti – k tvorbe Johna Cagea, hnutiu Fluxus, konceptuálnemu umeniu (dielo slovenského umelca Stana Filka Kozmos z roku 1971; „iná hudba“ Milana Adamčiaka), minimalistickým objektom Dana Flavina a k elektronickej hudbe skupiny Kraftwerk. Voľba vinylovej platne ako nosiča zvuku a výber tejto zložitej, finančne aj časovo náročnej technológie predstavuje zámerný „krok späť“, aby vynikli kvality spojené s týmto nosičom, ktorý je hmatateľný, krehký, nepraktický, ťažko rozmnožiteľný, drahý. Zvuková inštalácia počíta s ozvučením priestoru trnavskej Synagógy nahrávkou z gramoplatne a využije pritom fyzický zvuk drážky s jej plnosťou a hĺbkou, živým pulzovaním a šumom. 
 

 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt