Prix Ars Electronica 2007
  Rád zmyslím
  Videoset FVU AKU BB
   
 

 
28. apríl 2008 20h, Stanica Žilina-Záriečie, SK_Žilina
projekcia
 
Už tradične progresívna a prestížna kompilácia poslednej Prix Ars Electronica prezentuje najlepšie práce z kategórie počítačová animácia, film a vizuálne efekty, ktoré uspeli na poslednom ročníku najväčšieho festivalu elektronického umenia.

www.aec.at/en/prix/winners.asp
   

 
11. apríl 19h – 03. máj 2008, Stanica Žilina-Záriečie, SK_Žilina
Truc sphérique
vernisáž/výstava, inštalácia
 
vernisáž výstavy – inštalácia ||

Vernisáž audiovizuálnej, interaktívnej inštalácie, ktorá „špehuje“ život na Stanici a svojim vlastným spôsobom interpretuje pohľad nás všetkých ako pohľad „voyeura“. Autormi sú výtvarníci P. Sova, J. Mucha, M. Pšenko a J. Huljaková.

   
26. apríl – 03. máj 2008, Stanica Žilina-Záriečie, SK_Žilina
projekcia
 
Prezentácia videí študentov a absolventov Fakulty výtvarných umení Akadémie umení Banská Bystrica. Krátke videofilmy rôznorodo reflektujú a interpretujú témy súvisiace napr. s osobnou očistou, telesnosťou či socialnou otázkou.
   
 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt