13 kubikov
Domovská pôda: Galéria 13m3, 13 kubikov
Členovia zúcastňujúci sa MTP: Katarína Gatialová (SK)
Matej Bezúch: 01, Akurátni kurátori Sabine Maria Schmidt a projekt 40jahrevideokunst.de, Stranger – workshop jednominútových filmov, Mikroskop 01 záver výstavy Mateja Bezúcha, Skype to: verster_freedom, Choreografia HTML kódu Viera Levitt v diskusii s Ursulou Endlicher
 
13 kubikov je občianske združenie, ktoré rozvíja a podporuje aktivity a výskum v oblasti tzv. nových médií a technológií v kultúrnej a sociálnej sfére.
Nadväzuje na predchádzajúce aktivity galérie/klubu/ideopožičovne BURYZONE, www.buryzone.sk) a združenia BURUNDI, www.burundi.sk), ktoré existovalo ako súčasť priestoru pre súčasnú kultúru - A4 nultý priestor. Cieľmi združenia sú podpora periodických a občasných vydavateľských aktivít inovatívnej povahy, organizovanie výstav, prednášok, workshopov, konferencií a iných podujatí zameraných na kultúru a umenie nových médií ako aj vytvorenie špecializovanej knižnice a mediatéky. Medzi ďalšie záujmy združenia patrí aplikácia najmodernejších technológií pri distribúcii informácií, rešerše nových prístupov k spracovávaniu informácií a tiež spolupráca s domácimi i zahraničnými kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami.

klik/at/13m3.sk
+421 918 648 099
www.13m3.sk

Kontaktná osoba: Mariša, m/at/13m3.sk
 
 

 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt