Nová média. Mnohost perspektiv
WEBOVÉ ARCHIVY, DATABÁZE A PROJEKTY ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ


 
28. apríl 2008 14.30 - 18h, Kavárna Kunštátská Trojka , CZ_Brno
Michal Čudrnák (SK), Martin Micka (CZ), Terezie Nekvindová (CZ), Jan Vidlička (CZ), František Zachoval (CZ), Jan Habrman (CZ), Michal Klodner (CZ), Lenka Dolanová (CZ), Dušan Barok (SK/CZ/DE)
Jan Zálešák a Ars Publica, o.s., Dům umění města Brna, Infocentrum MTP Brno
diskusia, prednáška, prezentácia, streaming
 


Výtvarné umenie v otvorených databázích / Michal Čudrnák (Slovenská národná galéria, Bratislava)
Slovenská národní galerie zastřešuje od roku 1996 elektronickou podobu Centrální evidence děl výtvarného umění (CEDVU). Zákonem daný úkol SNG byl donedávna realizován za pomoci knihovnické aplikace CDS/ISIS, v průběhu posledních dvou let nicméně došlo ke změně – ve vývoji, respektive finální fázi zavádění je nyní nový systém, postavený na open source aplikaci Fedora určené pro správu digitálního obsahu. Posun od evidence ve freetextové databázi ke správě digitálních snímků děl a zaznamenávání a zprostředkovávání strukturovanějších údajů o dílech zásadně mění dosavadní účel projektu. Nad zákonem požadovanou vrstvou administrativních a popisných údajů vzniká vrstva další (přesahující „byrokratický“ a expertní rozměr), jež je zajímavá i pro „mýtickou“ širokou veřejnost“. Hranice mezi vnitřním prostředím systému a okolím příbuzných online databází se postupně mění na volně prostupné. Výměna standardizovaných dat se jeví jako nejlepší úniková cesta ze stavu izolace. Proč by měla být zajímavá i pro jiné databáze (nejen) z oblasti výtvarného umění na Slovensku a v Čechách a jak by si mohly být databáze prospěšné vzájemnou otevřeností, se pokusím přiblížit v příspěvku.

Dokumentace v síti – Artlist.cz / Martin Micka (Centrum pro současné umění Praha, o.p.s.)
Artlist.cz (www.artlist.cz) je internetová dokumentační databáze současného umění vznikající v rámci Centra pro současné umění Praha, o.p.s (www.fcca.cz) jako pokračování klasické papírové dokumentace budované již od roku 1992.
Cílem předloni spuštěného projektu je postupně obsáhnout dokumentaci několika tisíc umělecky nejvýraznějších osobností, uměleckých děl, institucí, akcí, klíčových pojmů a názorů vznikajících na území Československa a posléze i České republiky od poloviny 20. století do současných dní. Databáze je koncipována jako výběrová, přičemž rozhodujícím kritériem výběru je umělecká kvalita. Koncept ARTLISTu sice neopomíjí text, nicméně důraz je kladen především na obrazovou složku dokumentace.
V prezentaci bude jednak přiblížena databáze, její obsah a možnosti, ale také komentovány poznatky z více než roku a půl praktického provozu.

Prezentace aktivit Vědecko-výzkumného pracoviště / Terezie Nekvindová (VVP AVU Praha)
Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění (VVP AVU) se zaměřuje na výzkum českého poválečného a současného umění. V současnosti pracuje především na výzkumném záměru České umění v období post-socialistické transformace (1980-2005), jehož výstupem bude kritická antologie textů a výstava vztahující se k tomuto období. Mezi jeho další aktivity patří budování dokumentačního centra s archivem textového a vizuálního materiálu, vydávání periodika Sešity pro teorii, umění a příbuzné zóny a založení archivu současného českého videoartu.
Prezentace se zaměří především na dvě on-line přístupné databáze, bibliobázi a i-datum. Obě slouží v první řadě výzkumu, jehož dílčí výsledky jsou jejich prostřednictvím nabídnuty k užití také veřejnosti. Bibliobáze je databáze bibliografických údajů k českému umění, obsahující zhruba 15 000 bibliografických údajů. Slouží jako praktická vstupní informace pro studium dějin české vizuální kultury druhé poloviny 20. století. I-datum se vztahuje k současnému umění a mj. představuje výběr umělců, důležitých výstav a informace o vybraných galeriích. Více na vvp.avu.cz/

DigiLab AVU v Praze / Jan Vidlička, František Zachoval, Jan Habrman (AVU Praha)
Prezentace představí publicistické, výukové a technologické pracoviště AVU pro informační a audiovizuální technologie, poskytující studentům a zaměstnancům školy konzultace, kurzy, přednášky a v neposlední řadě HDV centrum. Více na www.dl.avu.cz/

Portál pro komunikaci a spolupráci a archivní platforma Konvergence / Michal Klodner a Lenka Dolanová (FAMU, Centrum audiovizuálních studií, Praha)
Prezentace portálu www.konvergence.info, který nabízí nástroje pro spolupráci v interdisciplinárním prostředí umění nových médií a intermédií, komunikační infrastrukturu i kulturní archiv. Platforma konvergence je sdílená platforma pro rozsáhlé internetové projekty, meziuniverzitní i mimouniverzitní komunikaci a spolupráci, kterou provozuje Filmová a televizní fakulta AMU. Dále ji využívají projekty hyperkino.net, web anotační metody pro akademická (kritická) vydání filmů na DVD, vznikající archiv filmů ifamu.cz a archiv videoartu Art of Memory.
Portál je otevřen k využití výukovými programy i jednotlivci, pro které může být otevřeným nástrojem pro komunikaci a spolupráci. Jeho součástí je mailinglist pro nová média a intermédia v ČR.

Malé studie v sítích / Dušan Barok
Prezentace vybraných prací z societyofalgorithm.org/networktime
jejich uvedení do vzájemného kontextu.
 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt