Matej Bezúch: 01
09. 18h – 30. apríl 2008, Galéria 13m3, SK_Bratislava
Matej Bezúch (SK), Katarína Gatialová (SK) (kurátorka)
13 kubikov
vernisáž/výstava
Soundbus / nomadSPACE

26. apríl 2008 19h, A4 – nultý priestor, SK_Bratislava
28. apríl 2008 20h, Europa Culture Centre, SK_Banská Bystrica
29. apríl 2008 17.30h, Nitrianska galéria / Bunker, SK_Nitra
30. apríl 2008, 13 kubikov, SK_Bratislava
02. máj 2008 20h, Stanica Žilina-Záriečie, SK_Žilina
03. máj 2008 19h, A4 – nultý priestor, SK_Bratislava
Ursula Maria Probst (AT) (kurátor), Ivana Madariová (SK) (koordinátor), Juraj Čarný (SK) (odborný garant)
SPACE projects | residency lab | store
vernisáž/výstava
Otvorenie Multiplace infocentra Bratislava
28. apríl 2008 16h, A4 – nultý priestor, SK_Bratislava
Intercity Teleport Creatures Call
Multiplace 2008, A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru, PsyShip Medialab, Urban Flow
vernisáž/výstava, inštalácia, streaming, párty
 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt