Videoset FVU AKU BB
  Prix Ars Electronica 2007
  Martin Blažíček + Ondřej Vavrečka: P-P (Pleonasmus)
Martin Blažíček: Periféria

  LBDK: Honeg
Ľúbozvučné konvalinky

 
26. apríl – 03. máj 2008, Stanica Žilina-Záriečie, SK_Žilina
projekcia
 
Prezentácia videí študentov a absolventov Fakulty výtvarných umení Akadémie umení Banská Bystrica. Krátke videofilmy rôznorodo reflektujú a interpretujú témy súvisiace napr. s osobnou očistou, telesnosťou či socialnou otázkou.
   

 
27. apríl 2008 19h, Kavárna Kunštátská Trojka , CZ_Brno
28. apríl 2008 20h, Stanica Žilina-Záriečie, SK_Žilina
30. apríl 2008 17h, A4 – nultý priestor, SK_Bratislava
projekcia
 
Už tradične progresívna a prestížna kompilácia poslednej Prix Ars Electronica prezentuje najlepšie práce z kategórie počítačová animácia, film a vizuálne efekty, ktoré uspeli na poslednom ročníku najväčšieho festivalu elektronického umenia.

www.aec.at/en/prix/winners.asp
   

 
01. máj 2008 20h, Stanica Žilina-Záriečie, SK_Žilina
Martin Blažíček (CZ), Ondřej Vavrečka (CZ), Angakok Thoth / Daniel Tóth (SK), Jonatán Pastirčák (SK) (Pjoni)
Truc sphérique
performance, projekcia
 
audio-vizuálna performance
MARTIN BLAŽÍČEK + ONDŘEJ VAVREČKA (CZ) – P-P (PLEONASMUS)
Performance manipulujúca so starým, 16mm filmovým materiálom a tématizujúca projekčnú situáciu, v ktorej je do hry zapojený predovšetkým priestor medzi objektívom projektora a plátnom.
+
projekcia so živou hudbou
MARTIN BLAŽÍČEK (CZ) – PERIFÉRIA
Premietanie filmu Martina Blažíčka so živým hudobným doprovodom – Angakok Thoth / Pjoni. www.blazicek.net
   

 
03. máj 2008 20h, Stanica Žilina-Záriečie, SK_Žilina
LBDK (CZ), Ľúbozvučné konvalinky (SK)
Truc sphérique
performance, koncert, projekcia
 
audio-vizuálna performance
LBDK (CZ) – HONEG
Manuálny príbeh na motívy kutového sci-fi spisovateľa Jiřího Kulhánka, prerozprávaný pomocou episkopu, meotaru, diaprojektoru i iných svietidiel.
+
hlukový koncert a projekcia
ĽÚBOZVUČNÉ KONVALINKY (SK)
Zvukovo-vizuálny atak. Projekt zaoberajúci sa zvukovými experimentmi, ktoré paralelne manipulujú až deštrukčne zasahujú do videoobrazu.
 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt