[mtp-teoria] CALL FOR SUBMISSION - GALERIe ŠKOLSKÁ, REZIDENCE DOLNÍ POČERNICE

Miloš VOJTĚCHOVSKÝ milos.vojtechovsky at famu.cz
Wed Sep 5 20:05:47 CEST 2007


Call for Submissions – Art Project Proposals
pro Komunikační prostor Školská 28 a mezinárodní program tvůrčích pobytů Otevřené ateliéry Praha Dolní Počernice pro rok 2008–9 for Communication Space Školská 28 and the international artist's residency program Open Studios Praha Dolní Počernice for the year 2008-09

1. září – 1. října September 1 – October 1
Výzva k podání projektů

Občanské sdružení DEAI/setkání zveřejňuje

výzvu k podání koncepčních autorských nebo kolektivních uměleckých výstavních projektů určených k realizaci v galerii Školská 28 pro rok 2008–9

a

výzvu k podání projektů pro tvůrčí pobyty v Otevřených ateliérech Praha Dolní Počernice – mezinárodní program tvůrčích pobytů pro umělce a teoretiky pro rok 2008-9.
Uzávěrka pro podání je 1. října 2007

Výstavní návrhy a žádosti o tvůrčí pobyty mají volné tématické zaměření, musí však respektovat dramaturgii programu a funkční omezení prostoru. Výzva je otevřena jak českým, tak zahraničním umělcům. U projektů, které vyžadují dlouhodobější přípravu a studiové zázemí, je možné propojit výstavní projekt s tvůrčím pobytem.

Výstavní projekty budou doporučeny k realizaci pětičlennou komisí ve složení Prof. Ing. Pavel Baňka, Prof. PhDr. Miloš Šejn, MgA. Krištof Kintera, Mgr. Dana Recmanová, + 1 člen bude potvrzen) Vybraným projektům bude dle typu projektů poskytnuty fyzické prostory a spolupráce na projektu dle individuálních potřeb.

Doporučené projekty budou zařazeny do plánu programu pro rok 2008-9, jehož realizace podléhá dostatečnému finančnímu zajištění celoročního programu.

Výsledky budou oznámeny na internetových stránkách www.skolska28.cz 30. listopadu 2007.
Termín a náležitosti k podání návrhů

Návrhy musí obsahovat stručný popis projektu k realizaci, údaje o realizovaných aktivitách předkladatele, obrazovou nebo jinou dokumentaci. V případě žádosti o tvůrčí pobyt uveďte preferovaný termín a délku pobytu.

Uzávěrka pro podání je 1. října 2007. Návrhy je možné doručit osobně stř-pá od 13-17h do Komuničního prostoru Školská 28 nebo poštou na adresu o.s. DEAI/ setkání (KP Školská 28), Dlouhá 33, 110 00 Praha 1. Obálku označte "2008".

E-mailové verze nepřijímáme. Vaše portfolia vám vrátíme po ukončení výběru projektů nejpozději do konce listopadu.
Kontakt

Projekty lze konzultovat s Danou Recmanovou e-mailem nebo osobně po předchozí dohodě.

skolska28 at skolska28.cz
(+420) 731 150 179
A Call for Submissions

DEAI/setkání Association hereby opens a call for submissions for proposals of individual or collective artistic exhibition projects for Gallery Školská 28 during the year 2008–9

and

a call for submissions for project proposals for artist's residencies at Open Studios Prague Dolní Počernice, an international residency program for artists and theoreticians for the year 2008–09.
Deadline for submissions is October 1, 2007

The kind of proposals sought for exhibitions and residencies is fairly open in terms of theme, medium, and the activities involved in proposed projects. However, the proposal must take into account the technical and functional limitations of the space, as well make sense within the space's historical exhibition record and sensibilities. This call is open to both Czech and foreign artists. For projects where long-term preparation and studio space are required, it is possible to combine a Gallery Školská 28 exhibition with an Open Studios artist's residency.

Projects will be evaluated by a five-member panel that will include: Prof. Pavel Baňka; Prof. Miloš Šejn, PhD.; the artist Krištof Kintera; Školská curator Dana Recmanová; and one other member yet to be determined. Selected projects will be furnished with physical space and technical and administrative support, according to the needs of the project and its creator(s).

Selected projects will be entered into the Program Plan for 2008-09, whose realization is contingent on the financial resources of the year-long program.

The panel's selections will be announced on the web page www.skolska28.cz on November 30, 2007.
Submitting a Proposal

Submissions must include a brief description of the proposed project, information on the artist's previous work, including images or any other relevant documentation. In the case of artist's residencies, the artist's preferred time period and length of time for the residency should be included.

The deadline for submissions is October 1, 2007. Submissions may be personally delivered Wed.–Fri. from 1 to 5 PM to Communication space Školská 28; or by post to this address: O.S. DEAI/setkání (KP Školská 28), Dlouhá 33, 110 00 Praha 1, Czech Republic. Please clearly mark your parcel with the designation "2008".

We do not accept proposals by e-mail. Your portfolio will be returned to you following the selection of projects, not later than the end of November.
Contact

Please direct any questions concerning this call or the programs mentioned in it to Dana Recmanová by e-mail or personally by appointment.

skolska28 at skolska28.cz, tel. (+420) 731 150 179. 
http://www.skolska28.cz/info.php?event_id=78
-------------- next part --------------
An embedded message was scrubbed...
From: Skolska 28 <skolska28 at skolska28.cz>
Subject: =?UTF-8?Q?V=C3=9DZVA_K_POD=C3=81N=C3=8D_PROJEKT=C5=AE_/_CALL_FOR?=
	=?UTF-8?Q?_SUBMISSION_-_GALERIe_=C5=A0KOLSK=C3=81,_REZIDENCE_DOL?=
	=?UTF-8?Q?N=C3=8D_PO=C4=8CERNICE?=
Date: Tue, 4 Sep 2007 16:27:51 +0200
Size: 11267
Url: http://okno.all2all.org/pipermail/mtp-teoria/attachments/20070905/3cfe05f2/attachment.mht


More information about the mtp-teoria mailing list