[mtp-teoria] mtp koncept (DANGER: dlhy mail)

babuta at 34.sk babuta at 34.sk
Wed Dec 6 11:02:36 CET 2006


ides to koncepto konkretne z tohto robit?
alebo je to len nacrt? moznosti?

som to trocha nepochopila, ze ci je to uz akoze ten text alebo len nieco z
coho ides vychadzat?alebo je to do diskusie...

b


>
>
> ahojte
>
> spriadam utrzky tykajuce sa poslania MTP, ktore bude v koncepte dolezite
> nevynechat. nemalo by samozrejme ist len o syntezu, skor nadviazanie
> na syntezu doterajsich 5 rokov. zatial teda tieto, ak viete o nejakych
> dalsich zmienkach a nazoroch na multiplace (+ related), (urcite mi
> nieco uslo), ozvite sa.
>
>
> --
>
> (zameranie/kontext, ciele)
> ..Multiplace pripravuje skupina navzájom nezávislých organizátorov,
> venujúcich sa rôznym podobám súèasnej kultúry.
> Multiplace je miestom nových zá¾itkov, kde sa stretáva µudská kreativita,
> umenie, veda a výskum, politické a sociálne témy s modernými
> technológiami. Sled audiovizuálnych podujatí urèených pre profesionálnu i
> ¹irokú verejnos» prekraèuje hranice medzi jednotlivými médiami a
> umeleckými druhmi, svoje miesto v òom má rovnako digitálny obraz aj zvuk.
> Multiplace zahàòa rôzne formy interaktivity: výstavy, prezentácie,
> predná¹ky, koncerty aj tvorivé dielne.
> Komunikaèné uzly, miesta stretnutí, ohniská aktivity, prepojené spoloènými
> záujmami, odrá¾ajú decentralizovanú a otvorenú ¹truktúru internetu, no
> presahujú pritom do reálneho priestoru.
> Multiplace nemá jednotiacu tému. ¥udí, ktorí stoja za jednotlivými
> projektmi, v¹ak spája podobná vízia: nechceme prezentova» nové
> technológie, ale nové spôsoby tvorby. Multiplace priná¹a ¾ivé impulzy pre
> otvorené rozmý¹µanie o ¾ivote s digitálnymi technológiami, no namiesto ich
> oslavy chce podporova» kritické uva¾ovanie.
> /zdroj: Slavo, 2004, http://multiplace.sk/2004/?tp=1, kratene
>
>
> --
>
> (zameranie/kontext)
> MULTIPLACE sa venuje prezentácii projektov z oblasti interakcie
> technológie a kultúry, s dôrazom na umelecké projekty a aktivity. Veµká
> èas» aktivít sa koná v Bratislave, kde má verejnos» poèas jedného tý¾dòa
> mo¾nos» zapoji» sa do festivalového programu. Prebiehajú tu koncerty a
> výstavy, workshopy zamerané na pou¾ívanie digitálnych technológií,
> prezentácie zahranièných aktivít v danej oblasti, projekcie digitálnych
> filmov, parties a ïal¹ie akcie. Na organizácii jednotlivých akcií
> spolupracujú rôzne odborné in¹titúcie, zdru¾enia, galérie, kluby a
> nezávislí organizátori.
> /zdroj: Marisa?, 2006?, http://13m3.sk/?id=17
>
>
> --
>
> (zameranie/kontext)
> Poslanie MTP: Prezentácia projektov z oblasti interakcie technológie
> a kultúry, s dôrazom na umelecké projekty a aktivity, vrcholiaca
> ka¾doroèným festivalom.
> /zdroj: Dusan, 11/2006, http://www.multiplace.sk/updata/mtp.stanovy.v2.rtf
>
>
> --
>
> (feedback, vychodiska, zameranie/kontext)
> M To je ale fakt stupídny termín – mediálne umenie.
> D Ale fakt, keï ti niekto povie, ¾e robí festival nových médií, tak tam
> má¹ èo?
> M Je to o chlebíèkoch.
> ..
> M Ale je to aj o tej spoloènosti. Kde sa tu nieèo odrá¾a? Keï spoloènos»
> nereaguje, tak je asi zlý marketing festivalu. V¾dy sa to musí nejakým
> spôsobom da» preda» a keï to zaène by» zacyklené iba vovnútri, je to stále
> pre tých istých piatich µudí a u¾ to je piaty roèník a na ¹iestom roèníku
> sa tu zase zídeme my a budeme len o rok star¹í.
> ..
> M ..u¾ aj ten kód je akademické kli¹é, a u¾ je to normálne artikel, ktorý
> sa dá oceni», ohodnoti» a neviem èo. To, ¾e niekto programuje, programuje
> sa bohu¾iaµ u¾ 30 rokov. Niektorí aj pomreli, èo to zaèali robi». To u¾
> mô¾u da» do siene slávy. Macintosh mal 30 rokov pred troma-¹tyrmi dòami.
> To fakt nie je o nových médiách, je to o tom, ¾e chce¹ nejakú my¹lienku,
> nejaké posolstvo da».
> /zdroj: Kvetan, 5/2006, http://kyberia.sk/id/2358522
>
>
> --
>
> (ciele)
> cielove skupiny:
> studenti umeleckych odborov, studenti vied o umeni, studenti humanitnych
> odborov, ludia zaujimajuci sa o sucasne umenie, ludia zaujimajuci sa o
> technologie, ich tvorive vyuzitie a spolocenske dopady, siroka verejnost,
> hladna po kulturnom vyziti v pomerne nekulturnom prostredi.
> /zdroj: Slavo, 5/2006, http://kyberia.sk/id/2361355
>
>
> --
>
> (ciele)
> mohli by sme sa tiez spytat, co je cielom festivalov ako multiplace.
> oslovit siroke masy? takyto pristup vedie v pripade dostatocneho
> financneho krytia k obludnostiam typu ohnostroje alebo stihacky nad
> dunajom na ars electronice… zaujimave je podla mna prezentovat nove
> tvorive veci, ktore sa v tradicnom "artovom" kontexte neuplatnia, prave
> preto, ze je tradicny. a tu si moze clovek viac dovolit experimentovat s
> inymi sposobmi komunikacie a novymi konceptami, aj za cenu, ze experiment
> trebars nemusi vyjst, ale je tu pocit, ze TOTO sa aktualne deje.
> /zdroj: Slavo, 5/2006, http://kyberia.sk/id/2359403
>
>
> --
>
> (feedback, zameranie/kontext, ciele)
> pokial sa nenajde iny model ako robit tieto veci s ludmi, najme s ludmi
> ako publikom, tak to pojde uz iba dolu vodou.
> za tie roky co sa robia tieto veci, festivaly a workshopy, malo nastat
> nieco ako vychova publika a ziskavanie noveho, mala sa dosiahnut nejaka
> zmena potencialne zaujatej verejnosti. jedine co sa stalo je ze sa este
> viacej nadava na stat ako male peniaze dava.
> /zdroj: Gnd, 5/2006, http://kyberia.sk/id/2360562
>
>
> --
>
> (zameranie/kontext, ciele)
> + vela ludi v debatach hovori ze nezaujem ludi je hlavne kvoli
> nezvladnutej
> promo - takze by asi mala byt prepojena priamo aj s konceptom - zapajat
> ludi uz pri planovani a organizovani akcii, cez participaciu atd..
> /hovori teraz dusan
>
>
> --
>
> (zameranie/kontext, ciele)
> urcite by bolo vselico ine aj vtedy, ak by sa robili iba veci, na ktorych
> ludom osobne velmi zalezi a na vhodnych miestach (nezatazenych
> byrokratickymi problemami a pod).
> /zdroj: Oliver, 5/2006, http://kyberia.sk/id/2363874
>
>
> --
>
> (ciele)
> jedine, co tu moze pomoct, je hovorit a pisat o tom co a preco je
> zaujimave v sucasnom diani.
> /zdroj: Slavo, 5/2006, http://kyberia.sk/id/2362032
>
>
> --
>
> (zameranie/kontext)
> Termin "medialne umenie" je pouzitelny a pouzivany pre projekty
> otvarajuce technologicke, esteticke, socialne, kulturne, pravne a
> politicke otazky, ktore so sebou prinasaju nove media. Od 90-tych rokov
> boli novymi mediami postupne internet, web, mobily, bezdrotove
> technologie,
> GPS a dalsie. "Medialna kultura" v tomto ohlade pouziva a je dejiskom
> novych medii.
> /zdroj: http://www.burundi.sk/monoskop/index.php/Media_art
>
>
> --
>
> (feedback, vychodiska, zameranie/kontext, ciele)
> plus "Postoje k témam vypozorovaných v debatách na festivale Multiplace
> 2006"
> http://www.multiplace.sk/updata/sumar.MTP.diskusii.2.rtf
>
>
> -------------------------------------------------
>
> struktura konceptu:
>
> (teoreticka cast)
> 1. vychodiska festivalu.
>  teda z coho MTP vychadza a ake ma poslanie.
> 2. zameranie/kontext (fenomeny posobnosti) festivalu.
>  z toho odkial vychadza by mali zrejme vyvstavat fenomeny s ktorymi
>  pracuje -- festivaly novych medii, nove media, ich umenie/kultura,
>  sietovanie, spolupraca, participacia.
>
> (prakticka cast)
> 3. dlhodobe a kratkodobe ciele (teda 3a. celkovo a 3b. rocnik 2007)
> 4. tema 2007: siete (sietovanie?).
>  kontext sieti a priklady na uz uskutocnene projekty v CS a vo svete,
>  http://kyberia.sk/id/2515656, http://kyberia.sk/id/2515663
>
> (priloha)
> 5. historia festivalu
>  prehlad akychsi milnikov - ideovych, udalosti, a dalsich.
> 6. feedback po rocniku 2006.
>  rozhovory s kvetanom a fajnorom a nasledna debata na kyberii,
>  report z mtp mitingu, atd..
> pozn. prakticke fungovanie samotnej organizacie specifikuju vseobecne
>  stanovy a prirucka pre organizatorov (vid ine dokumenty).
>
>
> -------------------------------------------------
>
> ake max dlhe to urobit, aby to ludi nezabilo? mozno snad vycuc vsetkych
> bodov na 1 A4ku, z ktorej bude kazdemu podstata jasna. a potom rozvinut
> jednotlive body na dalsich papieroch.
>
> dusan
>
>
>
> _______________________________________________
> mtp-teoria mailing list
> mtp-teoria at 13m3.sk
> http://13m3.sk/mailman/listinfo/mtp-teoria
>
> !DSPAM:2,4574b4b18202092210806!
>
>
>More information about the mtp-teoria mailing list