Pravidelná multimediální dílna, věnovaná generaci “born digital”, na které se děti pod vedením lektorů seznamují s analogovou i digitální technikou, učí se intuitivně zkoumat její možnosti a používat jinak než jen jako spotřební zboží. Tentokrát budeme zaznamenávat a skládat hudební struktury a přidáme k tomu promítaní a paralelní přehrávání předpřipravené grafické partitury v reálném čase.  Po workshopu se uskuteční speciální koncert, na kterém se kromě Digitální partitury zahraje taky také dětmi v mezičase vytvořená Collective composition no.2 – Domácí úloha / Homework.