V rámci pravidelných večerů S(o)unday Mixtapes v PRAHA / Fórum pro architekturu a média se představí interdisciplinární umělkyně Martyna Poznańska se svou prací a výzkumem zaměřeným na „listening and hearing“ jako transformativní akt v městském prostředí. Zároveň zve k tzv. sound-walku a následné performance, ve které poodkryje prchavý charakter afektu v rámci různých módů vnímání, ve kterých je důraz kladen především na postavu diváka – posluchače a jeho zvukovou zkušenost.