Pravidelný meetup pre všetkých, ktorých zaujíma tvorba pohyblivých vecí na obrazovke na základe toho čo robí jej používateľ. Témy, ktorým sa chceme venovať zahŕňajú 2D a 3D grafiku, generatívne vizuály, pohybový dizajn, dáta vizualizácie, programovanie grafiky, digitálny “storytelling” et cetera. Naším cieľom je posilniť komunitu ľudí pracujúcich v oblasti interaktívnej grafiky v Bratislave. Chceme vytvoriť prostredie, kde účastníci môžu prediskutovať svoje problémy a úspechy, dostať spätnú väzbu, začať nové spolupráce, naučiť sa nové zručnosti a cítiť sa dobre. Program meetupu bude neformálny a založený na potrebách komunity, Udalosť bude prebiehať v slovenčine, ak sa nevyskytne zahraničný účastník.