Autorka DVDJ NNS, spolupráce Wim Dehaen

DVDJ NNS je spoluzakladatelkou post-estetické multimediální platformy LOLLAB a neopomenutelnou součástkou v párty stroji pražské KSK crew. Její nadžánrová selekce stírá hranice mezi městským folklórem, uvědomělým klubovým kazatelstvím a virtuálními entitami. V rámci projekcí, instalací a designu přetváří svou mnohotvarou vizi v audiovizuální formu translucentních objektů, textur a digiálního slizu. (Wim Dehaen)

Scénografie rozvíjí fiktivní scénář problému Y2K. Lidstvo je po kolapsu systému vyvrženo na pustý ostrov. Technologie se mění v nástroj propagandy věčného opakování.