“Nic dnes nestárne tak rychle jako budoucnost,” říká prof. Jozef Gruska, pionýr počítačového výzkumu, jeden z prvních československých programátorů a komentátorů informační revoluce a světová kapacita v oboru kvantových počítačů. Kromě této hypotetické výpočetní techniky se s hostem zaměříme na otázky (budoucnosti) informatiky v její společenské, přírodní i vědecké perspektivě, megavýzvy, před kterými dnes stojí lidstvo, tzv. GNR-revoluci (genetika, nanotechnologie, robotika), a také jestli nás čeká Singularita vyvolaná úspěšným vytvořením umělé inteligence, tedy radikálně zlomová událost, za níž nelze předvídat další historický vývoj. Živý rozhovor s prof. Gruskou povede Palo Fabuš.