Ďalšie z cyklu víkendových stretnutí zapodievajúcich sa experimentovaním so zvukmi, hlukmi a hudbou pod vedením Jiřího Suchánka a Miroslava Tótha. Ladenie sa v tom, že lepšie dobre nerozumieť, ako zle chápať. Finty s piezo mikrofónmi, foto-syntezátormi, reproduktormi a sonifikáciou sonifikácie sonifikácie. Jazykové battaglie prekladané hlasmi našimi, požičanými, extenzívnymi aj vnútornými. Terénny výskum toho, či zvuk naozaj nastupuje tam, kde jazyk zlyháva.