Adam Harvey je umelec a výskumník žijúci v Berlíne, ktorý sa vo svojom diele zaoberá dopadom sledovacích technológií. Je autorom projektov ako CV Dazzle, kamufláž pred počítačovým videním; Stealth Wear, “anti-dronová” móda, či The Privacy Gift Shop, online trhovisko pre umenie namierené proti sledovaniu. Harvey učí kurz o vplyve sledovacích technológií na Newyorskej univerzite. Po úvodnej prednáške bude nasledovať praktická ukážka softvéru, umožňujúceho kamufláž pred počítačovým videním.

V spolupráci s Goetheho Inštitútom.