Student Match
  Media reActivity
       
 
15. April 2009 10 - 18h, The House of Lords of Kunštát, CZ_Brno
Tomáš Vágner (CZ), Zdeněk Záhora (CZ), Tomáš Koza (CZ), Michal Marenčík (CZ), Vilém Novák (CZ), Jiří Chmelík (CZ), Lenka Hrabálková (CZ), Tomáš Kovács (SK/CZ), Michal Kindernay (CZ), Pavel Richtr (CZ), Robert Král (CZ)
Jana Horáková, Tomáš Staudek, Barbora Šedivá
discussion, presentation
 
 
Stream:

rtsp://multiplace.sk:9000/mtpbrno.sdp
or download streaming player: www.videolan.org/vlc/
 
Presentation, discussion, confrontation, performance. Encounter with non/academic topics in original versions by students of FF MU, FaVU and FI VUT Brno.

Tomáš Vágner / FF MU / TIM
Zvuk ve filmovém prostředí.

Příspěvek je věnován vztahu obrazu a zvuku z teoretického a historického hlediska. Základním vymezením kritérií pro zvuk ve filmu. Klíčová slova: kreativní proces, narativní principy tvorby - zvuk/hudba.

Zdeněk Záhora / FF MU / TIM
Anime Music Video – mezi subkulturou fanoušků a érou remixu

V prezentaci bude představen fenomén AMV jako specifický typ videoklipu. Nastíníme, proč by nás mohlo AMV zajímat a jakým způsobem se můžeme o danou problematiku zajímat.
Klíčová slova: AMV, DIY, remix, fan vidding, postprodukce.

Tomáš Koza / FIT VUT
Demoscéna - undergroundový směr multimediálního umění

Autor se zabývá hudbou a grafikou, seznámí posluchače s 64KB demoscénou a představí svoji minimalistickou 3D animaci hledící s nadsázkou na problémy
metafyzična.

Michal Marenčík / FaVU VUT / Ateliér Video
Audio-vizuální projekty 2005-2010;

plytká romance vs seance; styl; experiment a forma; logika intuice; skřípání z obou.

Vilém Novák / FaVU VUT / Ateliér Multimédia
2003-2006 FaVU VUT v Brně, ateliér multimédií Richarda Fajnora. V roce 2006 absolvoval stáž v ateliéru nových médií Michala Bielického na AVU. V roce 2007-8 byl na stáži na katedře audiovizuálních studií FAMU. Letos diplomuje. Jeho tvorba je zaměřena především na interpretaci virtuálního a skutečného, genia loci, za pomoci technologií virtuální reality, případně generovaného videa.

Jiří Chmelík / FI MU
Geometrické sochařství ve 3D prostředí

Autor zkoumá oblast virtuální reality a matematického umění, vyučuje na FI MU výtvarnou informatiku; představí svoji aplikaci pro modelování geometrických soch ve VR.

Lenka Hrabálková / FF MU / TIM
"All is full of love"

Prezentace by nás měla provést oblastí lásky jak na rozhraní člověk - robot,
tak na rozhraní robot - robot. V našem mapování projevů lásky u robotů se soustředíme především na druhou polovinu 20. století, která znamenala jak rozvoj robotiky, tak odtabuizování lásky a sexu.

Tomáš Kovács / FF MU / TIM
Sieťové vedomie: od utopických predstáv po twitter

tags: microblog, ambient awareness, post-global village, mckenna, cosciousness, ascott, ..., ..., v0.1

Michal Kindernay / FaVU VUT / Ateliér Video
Autora zajímají možnosti interaktivního propojení zvuku, obrazu a prostoru. Pracuje v prostředí interaktivních počítačových aplikací pro práci se zvukem i obrazem. Jeho práce zahrnují jak videoperformance a interaktivní instalace, tak intermediální a dokumentární
projekty. V bakalářském projektu reflektuje téma grafický́ch partitur Milana Grygara. V instalaci rozšiřuje pole meditativní světelné a zvukové hry. Elektroakustické partitury, které vznikají v reálném čase a v interface s mechanickými hračkami, na plátně ožívají a v generativním procesu kreslí *živé* partitury.

Pavel Richtr / FaVU VUT / Ateliér Intermédia
Zajímavá zapojení

Mikroworkshop a basic kurz, zaměřený na využívání elektro prefabrikátů k všemožným účelům. Circuit bending, odpady, součástky a možná přijde i kyborg.

Robert Král / FI MU, FAMU
Kdo je V.K.?

Režisér vystudoval FI MU a FAMU, vyučuje film a multimédia na FI MU; představí mystifikační videosnímek o médiích a manipulaci, který rozvrátí váš dosavadní pohled na realitu.

multiplace.ning.com/events/students-match
   
16. April 2009 13 - 21h, Trojka café in Kunštát, CZ_Brno
Keiko Sei (JP), Petr Vrána (CZ), Rafani (CZ), Maxigas (HU), Paolo Podrescu (US/DE), Jana Horáková (CZ), Jan Zálešák (CZ)
Jana Horáková, Barbora Šedivá
discussion, lecture, presentation, streaming
 
 
Stream:

rtsp://multiplace.sk:9000/mtpbrno.sdp
or download streaming player: www.videolan.org/vlc/
 
International session of theoreticians, artists, philosophers and others interested in contemporary tendencies in areas including media activism / new media in public space / robotics in a public space / post robotics / participatory art / new media in eastern Europe and south-eastern Asia.

Petr Vrána /CZ
Prezentace projektů od performance a kulturní policie na Documenta 8 v Kasselu r. 1987 , přes "Federal Happening " společný hudební manifest osmdesáti československých umělců, Praha-Bratislava 1992 ,"Demonstrating New Icons"- alegorický vůz na European Media Art Festival v r. 1994, "Návrat pomníku " Stalingrad-Vídeň 2004 Kuenstlerhaus, až po vizualizace sousoší R.U.R. na výstavě v Mánesu 2006 a Czech-Slowakian Memorial.
www.petrvrana.eu

Jana Horáková/CZ
RoboAktivismus

Robot jako médium společensky kritických postojů a subverzivních uměleckých strategií.
Rossum's Universal Robots jako sociálně-kritická metafora. Robotické umění jako underground mediálního umění (aneb software kontra hardware). Aktuální metamorfózy robota jako média společensky kritických postojů a strategií narušujících dominantní diskurz.

Jan Zálešák /CZ
Ukazovat spolupráci
Sémiotické a institucionální aspekty kolaborativního a participatorního umění

Proč je spolupráce v současném výtvarném umění tak silné téma? Co umožňuje, aby různé formy spolupráce mezi umělci, ale i mezi „obyčejnými lidmi“ byly vnímány jako součást světa umění? Kudy vede hranice mezi společným jednáním jako uměleckou formou, a holým životem (případně pedagogikou, sociální službou nebo politickým aktivismem)? Přednáška se pokusí představit základní rámec uvažování o kolaborativním a participačním umění podložený příklady konkrétních projektů české i zahraniční provenience.

Maxigas/HU + Pod / DE
Intermediální stage a zážitek s Podem z XL Terrestrials a Maxigasem z Transformers. Dozvíte se, po čem skutečně jdou a co hledají v realitě avataři a v druhém plánu budete nasyceni ukázkami a informacemi o organizovaném i spontánním aktivizmu a jeho intervencích do společenských pravidel a odchylek.

Volunteer to be a ghost in the shell!? Alienation, robotomies and virtualisation of our lives aren't just coming to a theater near you, they're all here in pre-dreamed guinea pig beta! As a culture passes the mechanical world and simulation threshold, we not only exist more inside the mediated landscape than outside it, we permit a severe mutation and reversal of body and function, such that the ubiquitous prosthetic technotopia does not quite enable communities, but shapes them for smoother corporate automation, control, expansion, atomization, extraction, and excessive waste. The domination of the machine we feared is not exactly a machine nor even a Big Brother, but our own lives pumped out as an efficient and metastasizing network reducing each of us to our utility, our parts, our data-yield, our consumer profiles. Bots, Wormholes, Kaleidescope Trojans, Virtual Bürgers and Radical Flesh Collide! Technology on the edge, junk food and junk technology on the periphery, new world disorder front and center. When the discontent gather in cyberspace, who sponsors the avatars? Whose code pulls the strings? Can you afford to be real?

Keiko Sei/JP
Mediální aktivismus ve vzdělávání

Mediální aktivizmus je zatím málo etablovaná oblast v domácím i zahraničním školství a oficiálním vzdělávání. Spisovatelka, kurátorka a teoretička Keiko Sei o mediálním aktivizmu vyučuje mnoho let v různých krajinách a v Brně představí své zkušenosti z Evropy i Jihovýchodní Asie. Keiko od roku 1998 do roku 2002 působila jako pedagožka na FaVU VUT, byla kurátorkou výstav jako např. The Media Are With Us (Budapesť, 1990), Ostranenie (Dessau, 1993), Ex Oriente Lux (Bukurešť, 1994), Orbis Fictus (Praha, 1995), a vyučovala také v Kazachstánu (1999).

Rafani / CZ
Jhlashadekjansoaihdpaez dhajsaskjhdafa ůfikahsůifahw)fásjkahluifh aůkfhasůuifhaklfhasfzuaepf haůksfhaůfihaůifhakhlshfa
ůufgzaůkfjaůasljkdhaleufh alfbauifaepifzhakjfbalfuajrgaleůiurf
hawůhieuhfnWEIRNQúinifhgqPW Gfpiu LJ FhpiwhIZŠÝČŘÉŠŽČÝÁNkhnŮK Fú28765297450KAJDH NAPIU/kashfpiufhq úof ůkfhqPFHÚQwzrf§LFK)QWP ORUQÚzoúíšýíěš ýšíýŽÍĚŘČÉ+Ě76254011/242p64%/1.
rafani.blogspot.com

multiplace.ning.com/events/media-reactivity
       
 
 
MTP 2008MTP 2007MTP 2006MTP 2005MTP 2004MTP 2003MTP 2002NewsletterWikiSupportPressContact
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Czech Republic License.