BlogO MultiplaceNewsletterWikiPodporaPressKontaktLoginEnglish


 
 
 
AltArt Foundation
Vojna svetov
 
Združenie AltArt svojou činnosťou propaguje digitálnu kultúru a napomáha tvoreniu efektívnej politiky zameranej na kultúrny rozvoj. Združenie sa podieľa na rozvoji kultúrnej politiky, ktorá rumunsky kultúrny sektor a zdôrazňuje vplyv kultúry na spoločenský rozvoj. Medzi aktivity zduženia patrí vývoj interaktívnych platform, organizovanie akcií, ktoré sa odohrávajú online i offline a skúmajú nové kultúrne dimenzie pomocou internetu a nových technológií, medziodborové projekty, ktoré kombinujú nové technológie s tradičnými formami umenia, workshopy, umelecké akcie etc. AltArt nedávno otvoril centrum pre umenie a technológie v Cluj-Napoca, prvé svojho druhu v Rumunsku, kde chce ponúknuť verejnosti archív dokumentov zameraných na digitálnu kultúru, otvorené workshopy a výstavy projektov európskeho mediálneho umenia. Združenie sa tiež zameriava na kultúrne vzdelávanie a informačnú gramotnosť a na profesionálny rozvoj umelcov a kultúrnych manažérov.
office@altart.org
www.altart.org

 
 
MTP 2008MTP 2007MTP 2006MTP 2005MTP 2004MTP 2003MTP 2002NewsletterWikiPodporaPressKontakt
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Czech Republic License.