BlogO MultiplaceNewsletterWikiPodporaPressKontaktLoginEnglish


 
 
 
Media reActivity
  Rumyana / Skreš
  Urban Reset / Out of Lab
  Richard Loskot: gotoAndPlay()
 
16. apríl 2009 13 - 21h, Kavárna Kunštátská Trojka , CZ_Brno
Keiko Sei (JP), Petr Vrána (CZ), Rafani (CZ), Maxigas (HU), Paolo Podrescu (US/DE), Jana Horáková (CZ), Jan Zálešák (CZ)
Jana Horáková, Barbora Šedivá
diskusia, prednáška, prezentácia, streaming
 
 
Stream:

rtsp://multiplace.sk:9000/mtpbrno.sdp
or download streaming player: www.videolan.org/vlc/
 
Mezinárodní session teoretiků, umělců, filozofů a všech, které zajímají současné tendence v oblastech jako mediální aktivizmus / nové média ve veřejném prostoru / robot jako součást veřejného prostoru / post robotika / participativní umění / nové média ve východní Evropě a jihovýchodní Asii.

13.00 - 15.30

Petr Vrána /CZ
Prezentace projektů od performance a kulturní policie na Documenta 8 v Kasselu r. 1987 , přes "Federal Happening " společný hudební manifest osmdesáti československých umělců, Praha-Bratislava 1992 ,"Demonstrating New Icons"- alegorický vůz na European Media Art Festival v r. 1994, "Návrat pomníku " Stalingrad-Vídeň 2004 Kuenstlerhaus, až po vizualizace sousoší R.U.R. na výstavě v Mánesu 2006 a Czech-Slowakian Memorial.
www.petrvrana.eu

Jana Horáková/CZ
RoboAktivismus

Robot jako médium společensky kritických postojů a subverzivních uměleckých strategií.
Rossum's Universal Robots jako sociálně-kritická metafora. Robotické umění jako underground mediálního umění (aneb software kontra hardware). Aktuální metamorfózy robota jako média společensky kritických postojů a strategií narušujících dominantní diskurz.

Jan Zálešák /CZ
Ukazovat spolupráci
Sémiotické a institucionální aspekty kolaborativního a participatorního umění

Proč je spolupráce v současném výtvarném umění tak silné téma? Co umožňuje, aby různé formy spolupráce mezi umělci, ale i mezi „obyčejnými lidmi“ byly vnímány jako součást světa umění? Kudy vede hranice mezi společným jednáním jako uměleckou formou, a holým životem (případně pedagogikou, sociální službou nebo politickým aktivismem)? Přednáška se pokusí představit základní rámec uvažování o kolaborativním a participačním umění podložený příklady konkrétních projektů české i zahraniční provenience.

16.00 - 20.00

Keiko Sei/JP
Mediální aktivismus ve vzdělávání

Mediální aktivizmus je zatím málo etablovaná oblast v domácím i zahraničním školství a oficiálním vzdělávání. Spisovatelka, kurátorka a teoretička Keiko Sei o mediálním aktivizmu vyučuje mnoho let v různých zemích a v Brně představí své zkušenosti z Evropy i Jihovýchodní Asie. Keiko od roku 1998 do roku 2002 působila jako pedagožka na FaVU VUT, byla kurátorkou výstav jako např. The Media Are With Us (Budapesť, 1990), Ostranenie (Dessau, 1993), Ex Oriente Lux (Bukurešť, 1994), Orbis Fictus (Praha, 1995), a vyučovala také v Kazachstánu (1999).

Maxigas/HU + Pod / DE
Intermediální stage a zážitek s Podem z XL Terrestrials a Maxigasem z Transformers. Dozvíte se, po čem skutečně jdou a co hledají v realitě avataři a v druhém plánu budete nasyceni ukázkami a informacemi o organizovaném i spontánním aktivizmu a jeho intervencích do společenských pravidel a odchylek.

Volunteer to be a ghost in the shell!? Alienation, robotomies and virtualisation of our lives aren't just coming to a theater near you, they're all here in pre-dreamed guinea pig beta! As a culture passes the mechanical world and simulation threshold, we not only exist more inside the mediated landscape than outside it, we permit a severe mutation and reversal of body and function, such that the ubiquitous prosthetic technotopia does not quite enable communities, but shapes them for smoother corporate automation, control, expansion, atomization, extraction, and excessive waste. The domination of the machine we feared is not exactly a machine nor even a Big Brother, but our own lives pumped out as an efficient and metastasizing network reducing each of us to our utility, our parts, our data-yield, our consumer profiles. Bots, Wormholes, Kaleidescope Trojans, Virtual Bürgers and Radical Flesh Collide! Technology on the edge, junk food and junk technology on the periphery, new world disorder front and center. When the discontent gather in cyberspace, who sponsors the avatars? Whose code pulls the strings? Can you afford to be real?


Rafani / CZ
Jhlashadekjansoaihdpaezdha jsaskjhdafa ůfikahsůifahw)fásjkahluifh aůkfhasůuifhaklfhasfzuaepf haůksfhaůfihaůifhakhlshfa
ůufgzaůkfjaůasljkdhaleufha lfbauifaepifzhakjfbalfuajrgaleůiurf
hawůhieuhfnWEIRNQúinifhgqPW Gfpiu LJ FhpiwhIZŠÝČŘÉŠŽČÝÁNkhnŮK Fú28765297450KAJDH NAPIU/kashfpiufhq úof ůkfhqPFHÚQwzrf§LFK)Q WPORUQÚzoúíšýíěšýšíýŽÍĚŘČÉ+Ě76254011/242p64%/1.
rafani.blogspot.com

multiplace.ning.com/events/media-reactivity
   
14. – 18. apríl 2009, Galerie Potraviny, CZ_Brno
Rumyana (BG), Matyáš Chochola (CZ) (podpora)
Galerie Potraviny
performance
 
Everyday moving activities, using folkweb comunication and non-data transferring in experiments of Bulgarian folk-paintress Rumyana.

www.galeriepotraviny.cz
multiplace.ning.com/events/rumyana-skres
   
14. 21h – 18. apríl 2009, verejný priestor, CZ_Praha
15. – 18. apríl 2009, verejný priestor, CZ_Brno
Cabowitz, Barbora Šedivá, Lenka Kočišová aka Akkamiau
dielňa
 
Žijeme ve městech a zónách, které podivuhodně "zamrzly" a vyžadují "reset". Zresetování a znovuoživení "zamrzlých" zón města může být uskutečněno třeba pomocí prostředků, jež nabízejí nová média (videoprojekce, zvuková instalace, atd). Urban Reset / Out of Lab je pokusem o oživení a proměnu místa, které se ve městě jeví jako mrtvé, ale též pokusem spojit „normální“ svět s odtažitým světem nových médií. Sledujte www.multiplace.org pro info kde a jak se „oživování“ bude odehrávat a jak se zapojit.

www.cabowitz.com/urbanreset/
multiplace.ning.com/events/urban-reset-out-of-lab
multiplace.ning.com/events/urban-reset-out-of-the-lab
facebook.com/event.php?eid=61011789596
   
15. 18.30h – 22. apríl 2009, Galerie Umakart, CZ_Brno
Richard Loskot (CZ), Tereza Rullerová (CZ) (kurátor)
Galerie Umakart
vernisáž/výstava, inštalácia
 
Multimediální umělec představí v rámci festivalu síťové kultury Multiplace svoji instalaci, která z nás udělá hráče na hraně herních automatů a tajemných elektronických světů. 15.dubna nás čaká ojedinělá show za doprovodu umělce, který nás provede světem klesajících digitálních číslic, které vždy něco skrývají.
kurátor: Tereza Rullerová
aa.tul.cz/richard.loskot

www.umakart.org
multiplace.ning.com/events/richard-loskot
 


sites.google.com/site/richardloskot/
 
 
 
MTP 2008MTP 2007MTP 2006MTP 2005MTP 2004MTP 2003MTP 2002NewsletterWikiPodporaPressKontakt
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Czech Republic License.