A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru
Domovská pôda: A4 – nultý priestor
IMMEDIATE Workshop, Letom netom, Otvorenie Multiplace infocentra Bratislava, Multiplace infocentrum Bratislava, Hackujte hračky!!!, IMMEDIATE Night, Komunitné médiá, Between Science and Garbage, Net.music, Multiplace Connected Cameras Party, Multiples
 
Nekomerčné centrum súčasnej kultúry v centre Bratislavy, orientované na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasného divadla, tanca, hudby, filmu, vizuálnej kultúry a umenia nových médií.
divadlo – domovská scéna súboru SkRAT, ale aj otvorená scéna pre hosťujúce divadlá.
tanec – predstavenia súčasného tanca a fyzického divadla, otvorený priestor pre nezávislých umelcov, choreografov a tanečníkov, ako aj hosťujúcich sólistov a súbory.
hudba – inovatívne hudobné predstavenia na žánrovom pomedzí medzi súčasnou vážnou hudbou, voľne improvizovanou, elektronickou a experimentálnou hudbou, avantgardným jazzom a alternatívnym rockom.
audiovizuálny klub – súčasný film a video artu, umelecký dokument, digitálne video a animácie, hudobné a experimentálne filmy a umenie nových médií.
info@a4.sk
www.a4.sk
 
 

 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt