Hucot, o.s.
UCHOKO / Pohyblivé obrazy I., UCHOKO / Pohyblivé obrazy II., UCHOKO koncert , UCHOKO koncert , UCHOKO / projekt RGB, UCHOKO koncert
 
HUCOT o.s. je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je poskytovanie obecne prospešných činností v oblasti kultúry. Jednak podporou nekomerčných a predovšetkým amatérskych autorov, ktorým umožňuje prezentovat svoje diela najširšej verejnosti v rámci vlastných projektov. Ďalej tiež podporou organizátorov a prevádzkovateľov nekomerčných verejných produkcií a prezentácií.
www.hucot.cz
 
 

 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt