SPACE projects | residency lab | store
Domovská pôda: Galéria SPACE
Soundbus / nomadSPACE
 
SPACE je kurátorsky vedený project space zameraný na prezentáciu súčasného inovatívneho a experimentálneho umenia. Našim hlavným poslaním je vytvárať interaktívny priestor pre komunikáciu diváka so súčasným umením, iniciovať medzinárodnú spoluprácu a výmenu, spolupodieľať sa na rozvoji lokálnej umeleckej scény a trhu s umením. Z kurátorského hľadiska je program zameraný na spochybňovanie komunikačných stratégii a schém umeleckého sveta. Od roku 1999 SPACE zrealizoval 80 výstav, 15 zahraničných prezentácií, 5 medzinárodných konferencií /2003 Activism, 2003 Festival of Festivals - New Media Nation, 2002 Public Art, 2000 VIDEOART+/, 17 prednášok a 18 performance, koncertov a iných podujatí. V roku 2002 iniciovala vznik Billboart Gallery Europe /www.billboart.org/, v roku 2006 iniciovala SPACE Residency Lab, Crazycurators Biennale, Crazycurators Award a v spolupráci s Giancarlo Politi Editore, Prague Biennale a Flash Art SK iniciovala vznik Českej a Slovenskej edície časopisu FLASH ART. Zakladateľom galérie a kurátorom projektov SPACE / Galérie Priestor je Juraj Čarný.

www.priestor.org
 
 

 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt