Nová média. Mnohost perspektiv
NOVÁ MÉDIA V TEORIÍCH

29. apríl 2008 16.30 - 18.30h, Kavárna Kunštátská Trojka , CZ_Brno
Jana Horáková (CZ), Denisa Kera (CZ), Lenka Dolanová (CZ), Filip Cenek (CZ)
Jan Zálešák a Ars Publica, o.s., Dům umění města Brna, Infocentrum MTP Brno
diskusia, prednáška, prezentácia, streaming
 
Emoce a roboty. Proti antropocentrismu / Jana Horáková (Filosofická fakulta MU, Brno)
Robotická performance jsou bitevním polem lidské racionality a emocionality. Jsou výzvou antropocentrismu ve smyslu odhalování limitů lidských kognitivních procesů a interpretačních schopností. Robotická performance fungují jako systémy otevírající prostor hře interpretací. Obrat k abstrakci, k autonomii díla a procesu, charakteristický pro robotické umění a umění 20. století obecně, budeme chápat jako modus zpochybňující antropocentrismus.
Se vzrůstající abstrakcí formy se naše pozornost obrací spíše k interpretačním procesům. Jsme vystaveni konvencím a automatizmům svých vlastních myslí, které řídí náš vztah ke světu a k jiným.
V případě současného robotického umění je zřejmé, že racionální analýza sama o sobě nemůže vysvětlit zážitek, který tyto instalace/performance zprostředkují. Abychom našli způsob, kterým nás robotická performance oslovují a ovlivňují, musíme do jejich interpretace vědomě zapojit své (subjektivní) pocity.

MikrobArt: bakterie jako umělci / Denisa Kera (Filosofická fakulta UK, Praha)
Biotechnologické umění stírá rozdíly mezi laboratoří a galerií, technickou vizualizací a uměleckým obrazem, vědeckým důrazem na objevování skutečnosti a uměleckou představou o kreativitě a přetváření světa. Toto umění nejen objevuje nová média v podobě položivých tkání a DNA, ale také dává prostor novým umělcům. Překvapivě tím nejsou pouze lidé, ale stále častěji i bakterie a další mikroorganismy, kterým lze přičíst umělecké ambice. Přednáška představí současnou uměleckou tvorbu mikrobů z celého světa: od portrétních miniatur po krajinomalbu a také bakteriální videoart.

Od signálu ke kódu. Umělci v dialogu s nástroji / Lenka Dolanová (Filmová a televizní fakulta AMU v Praze)
Přednáška se bude zabývat vývojem analogových nástrojů používaných videoumělci v 70. letech minulého století ve vztahu k nástrojům současným, k problematice komunikace umělců s inženýry, k DIY nástrojové estetice, k vzájemnosti obrazu a zvuku. Zaměří se na přechod od improvizačního, "živého" modu raného videa využívajícího signálové manipulace k digitálnímu kódu a na návrat reálného času v současných audiovizuálních performancích. Bude doprovázena ukázkami z děl, rozhovorů a dokumentů (zejména) z archívu Steiny a Woodyho Vasulkových.

Blackout / Filip Cenek (Filmová a televizní fakulta AMU v Praze a Fakulta výtvarných umění VUT v Brně)
Krátké doplnění přednášky Lenky Dolanové o ukázky současného nostalgického využití softwaru Image/ine (Tom Demeyer a Steina Vasulka, 1997) v rukou VJ Věry Lukášové. Image/ine jako výpadek paměti; zapomínání a zhušťování, alternativní řez optickou pamětí a dobrodružství mimovolného.
 
 

 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt