Multiplace BB III.
Videoart / Inyfilm / Ľúbozvučné konvalinky

Ľúbozvučné konvalinky (SK)
Tvor, o.z.
projekcia, prezentácia, koncert
 
19:00 - Videoart [SK, CZ] - Študentské práce
20:00 - Inyfilm [ www.inyfilm.sk ]- Prezentacia internetového portálu
21:00 - Ľúbozvučné konvalinky [SK] - Urban nois / FeedBack / Homemade
 
 

 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt