Kruh kurátorů a kritiků
Domovská pôda: Galerie C2C
Personal Tarot Mobiles
 
www.c2c.cz

Cílem C2C je navázat a dále zprostředkovat co možná nejvíce kontaktů s kurátory, kritiky, umělci a institucemi doma i v zahraničí. Použít k tomu formu kulatých stolů, veřejných debat a webové komunikace. Chceme iniciovat a realizovat kulturní, výzkumné a vzdělávací projekty, včetně výstav a publikací, podporující všeobecný zájem o současné vizuální umění a odbornou diskusi o jeho vývoji.

Podnětem k založení c2c byla absence otevřené platformy pro diskusi o současném vizuálním umění a kultuře, zejména pak o problémech kritiky a kurátorství v mezinárodním kontextu. Čím více nových a rozdílných názorů zazní, tím lépe. Vítáme aktivní kurátory, kritiky či umělce-kurátory se zájmem o aktuální podoby umění a nové směry v kultuře, ale i další zájemce bez rozdílu „stavovské příslušnosti“, kteří chtějí přispět k oživení reflexe současného umění, k tematizaci jeho přesahových forem (do kontextů dnešní společnosti, ekonomie, vědy, médií a technologií) a v důsledku i k rozvoji umělecké produkce.
 
 

 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt