Filip Cenek, Gabriel Abrantes, Radoslav Zrubec
Přibližuji, zvětšuji

Instalace domácího kina se dvěmi diaprojektory v asynchronní smyčce a diy reproduktory

Galerie Kabinet, Radnická 4, Brno
Otevřeno v pracovní dny 10-18 hodin

Výst

Fiume, FaVU VUT
vernisáž/výstava, inštalácia
 
Filip Cenek, Gabriel Abrantes, Radoslav Zrubec
Přibližuji, zvětšuji

Instalace domácího kina se dvěmi diaprojektory v asynchronní smyčce a diy reproduktory

Galerie Kabinet, Radnická 4, Brno
Otevřeno v pracovní dny 10-18 hodin

Výstava uskutečněna za finanční podpory Ministerstva kultury ČRNové Média v Kasárňach II.
IC Culture Train, VŠVU
vernisáž/výstava
 
Predstavenie študentských prác novovzniknutej Katedry intermédií a multimédií na VŠVU v Bratislave poskytne pohľad do troch ateliérov, ktoré sú zamerané na prácu s novými médiami a videom, riešia však aj priestorové vzťahy a materiálové experimenty. Výber prác je obohatený o prezentáciu workshopových aktivít a realizácií mimo domáceho školského prostredia. Výstava sa bude konať v priestoroch Kasárni – Kulturpark, bývalých kasární na Kukučínovej ulici v Košiciach. Prezentácia sa koná v spolupráci s VŠVU, Bratislava.Matej Bezúch: 01
09. 18h – 30. apríl 2008, Galéria 13m3, SK_Bratislava
Matej Bezúch (SK), Katarína Gatialová (SK) (kurátorka)
13 kubikov
vernisáž/výstava
 
Notoricky známe atribúty uživateľských rozhraní a kyberpriestoru v 3D spracovaní sú jasnými znakmi súčasnej tvorby mladého šperkára Mateja Bezúcha. Významové zákutia jeho objektov/brošní, tematicky aj materiálne sa viažucich k novým technológiám, masovej komputerizácii, ale najmä identite jednotlivca vo virtuálnom svete, poodhalí jeho monografická výstava s názvom 01 v Galérii 13m3. Na vernisáži hrá DJ Barbara Idijot.

Podpora: Goethe Institut Bratislava, Ministerstvo kultúry SR, tranzit.skMedzinárodný rezidenčný tvorivý workshop
11. – 29. apríl 2008, Kasárne – Kulturpark, SK_Košice
La Horse de (FR)
IC Culture Train
dielňa
 
Divadlo, pohyb, hudba, video, visual art.. Všetky tieto umelecké smery nájdu svoje miesto počas troch týždňov v Kasárňách – Kulturparku na medzinárodnom workshope. Divadelný súbor La Horse de (FR) bude spolu so slovenskými umelcami tvoriť predstavenie na tému známej európskej rozprávky Červená Čiapočka. Vyvrcholením tohoto rezidenčného pobytu bude multimediálne predstavenie, ktoré sa uskutoční dňa 29.4. v priestoroch Kasární.Rád zmyslím
11. apríl 19h – 03. máj 2008, Stanica Žilina-Záriečie, SK_Žilina
Truc sphérique
vernisáž/výstava, inštalácia
 
vernisáž výstavy – inštalácia ||

Vernisáž audiovizuálnej, interaktívnej inštalácie, ktorá „špehuje“ život na Stanici a svojim vlastným spôsobom interpretuje pohľad nás všetkých ako pohľad „voyeura“. Autormi sú výtvarníci P. Sova, J. Mucha, M. Pšenko a J. Huljaková.

Palindromezine
Online magazine on networking

15. apríl – 03. máj 2008, online
Daniel Barroca, Freja Bäckman, Carla Cruz, Alexandra Ferreira, Bettina Wind, otvorená participácia
 
palindromezine.wordpress.com
STANDBYE - VÝSTAVA ATELIÉRU VIDEO
16. apríl – 09. máj 2008, FaVU VUT, CZ_Brno
FaVU VUT
vernisáž/výstava
 
Galerie Aula na FaVU VUT představí práce studentů atelieru video Petra Rónaie z FaVU VUT v Brně a atelieru intermediální konfrontace Jiřího Davida z VŠUP v Praze.

galerieaula.ffa.vutbr.cz/aktualne.phpFilip Cenek & Jiří Havlíček
BLACKOUT

23. apríl – 08. jún 2008, Galerie G99, CZ_Brno
Filip Cenek (CZ), Jirka Havlíček (CZ)
Galerie G99, Fiume
vernisáž/výstava, inštalácia
 
paralelní akce — www.dumb.cz
intermedia.ffa.vutbr.cz/blackout
____

Galerie G99, Dům umění města Brna, 23.4. – 8.6.2008.
Kurátor František Kowolowski.

Cenek/Havlíček: Blackout
1. Ani nevím (video, 2 min., 2008)
2. Blackout (animace, 2 vt., 2008)
3. Předtím, než jela po chodníku, kdyby se dívala vlevo (model, 2008)

Filip Cenek a Jiří Havlíček jsou absolventi Fakulty výtvarných umění v Brně. Od roku 2000 se společně věnují animaci. Vytvořili několik prací zabývajících se různými způsoby animační narativity, zkušeností s tvorbou pro děti a specifickým využitím zvukového doprovodu. — Projekt Blackout, který připravili pro Galerii G99 poukazuje k tématu paměti, mezery, střihu… čili mezních hodnot v obrazovém prostředí. Blackout znamená zatemnění (oken, popř. mysli), zákaz zveřejnění, výpadek paměti či proudu, signálu apod. Také se používá jako pojem, kterým se označuje krátký animovaný předfilm. — Blackout se pokouší pomocí dvou pohyblivých obrazů popsat práh a možnosti narativity, které „naoko” eliminují zapomnění, ale zároveň vyjevují zkušenost, že každý další pohyb nebo obraz se již zapomenutím stane. — Autoři preferují ve svých filmech jeden dlouhý záběr, žádné střihy, žádný děj. Pomalé změny se prolínají se změnami něčeho uvnitř. Dvě vrstvy musíme poskládat přes sebe, abychom si uvědomili, co vidíme: zatemnění (blackout), dělení na vnitřní a vnější v podobě hlavní hrdinky filmu (holka v městském prostředí) a to, co představuje její svět a vnitřní model (vzpomínky). Zjednodušeně je to práce o alternativní ambivalenci modelů vyprávění. — František Kowolowski (tisková zpráva)Job Karma: Černobyľ
Job Karma (PL)
Truc sphérique, IC Culture Train
koncert
 
Dark-ambientný, audiovizuálny projekt Job Karma kombinuje v precízne pripravených hudobných podkladoch analógové a digitálne zvuky so slučkami filmových sekvencií. Projekt Černobyľ priamo odkazuje na jednu z najväčších novodobých katastrof a je venovaný všetkým jej obetiam.

www.jobkarma.pl, www.myspace.com/jobkarmaOut-of-portrait – fotografická výstava
24. apríl – 04. máj 2008, Galéria Jána Koniarka – Kopplova vila, SK_Trnava
Zuzana Štibrányiová (SK), Monika Reháková (SK)
Galéria Jána Koniarka
vernisáž/výstava
 
Staré médium čiernobielej klasiky podané cez novodobú optiku. Originálne názory dvoch mladých autoriek na súčasný portrét.

Vernisáž s autorkami: 30.4.2008 o 19:30.XYZ: Neón
24. apríl 18h – 07. máj 2008, Galéria Jána Koniarka - Synagóga, SK_Trnava
XYZ (SK)
Galéria Jána Koniarka
vernisáž/výstava, inštalácia
 
Matej Gavula – Milan Tittel

Otvorenie 24.04.08 / 18:00 / výstava potrvá do 07.05.08

Kurátor : Daniel Grúň


Realizácie skupiny XYZ (Matej Gavula, Milan Tittel) balansujú na pomedzí sochárskej plasticity, priestorovej inštalácie, digitálnej fotografie a performance. Dvojica absolventov VŠVU, odborov socha a sklo, nachádza východisko svojich umeleckých aktivít v kontextovom skúmaní vlastnej disciplíny –sochárstva, z čoho vyplýva aj neustále napätie medzi hmotným artefaktom, plastickým stvárnením, procesuálnym transformovaním hmoty a nájdenými sochami zachytávanými digitálnym fotoaparátom.


Výstavno-zvukový projekt NEÓN sa zaoberá transformáciou svetelného zdroja do zvukovej a plastickej formy. Skupina XYZ bude v priestoroch Synagógy – Centra súčasného umenia prezentovať v rámci projektu Multiplace vinylovú platňu vydanú v malom náklade. Platňa bude jediným artefaktom výstavy, zároveň nosičom zvuku a aj umeleckým objektom. Nahrávka zachytáva prúdenie energie do svietidla, čo je technický zvuk, ktorý nie je generovaný človekom ani prírodou. Zvukový záznam predstavuje elektrický výboj v neónovej žiarivke, opakujúci sa v slučke stále dokola. Prevedenie tejto nahrávky na vinylovú platňu je chápané ako materializácia svetla transformovaného do akustickej podoby. Vinylová platňa v pohľade autorov znamená čierny plastový kruh, gravírovaný reliéf. Neón odkazuje aj k architektúre, je to svietidlo určené pre verejný, neosobný priestor – chodby, čakárne, garáže, sklady... Takmer vôbec sa neobjavuje v bytoch, je nezlučiteľný s intimitou. Môžeme hovoriť o objektívnom, technickom svetle, o neopracovanej surovine, hmote a v týchto intenciách smeruje projekt XYZ k forme akustickej sochy. NEÓN je zároveň aj priamym odkazom do minulosti – k tvorbe Johna Cagea, hnutiu Fluxus, konceptuálnemu umeniu (dielo slovenského umelca Stana Filka Kozmos z roku 1971; „iná hudba“ Milana Adamčiaka), minimalistickým objektom Dana Flavina a k elektronickej hudbe skupiny Kraftwerk. Voľba vinylovej platne ako nosiča zvuku a výber tejto zložitej, finančne aj časovo náročnej technológie predstavuje zámerný „krok späť“, aby vynikli kvality spojené s týmto nosičom, ktorý je hmatateľný, krehký, nepraktický, ťažko rozmnožiteľný, drahý. Zvuková inštalácia počíta s ozvučením priestoru trnavskej Synagógy nahrávkou z gramoplatne a využije pritom fyzický zvuk drážky s jej plnosťou a hĺbkou, živým pulzovaním a šumom.Beer Barrel Polka Teremin Reunion
25. apríl 2008, verejný priestor, CZ_Praha
Miloš Vojtěchovský (CZ)
Mlok, Institut Intermédií
performance, streaming
 
accordion teremin reunion je zvuková a prostorová intervence do veřejného prostoru. Nabízá společnou hru na akordeon a teremin blíže neurčenému množství hráčů na akordeon v Praze, v Las Vegas, Mexiku, NewYorku, nebo v dalších městech i vesnicích. Internetový přenos spojí jednotlivce, nebo skupinky harmonikářů v různých místech a kulturních kontextech.

Kulaté náměstí, nebo Dejvické náměsti s velkým parkem umožňuje setkání muzikantů, kteří dovedou, nebo nedovedou hrát na akordeon. Technická Infrastruktura institutu zajistí možnost přenostu zvuku i obrazu přes internet.
Hudební poznávací téma je mezinárodní evergreen Beer Barrel Polka, neboli škoda lásky, kterou složil Jaromír Vejvoda v roce 1927. Pod jménem Beer Barrel Polka se písnička stala během druhé světové války symbolem řady spojeneckých vojsk.

Společný koncert harmonikářů je doprovázen zvukem jednoho nebo více tereminu, hudebního elektronického nástroje, který patří do zcela jiného hudebního kontextu.
happening - performance je výzvou k reklamaci přátomnosti živé hudby ve veřejném prostoru města.

patronem happeningu je autor provního elektronického nástorje Lev Teremin a génius popkultury Liberace.

en.wikipedia.org/wiki/Beer_Barrel_Polka
members.fortunecity.com/..barrel_2.html
 


Narozen 1955. Zabyva se vyzkumem moznosti neudrzitelneho rozvoje. Zalozil v roce 1992 nadaci hermit a v roce 1994 centrum pro metamedia, v soucasnosti cinitel asociace MLOK a zakladajici clen Lemurie.cz.
milos@lemurie.cz

 
MTPS28
Interaktivní síťová instalace

Michal Cabowitz (CZ) (PureData audio), Lasonick (CZ) (audio, sampling), Kryštof Pešek (Processing, programování interaktivity, a/v výstup), Martin Blažíček (CZ) (video), Michal Kindernay (CZ) (MaxMSP a/v), Aleš Zemene (CZ) (ogg. stream)
Mlok (www.mlok-org.net)
dielňa, inštalácia, streaming
 
Stream: http://whitelabel.name:8000/mtps28.ogg
Dilna 26.-28.4., prezentace 29.4.2008

Blog: panto-graph.net/mtps28/

Pokus o vytvoření skupinové instalace s vnitřním zapojením, ve které každý z objektů přijímá a vydává informační výstup objektu jinému. Téma městského prostoru ve všech možnostech jeho chápání. Vizuální a akustický materiál do vzdálenosti 1000m od galerie.
Intercity Teleport
Intercity Teleport Creatures Call, Intercity Teleport Installations Call
PsyShip Medialab
inštalácia
 
Telematická inštalácia.

Demo: www.psyship.com/ic/Videoset FVU AKU BB
projekcia
 
Prezentácia videí študentov a absolventov Fakulty výtvarných umení Akadémie umení Banská Bystrica. Krátke videofilmy rôznorodo reflektujú a interpretujú témy súvisiace napr. s osobnou očistou, telesnosťou či socialnou otázkou.MTP 2008 Infocentrum Brno / 26.4. - 3.5. 08
Infocentrum MTP Brno
 
Multiplace infocentrum je tvořivé zázemí a uzlový komunikační bod celého festivalu. Jeho cílem je informování o probíhajících aktivitách v ostatních zúčastněných zemích, uměleckých projektech, filozofii a koncepci celého festivalu. V průběhu festivalu se zde konají přenosy a streamingy z jiných míst||

Kromě toho má infocentrum i vlastní náplň a nabízí samostatný program. Je otevřeným prostorem pro umělecké aktivity, projekce, workshopy, odborné diskuze a výuku věnující se tematice síťové kultury, síťového umění a umění nových médií.

V neposlední řadě je infocentrum i jakýmsi open stage – otevřeným prostředím pro spontánní umělecké aktivity, náhodné setkávání a umělecké aktivity.

kontakt:
babuta /at/ 34 /dot/ sk

www2snd
WRO Art Center
 
www2snd - a premiere of new online software tool designed by WRO Labs.

www2snd is Processing (Java) based multiplatform online application for translating data taken via WWW in to sound structure. The first public version will be available from 26.04, from wrocenter.pl. www2snd may be used as a simple toy, but you may also to treat this tool as base for networked, sound basis installation or performance.Personal Tarot Mobiles
Darina Alster
Kruh kurátorů a kritiků
 
Interaktivní multimediální instalace Personal Tarot Mobiles Dariny Alster nabízí divákovi možnost komunikace s archetypem. Význam každého z 21 trumfů Tarotové hry je složitý, jako lidská osobnost. Jednotlivé karty lze vnímat jako osoby, nebo situační typy. Nelze je tedy hodnotit jen pozitivně, nebo negativně, vždy záleží na celkové situaci a souvislostech. Karta je souhrn různých podob energie, ve své čisté formě neexistující, ale všeobecně známé, podobně jako Jungovy archetypy.

Personal Tarot Mobiles je projekt připomínající interaktivní virtuální věštírnu. Jednotlivé mobily nesou jména karet a obsahem i významem kartám odpovídají. Divák má možnost některé kartě zavolat a vyslechnout si její názor, nechat zprávu v hlasové schránce, napsat jí sms či mms, prostě komunikovat.

Seznam čísel Personal Tarot Mobiles
0/ THE FOOL /// +420 732416239
I/ THE MAGUS /// +420 736403403
II/ THE PRIESTESS /// +420 732564090
III/ THE EMPRESS /// +420 732416224
IV/ THE EMPEROR /// +420 732403612
V/ THE HIEROPHANT /// +420 736435339
VI/ THE LOVERS /// +420 736419994
VII/ THE CHARIOT /// +420 736421081
VIII/ ADJUSTMENT/// +420 736421000
IX/ THE HERMIT /// +420 732403620
X/ FORTUNE /// +420 736419991
XI/ LUST /// +420 605957960
XII/ THE HANGED MAN /// +420 736420589
XIII/ DEATH /// +420 736420618
XIV/ ART /// +420 736421179
XV/ THE DEVIL /// +420 736420545
XVI/ THE TOWER /// +420 736420655
XVII/ THE STAR /// +420 736420093
XVIII/ THE MOON /// +420 732564016
XIX/ THE SUN /// +420 736420052
XX/ THE AEON /// +420 736420061
XXI/ THE UNIVERSE /// +420 732416249IMMEDIATE Workshop
A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru, CIANT - International Centre for Art and New Technologies
dielňa
 
Medzinárodný workshop tanca a telematických technológií ukončený záverečnou performanciou 29.4. o 20.00.

www.immediate-project.euELEKTRO JAM
Lenka Kočišová aka Akkamiau (CZ)
Infocentrum MTP Brno
dielňa, koncert, streaming
 


Spontánní hudební happening elektro nadšenců, ošlehaných profíků, mcs i synth freaks. Princip open mix a sound system ready. Připravte se na hřiště plné zvuků a tónů. Káblíčky a bábovičky s sebou!


předběžně přislíbená účast:
akkamiau_elektric fret_sonority_ hugo & zoe_babuta_sista 23_vera lukasova_pan palanda_lasonick_michail cabowitz_dj yak_dj fiju_petr kachtik_alexandr hemala_burning boy_vaclav pelousek_rado_tonik koutny_electronic bitches djs_alef_andrei_pája_
Soundbus / nomadSPACE
Ursula Maria Probst (AT) (kurátor), Ivana Madariová (SK) (koordinátor), Juraj Čarný (SK) (odborný garant)
SPACE projects | residency lab | store
vernisáž/výstava
 
Umelci:
Elisabeth Grübl
Tamara Wilhelm
[ dy'na:mo ]
Florian Schmeiser
Judith Fegerl
Christian Egger
Natasa Berk
Peter Kutin

Pripravovaný projekt plánuje predstaviť súčasné tendencie rakúskeho soundartu. Je špeciálne pripravený pre pôsobenie Potulnej galérie / NomadSPACE na uliciach a teda má dosah na široké publikum a okoloidúcich. Radi by sme projekt naviazali na ostatné podujatia multiplace v bratislave, Žiline... atď, podľa toho aký dostaneme rozpočet.

nomadSPACE / Potulná galéria je mobilná platforma zameraná na prezentáciu súčasného umenia na neštandardných miestach v priestore nákladného auta. Parazituje na iných výstavných projektoch, túla sa po Slovensku a zahraničí ako súčasť programu rešpektovaných kultúrnych podujatí, hudobných a filmových festivalov. Vznikla v spolupráci SPACE s britským projektom Truck Art.

nomadSPACE bude pristavená pri rôznych podujatia počas trvania Multiplace od 26. apríla do 3. mája 2008, kde bude prezentovať zvukové diela. Reprezentačný výber diel a umelcov pripravila rešpektovaná rakúska kurátorka Ursula Maria Probst, ktorá sa programovo zaoberá soundartom.
www.crazycurators.orgLetom netom
Stano Beňačka, Slávo Krekovič (SK), Jonatán Pastirčák (SK), Oliver Rehák (SK), Michal Valent (SK) (dskg), Marek Piaček (SK), Angakok Thoth / Daniel Tóth (SK)
A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru, Atrakt Art, Poľský inštitút
koncert, performance
 
Nakoľko Pawel Janicki ochorel, projekt PING MELODY v Bratislave uvedený nebude. V programe však zostáva premiéra novej domácej elektronickej formácie BULKLADUNG, ku ktorej pribudlo duo MIO-MIO.

MIO-MIO, dvaja slovenskí erudovaní umelci, ktorí si vravia "Woofer" a "Tweeter". Zvuk vytvárajú pomocou malých hardvérových zariadení Mio DigiWalker P560 a špeciálneho softvéru Clanger Theremin. Pre ich vystúpenia sú charakteristické glissandá - "Woofer" sa špecializuje na frekvenčný rozsah 20-200 Hz a "Tweeter" 201-20000 Hz.

Zoskupenie BULKLADUNG (v preklade "hromadný náklad") predstavuje sociálnu sieť hudobníkov z domácej scény experimentálnej elektronickej hudby otrávených konceptuálnym hraním. Bez obmedzení a hraníc avšak vo forme a s prehľadom. Zloženie: Múka (Oliver Rehák), Soľ (Slávo Krekovič), Cukor (Marek Piaček), Cibuľa (dskg), Mlieko (Daniel Tóth), Syr (Jonatán Pastirčák).Multiplace BB I.
Juraj Hubiňák / Romina Daniele / Maroš Rovňák

Juraj Hubiňák (SK), Romina Daniele (IT), Maroš Rovňák (SK)
Tvor, o.z.
koncert, performance
 
20.00 - Juraj Hubiňák - hudobne vystupenie
21.00 - Romina Daniele - hudobne vystupenie
22.00 - Maroš Rovňák - audiovizualna performanciaREACTOR RBMK2008
Jozef Henzl (CZ), Kyl The Sistem (SK)
Chernobylmusick, Infocentrum MTP Brno
performance, inštalácia, streaming
 
Stream: rtsp://multiplace.sk:9000/brno.sdp
Jádrem projektu je počítač (tedy reaktor) s Puredata aplikací, který bude ve dnech od 26.4.2008 do 3.5.2008 na základě specifického algoritmu 24 hodin denně zpracovávat a modulovat zvuková data. Tyto data budou mít možnost nahrávat do systému jak organizátoři festivalu a festivalových projektů, tak v omezené míře veřejnost, a to přes webové rozhraní na stránkách www.chernobyl.cz. Systém bude ukončen dne 3.5. po doznění koncertní performance, během které se do naakumulovaného radioaktivního noise zapojí přizvaní lamači a týraču zvuků. Poté dojde k definitivnímu odstavení reaktoru.
 


hvss/at/seznam.cz - +420 608 665 461 -jabber: j.henzl/at/njs.netlab.cz , icq: 318336096
 
Vermin
To Live And Shave In L.A. (US), The Teknoist (UK), Sickboy (BE), Sepix (AT), Urbanfailure (SK), Misyar (SK)
Urbsounds Collective (Bratislava/Londýn)
koncert, párty
 
VERMIN sa rodí ako akcia, ktorá sa snaží vyplniť prázdny priestor na poli bratislavskej klubovej scény, kde alternatívnejšie a extrémnejšie štýly tanečnej (i netanečnej) elektronickej hudby nemajú veľké zastúpenie. ||

Na prvom VERMINe v bratislavskom SUBCLUBe vystúpia:

TO LIVE AND SHAVE IN L.A. - medzinárodné zoskupenie excentrických hudobníkov, ktoré sa štýlovo vymyká nielen v rámci VERMIN večera, ale aj celkovo v hudobnom ponímaní. Najbližšie by sa ich hudba dala označiť pojmami noise a experimental, aj keď sami sa škatulkovaniu bránia s názorom, že samotný termín "žáner" je prokonaný. Americký základ zoskupenia na európskom turné dopĺňajú maďarský perkusionista Balázs Pándi (spolupracoval aj s Venetian Snares) a belgický DJ a producent Sickboy.
Bez pochýb nás čaká vystúpenie, na ktoré len tak nezabudneme.
TLASILA vydáva na labeloch Menlo Park, Savage Land a Blossoming Noise.

THE TEKNOIST - DJ a producent z anglického Manchesteru, ktorý je známy svojimi divokými setmi aj v spolupráci s DJ Dolphinom. V súčasnosti je na európskom turné s americkými electro-grind corovými Eustachian. Je hlavou labelu Ninja Columbo records, okrem toho vydáva na labeloch Planet Mu, Death$ucker a Deathchant.

SICKBOY - Belgický producent a DJ, je jedným zo zakladajúcich členov kolektívu ktorý stojí za organizáciou legendárnych belgických parties BREAKCORE GIVES ME WOOD, na ktorých sa niekoľko krát do roka schádza viac ako 1000 Breakcorulačných nadšencov. Známy tiež kolaboratívnym projektom Servants of the Apocalyptic Goat Rave (spolu s Bong-Ra) a svojimi releasmi na Peace Off, Tigerbeat6, Mirex a Death$ucker.

SEPIX – svoj set si prichystá aj člen oficiálne už neexistujúcej viedenskej partičky Noisecamp, ktorý ku nám nezavíta po prvý krát. Bratislavskému publiku už zahral na akciách Amen a Ears Chewing Satisfunction. Uvidíme, nakoľko jeho ašpirácie na prekonanie osobného rekordu zmixovaných trackov za hodinu budú úspešné :)

Svoju trochu oleja do ohňa prilejú aj zástupcovia domácej elektronickej scény URBANFAILURE a MISYAR.
 


To Live And Shave In L.A. (US) - Medzinárodné zoskupenie excentrických hudobníkov, ktoré sa štýlovo vymyká nielen v rámci VERMIN večera, ale aj celkovo v hudobnom ponímaní. Najbližšie by sa ich hudba dala označiť pojmami noise a experimental, aj keď sami sa škatulkovaniu bránia s názorom, že samotný termín "žáner" je prokonaný. Americký základ zoskupenia na európskom turné dopĺňajú maďarský perkusionista Balázs Pándi (spolupracoval aj s Venetian Snares) a belgický DJ a producent Sickboy. Bez pochýb nás čaká vystúpenie, na ktoré len tak nezabudneme. TLASILA vydáva na labeloch Menlo Park, Savage Land a Blossoming Noise.
 
DJ a producent z anglického Manchesteru, ktorý je známy svojimi divokými setmi aj v spolupráci s DJ Dolphinom. V súčasnosti je na európskom turné s americkými electro-grind corovými Eustachian. Je hlavou labelu Ninja Columbo records, okrem toho vydáva na labeloch Planet Mu, Death$ucker a Deathchant.
 
Belgický producent a DJ, je jedným zo zakladajúcich členov kolektívu ktorý stojí za organizáciou legendárnych belgických parties BREAKCORE GIVES ME WOOD, na ktorých sa niekoľko krát do roka schádza viac ako 1000 Breakcorulačných nadšencov. Známy tiež kolaboratívnym projektom Servants of the Apocalyptic Goat Rave (spolu s Bong-Ra) a svojimi releasmi na Peace Off, Tigerbeat6, Mirex a Death$ucker.
 
Člen oficiálne už neexistujúcej viedenskej partičky Noisecamp, ktorý ku nám nezavíta po prvý krát. Bratislavskému publiku už zahral na akciách Amen a Ears Chewing Satisfunction.

 
CHERNOBYL PARTY
Chernobyl DJs (CZ)
Chernobylmusick, Infocentrum MTP Brno
párty, koncert
 
Veselá party k 2. výročí založení netlabelu chernobylmusick, aneb musika s třema nohama. Představí se vám některé ze známých i neznámých kapel, nad kterými chernobyl musick drží svojí deformovanou ochrannou ruku. Ozáření občané a děti s nepárovými končetinami vstup za polovic!Postcards From Berlin
Gaby Bila-Günther aka Lady Gaby (DE)
performance
 
Performance na rôznych miestach v oblasti Kreuzberg 36 v Berlíne.Akurátni kurátori
Sabine Maria Schmidt a projekt 40jahrevideokunst.de

Sabine Maria Schmidt (DE), Mária Rišková (SK) (moderátorka)
Goethe-Institut Bratislava, 13 kubikov
prednáška, projekcia
 
Pokračovanie cyklu Akurátni kurátori predstaví kurátorku súčasného umenia Múzea Folkwang v Essene Sabine Maria Schmidt. Súčasťou jej rozprávania o „videoumení dnes“ bude projekcia výberu videí z monumentálneho projektu spolkovej nadácie Kulturstiftung des Bundes. Výrazným prvkom konferencie, výstavy a publikácií 40jahrevideokunst.de bolo pomenovanie videoumenia jednou z najvýraznejších umeleckých foriem 20. storočia a jeho zaradenie ku kultúrnemu dedičstvu – jeho definitívne uznanie inštitúciami. Tento fakt je, okrem iného, zaujímavým námetom pre uvažovanie o kultúrnej politike a postoji inštitúcií k videoumeniu u nás... Diskusiu uvedie Mária Rišková.

28.04.2008, pondelok: individuálne stretnutia so Sabine Maria Schmidt (umelci, kurátori...)Prix Ars Electronica 2007
projekcia
 
Už tradične progresívna a prestížna kompilácia poslednej Prix Ars Electronica prezentuje najlepšie práce z kategórie počítačová animácia, film a vizuálne efekty, ktoré uspeli na poslednom ročníku najväčšieho festivalu elektronického umenia.

www.aec.at/en/prix/winners.aspRomina Daniele: Aisthánomai, il dramma della coscienza (Dráma vedomia)
Maroš Rovňák: Hyena, litánie

Romina Daniele (IT), Maroš Rovňák (SK)
Truc sphérique
koncert, performance
 
Talianska vokalistka Romina Daniele sa venuje výskumu hlasu. Viac ako muzikálnosť ju zaujíma akustika, jej hlas sa strieda v rôznych polohách, akoby strarobylý nádych niektorých melódii sa stretáva s modernými digitálnymi technológiami. www.rominadaniele.com, www.myspace.com/rominadaniele

Maroš Rovňák pracuje najmä s textom, ktorý je deklamovaný alebo spievaný s využitím elektronickej modulácie hlasu, za sprievodu niekoľkých na seba navrstvených hlasových a zvukových stôp a videoprojekcie. Obsahový rámec jeho vystúpení tvoria témy diskriminácie, odsúdenia a izolácie.
www.myspace.com/rovnakmarosUCHOKO / Pohyblivé obrazy I.
Martin Buřil (CZ), Michael Carrington
Hucot, o.s.
projekcia
 
Přehlídka výběrů z audiovizuální tvorby vybraných českých uměleckých škol.

20.30 katedra animace na FAMU /vybral Martin Buřil/
22.00 Filmová škola Zlín /vybral Michael Carrington/Placetellers Bratislava-Vienna
otvorená participácia
Jürgen Rendl, Urban Flow
 
Projekt Placetellers prepojí ľudí, miesta a príbehy v Bratislave a vo Viedni. Jeho cieľom je poľudštiť mestskú krajinu, sprístupniť stopy, ktoré ľudia zanechávajú v urbánnych vzorcoch a snažiť sa ich čítať ako kolektívny príbeh. Vaše stopy zmenia spôsob, akým vnímajú mesto ostatní.

"I would like there to exist places that are stable, unmoving, intangible, untouched and almost untouchable, unchanging, deep-rooted: places that might be points of reference, of departure, of origin. Such places don't exist, and its because they don't exist that space becomes a question, ceases to be self-evident, ceases to be incorporated, ceases to be appropriated. Space is a doubt: I have constantly to mark it, to designate it. It's never mine, never given to me, I have to conquer it."
Georges Perec, Species of Spaces

28.4. - 2.5., 18:00 - 20:00, festivalové centrum, A4
"Placetellers collection"
Príďte do festivalového infocentra a podeľte sa! Počas festivalu Multiplace sa budeme pýtať Bratislavčanov „Kde je tvoje miesto?“ a zbierať miesta, príbehy, činnosti, zážitky a emócie spojené s ich mestom. Vaše príspevky sa stanú základom webovej platformy o VAŠEJ Bratislave a budú inšpiráciou pre trasu našej spoločnej prechádzky mestom.

3.5. o 14:00, stretnutie pred A4 - nultý priestor
"Placetellers výlet"
Kolektívny prechádzka cez VAŠU Bratislavu v rámci projektu Placetellers Bratislava – Vienna. Zdieľanie miest, príbehov a pocitov. Každý tvorivý príspevok je vítaný a umožní nám navigáciu mestskou krajinou podľa emocionálnych stôp. Rozprávači, tuláci, hladné srdcia a milovníci mesta sú vítaní. Go with the flow!

Pokračovanie:
Na konci mája pozveme Bratislavčanov do Viedne, hľadaľ, zbierať, privlastňovať si. Príležitosť infiltrovať takzvané "mestské dvojča" vlastnými urbánnymi príbehmi, túžbami a malými utópiami. Bratislavizácia vo Viedni.Nová média. Mnohost perspektiv
WEBOVÉ ARCHIVY, DATABÁZE A PROJEKTY ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ

Michal Čudrnák (SK), Martin Micka (CZ), Terezie Nekvindová (CZ), Jan Vidlička (CZ), František Zachoval (CZ), Jan Habrman (CZ), Michal Klodner (CZ), Lenka Dolanová (CZ), Dušan Barok (SK/CZ/DE)
Jan Zálešák a Ars Publica, o.s., Dům umění města Brna, Infocentrum MTP Brno
diskusia, prednáška, prezentácia, streaming
 


Výtvarné umenie v otvorených databázích / Michal Čudrnák (Slovenská národná galéria, Bratislava)
Slovenská národní galerie zastřešuje od roku 1996 elektronickou podobu Centrální evidence děl výtvarného umění (CEDVU). Zákonem daný úkol SNG byl donedávna realizován za pomoci knihovnické aplikace CDS/ISIS, v průběhu posledních dvou let nicméně došlo ke změně – ve vývoji, respektive finální fázi zavádění je nyní nový systém, postavený na open source aplikaci Fedora určené pro správu digitálního obsahu. Posun od evidence ve freetextové databázi ke správě digitálních snímků děl a zaznamenávání a zprostředkovávání strukturovanějších údajů o dílech zásadně mění dosavadní účel projektu. Nad zákonem požadovanou vrstvou administrativních a popisných údajů vzniká vrstva další (přesahující „byrokratický“ a expertní rozměr), jež je zajímavá i pro „mýtickou“ širokou veřejnost“. Hranice mezi vnitřním prostředím systému a okolím příbuzných online databází se postupně mění na volně prostupné. Výměna standardizovaných dat se jeví jako nejlepší úniková cesta ze stavu izolace. Proč by měla být zajímavá i pro jiné databáze (nejen) z oblasti výtvarného umění na Slovensku a v Čechách a jak by si mohly být databáze prospěšné vzájemnou otevřeností, se pokusím přiblížit v příspěvku.

Dokumentace v síti – Artlist.cz / Martin Micka (Centrum pro současné umění Praha, o.p.s.)
Artlist.cz (www.artlist.cz) je internetová dokumentační databáze současného umění vznikající v rámci Centra pro současné umění Praha, o.p.s (www.fcca.cz) jako pokračování klasické papírové dokumentace budované již od roku 1992.
Cílem předloni spuštěného projektu je postupně obsáhnout dokumentaci několika tisíc umělecky nejvýraznějších osobností, uměleckých děl, institucí, akcí, klíčových pojmů a názorů vznikajících na území Československa a posléze i České republiky od poloviny 20. století do současných dní. Databáze je koncipována jako výběrová, přičemž rozhodujícím kritériem výběru je umělecká kvalita. Koncept ARTLISTu sice neopomíjí text, nicméně důraz je kladen především na obrazovou složku dokumentace.
V prezentaci bude jednak přiblížena databáze, její obsah a možnosti, ale také komentovány poznatky z více než roku a půl praktického provozu.

Prezentace aktivit Vědecko-výzkumného pracoviště / Terezie Nekvindová (VVP AVU Praha)
Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění (VVP AVU) se zaměřuje na výzkum českého poválečného a současného umění. V současnosti pracuje především na výzkumném záměru České umění v období post-socialistické transformace (1980-2005), jehož výstupem bude kritická antologie textů a výstava vztahující se k tomuto období. Mezi jeho další aktivity patří budování dokumentačního centra s archivem textového a vizuálního materiálu, vydávání periodika Sešity pro teorii, umění a příbuzné zóny a založení archivu současného českého videoartu.
Prezentace se zaměří především na dvě on-line přístupné databáze, bibliobázi a i-datum. Obě slouží v první řadě výzkumu, jehož dílčí výsledky jsou jejich prostřednictvím nabídnuty k užití také veřejnosti. Bibliobáze je databáze bibliografických údajů k českému umění, obsahující zhruba 15 000 bibliografických údajů. Slouží jako praktická vstupní informace pro studium dějin české vizuální kultury druhé poloviny 20. století. I-datum se vztahuje k současnému umění a mj. představuje výběr umělců, důležitých výstav a informace o vybraných galeriích. Více na vvp.avu.cz/

DigiLab AVU v Praze / Jan Vidlička, František Zachoval, Jan Habrman (AVU Praha)
Prezentace představí publicistické, výukové a technologické pracoviště AVU pro informační a audiovizuální technologie, poskytující studentům a zaměstnancům školy konzultace, kurzy, přednášky a v neposlední řadě HDV centrum. Více na www.dl.avu.cz/

Portál pro komunikaci a spolupráci a archivní platforma Konvergence / Michal Klodner a Lenka Dolanová (FAMU, Centrum audiovizuálních studií, Praha)
Prezentace portálu www.konvergence.info, který nabízí nástroje pro spolupráci v interdisciplinárním prostředí umění nových médií a intermédií, komunikační infrastrukturu i kulturní archiv. Platforma konvergence je sdílená platforma pro rozsáhlé internetové projekty, meziuniverzitní i mimouniverzitní komunikaci a spolupráci, kterou provozuje Filmová a televizní fakulta AMU. Dále ji využívají projekty hyperkino.net, web anotační metody pro akademická (kritická) vydání filmů na DVD, vznikající archiv filmů ifamu.cz a archiv videoartu Art of Memory.
Portál je otevřen k využití výukovými programy i jednotlivci, pro které může být otevřeným nástrojem pro komunikaci a spolupráci. Jeho součástí je mailinglist pro nová média a intermédia v ČR.

Malé studie v sítích / Dušan Barok
Prezentace vybraných prací z societyofalgorithm.org/networktime
jejich uvedení do vzájemného kontextu.Otvorenie Multiplace infocentra Bratislava
Intercity Teleport Creatures Call
Multiplace 2008, A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru, PsyShip Medialab, Urban Flow
vernisáž/výstava, inštalácia, streaming, párty
 
Príďte sa vrhnúť do víru spoločenského festivalového života v jednom z jeho (info)centier. Spustíme telematickú inštaláciu / online hru Intercity Teleport, pokúsime sa spojiť obrazom aj zvukom s ostatnými mestami a miestami, spustíme projekt Placetellers a otvoríme festivalový Multibar. Nebude chýbať prekvapenie... a občerstvenie!Multiplace infocentrum Bratislava
Multiplace 2008, A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru
 
Každý deň od pondelka do piatku od 16.00 na vás v infocentre čakajú informácie o programe, prednášky, diskusie, umelecké inštalácie a projekcie, Multibar a miesto neformálnych festivalových stretnutí v príjemnom prostredí... Priebežne dopĺňaný program na www.a4.sk a www.multiplace.orgHackujte hračky!!!
Multiplace 2008, A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru, Atrakt Art
projekcia
 
Výber krátkych a vtipných videí o čoraz populárnejšom fenoméne tzv. circuit bending ("upravovania obvodov"): elektronické hračky sa v rukách domácich majstrov menia na svojrázne hudobné nástroje vydávajúce neuveriteľne zmutované zvuky. Underground zasvätených či zábava pre každého? Dnes už má prax circuit bendingu príchuť celosvetovo rozšíreného spestrenia klasického hudobného arzenálu každého poriadneho experimentátora, ktorý vie, že hudba má aj svoj vizuálny rozmer a tiež to, že by v nemal chýbať humor.

en.wikipedia.org/wiki/Circuit_bending
www.bentfestival.orgPřenos z divokých Mariánských hor
koncert, performance, párty (streaming)
 
Stream: http://multiplace.org:8000/ostrava.ogg
Koncert Marius kovboj a Like she.

www.myspace.com/mariuskonvoj

www.myspace.com/likesheMultiplace BB II.
SoundBus / videoart / TABLE / Job Karma

Roman Štětina (CZ), Job Karma (PL)
Tvor, o.z.
projekcia, performance, vernisáž/výstava
 
SoundBus [SK, AT] - Nomad Space, audiovizuálna galéria na kolesách. Počas celeho večera bude v areali otvorený SoundBus.
19:00 - videoart [SK, CZ] - videoset z umeleckych skol v Brne, Kosiciach a Banskej Bystrici
20.00 - TABLE [CZ] - Roman Štětina, Dominik Gajarsky - Audiovisuálna performancia / Electroacoustic / Folktronica / Live Electronics
21.00 - Job Karma [PL] - Audiovizualna performancia / Electronic / Dark AmbientHAMLET MACHINE / ZRUSENO!!!!!!
 

Omlouváme se všem, dnešní multimediální divadlo HAMLET MACHINE/ 28.4. 20 h Fléda, je pro nemoc ZRUŠENO.

Stávající program : od 20:00 ANYMADE party. Děkujeme za pochopení.ANYMADE PARTY
Anymade (CZ)
Anymade
párty
 
Taneční mejdan v podání DJs a VJs z Anymade crew
{ akkamiau+mic+dance, fiju & peboy & yak on da mix, kolouch visual dj }Nová média. Mnohost perspektiv
NOVÁ MÉDIA VE VZDĚLÁVÁNÍ

Jaroslav Vančát (CZ), Jan Svoboda (CZ), Barbora Škaloudová (CZ), Lucie Štůlová Vobořilová (CZ), Magdaléna Kobzová (SK/CZ), Prof. MgA. Ing. Ivo Medek, PhD.
Jan Zálešák a Ars Publica, o.s., Dům umění města Brna, Infocentrum MTP Brno
diskusia, prednáška, prezentácia, streaming
 


Obraz do škol - od Komenského Světa v obrazech k interaktivním médiím / Jaroslav Vančát (Fakulta humanitních studií UK, Praha)
Příspěvek se bude zabývat možnostmi využití obrazové stránky nových médií při podpoře tvořivosti žáků. .

Výtvarná výchova a cestičky k multimédiím / Jan Svoboda, klášter Bechyně (Klášter Bechyně, ZUŠ a o.s.)
Analýza současného stavu implementace multimediálních prostředků do výuky výtvarných oborů, včetně problémů s tím vznikajících...
Více na: www.klaster-bechyne.org

Potenciál nových médií v galerijním vzdělávání / Barbora Škaloudová a Lucie Štůlová Vobořilová (lektorské oddělení NG, Veletržní palác)
Příspěvek představí možnosti využití nových médii při zprostředkování uměleckých děl. Jaký vliv mají současné technologie na přístupy ve vzdělávání? Ovlivňují soudobé vizuální prostředky nebo formy naše vnímání a interpretaci uměleckých děl? Prezentace se zaměří na jednotlivá pojetí vzdělávacích programů, vytvořených současnými umělci v rámci projektu ArtCrossing (multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele) ve vzdělávacím oddělení ve Veletržním paláci v Národní galerii v Praze.

Letné dielne 2006 a 2007 / Magdalena Kobzová
Letní dílny 2006 a 2007 byly dvoutýdenní série workshopů, prezentací a performancí organizované sdružením 13 kubikov v postindustriálním prostředí blízko bratislavských Zlatych pieskov. Struktura programu vycházela především z experimentování s kolaborativními postupy napříč disciplínami. Prezentace se zaměří nejen na to, jak to celé probíhalo, ale především to, jaké na způsoby a modely neformálních vzdělávacích aktivit se v praxi osvědčily a co by se ještě dalo vylepšit.

Prezentace pilotního ročníku odboru Multimediální kompozice v Brně / Prof. MgA. Ing. Ivo Medek, PhD. (HF AMU, Brno) et al.
Prezentace projektu interdisciplinárního výukového programu zaměřeného na multimediální a audiovizuální tvorbu.
 


Hudebni fakulta Janáčkovy akademie múzických umění / Děkan
 
PURE DATA WORKSHOP
Michal Cabowitz (CZ), Jozef Henzl (CZ), otvorená participácia
Infocentrum MTP Brno
dielňa, inštalácia
 
Lektoři Michal Cabowitz a Jozef Henzl

V třídenním workshopu provedeme účastníky základy syntaxe jazyka, základy zpracování zvuku v pd, možností zpracování obrazu pomocí knihovny GEM. V případě zájmu se můžeme zabývat i pokročilými možnostmi pure data - jako například tvorba vlastních objektů v jazyce python, síťová komunikace nebo využití platformy arduino pro tvorbu vlastního hardware. Výstupem by měla být síťová instalace, která bude propojovat několik měst v české i slovenské republice, a na které se budou v reálném čase podílet všichni účastníci workshopu.


Pure Data je grafický programovací jazyk, který vytvořil v 90. letech Miller Puckette. Je používaný umělci po celém světě pro syntézu a zpracování zvuku, obrazu, tvorbu multimediálních a síťových instalací, ale jeho možnosti jsou díky dostupným zdrojovým kódům prakticky neomezené.

////////////////////////////////////////////

Michail Cabowitz (* 1980) - od začátků na zx spectru, pres trackery a tradiční hudební software, zakotvil u pobřeží GNU/Linux a volně šiřitelných aplikací, z nichž nejvíce využívá možností programovacího prostředí pure data. Kromě konstrukce sound-systémů v pd a samplováním výstupu z /dev/rnd se v rámci možností snaží ukočírovat vlastní existenci. ;-)

Cabowitzova hudební produkce osciluje mezi chaosem, jenž panoval ještě před stvořením světa a krystalickým řádem, v němž zaznívá hudba sfér… mezi čistým hlukem a možností ticha. Od původně konkrétních kompozicí, které měly čitelnou harmonickou i melodickou linii se zvukový výraz posunul do více abstraktních poloh. Příležitostně spolupracuje s dalšími av-konstruktéry (orbital00, popcorp, a. hemala, marura, z. krulich, m. balžíček, s. abrahám).

www.cabowitz.com

////////////////////////////////////////////

Jozef Henzl - programátor a VJ, zkoumající extremní polohy obrazu a videa, využívajíc přitom z velké části Pure Data. Residentní VJ brnenského Heavy Mentalu

www.popcorp.org
 


hvss/at/seznam.cz - +420 608 665 461 -jabber: j.henzl/at/njs.netlab.cz , icq: 318336096
 
Nová média. Mnohost perspektiv
NOVÁ MÉDIA V TEORIÍCH

Jana Horáková (CZ), Denisa Kera (CZ), Lenka Dolanová (CZ), Filip Cenek (CZ)
Jan Zálešák a Ars Publica, o.s., Dům umění města Brna, Infocentrum MTP Brno
diskusia, prednáška, prezentácia, streaming
 
Emoce a roboty. Proti antropocentrismu / Jana Horáková (Filosofická fakulta MU, Brno)
Robotická performance jsou bitevním polem lidské racionality a emocionality. Jsou výzvou antropocentrismu ve smyslu odhalování limitů lidských kognitivních procesů a interpretačních schopností. Robotická performance fungují jako systémy otevírající prostor hře interpretací. Obrat k abstrakci, k autonomii díla a procesu, charakteristický pro robotické umění a umění 20. století obecně, budeme chápat jako modus zpochybňující antropocentrismus.
Se vzrůstající abstrakcí formy se naše pozornost obrací spíše k interpretačním procesům. Jsme vystaveni konvencím a automatizmům svých vlastních myslí, které řídí náš vztah ke světu a k jiným.
V případě současného robotického umění je zřejmé, že racionální analýza sama o sobě nemůže vysvětlit zážitek, který tyto instalace/performance zprostředkují. Abychom našli způsob, kterým nás robotická performance oslovují a ovlivňují, musíme do jejich interpretace vědomě zapojit své (subjektivní) pocity.

MikrobArt: bakterie jako umělci / Denisa Kera (Filosofická fakulta UK, Praha)
Biotechnologické umění stírá rozdíly mezi laboratoří a galerií, technickou vizualizací a uměleckým obrazem, vědeckým důrazem na objevování skutečnosti a uměleckou představou o kreativitě a přetváření světa. Toto umění nejen objevuje nová média v podobě položivých tkání a DNA, ale také dává prostor novým umělcům. Překvapivě tím nejsou pouze lidé, ale stále častěji i bakterie a další mikroorganismy, kterým lze přičíst umělecké ambice. Přednáška představí současnou uměleckou tvorbu mikrobů z celého světa: od portrétních miniatur po krajinomalbu a také bakteriální videoart.

Od signálu ke kódu. Umělci v dialogu s nástroji / Lenka Dolanová (Filmová a televizní fakulta AMU v Praze)
Přednáška se bude zabývat vývojem analogových nástrojů používaných videoumělci v 70. letech minulého století ve vztahu k nástrojům současným, k problematice komunikace umělců s inženýry, k DIY nástrojové estetice, k vzájemnosti obrazu a zvuku. Zaměří se na přechod od improvizačního, "živého" modu raného videa využívajícího signálové manipulace k digitálnímu kódu a na návrat reálného času v současných audiovizuálních performancích. Bude doprovázena ukázkami z děl, rozhovorů a dokumentů (zejména) z archívu Steiny a Woodyho Vasulkových.

Blackout / Filip Cenek (Filmová a televizní fakulta AMU v Praze a Fakulta výtvarných umění VUT v Brně)
Krátké doplnění přednášky Lenky Dolanové o ukázky současného nostalgického využití softwaru Image/ine (Tom Demeyer a Steina Vasulka, 1997) v rukou VJ Věry Lukášové. Image/ine jako výpadek paměti; zapomínání a zhušťování, alternativní řez optickou pamětí a dobrodružství mimovolného.Parazit
Omar Mirza (SK) (koordinátor), Juraj Rattaj (SK) (kurátor), Matej Rosmány (SK) (kurátor)
Nitrianska galéria (Bunker)
vernisáž/výstava
 
Projekt PARAZIT vznikol za účelom prezentovať mladé sochárske umenie v galérii s netradičným prístupom, kde mladý umelec neprezentuje svoje umenie priamo v galérii (klasická forma vystavovania), ale na nej (objekty sú spracované do materiálu samotnej galérie).
Formu realizácie predstavujú reliéfy v stenách galérie rôznych rozmerov, tematicky prepojené technikou vytvárania a spoločným mainstreamovým rukopisom diel.

Autori projektu: Juraj Rattaj a Matej Rosmány
Zúčastnení umelci: Juraj Rattaj, Matej Rosmány , Samuel Benčík, Peter Skala, Jozef Mihál, Štefan Podušel, Tomaš Roubal

Vernisáž: utorok, 29.4.2008 o 18:00

Po vernisáži koncert kapely Nové mapy (www.novemapy.sk)

Výstava sa koná v rámci projektu Galéria mladých kurátorov v Bunkri Nitrianskej galérie, Župné nám. 3, Nitra.

Počas celej akcie bude pred Nitrianskou galériou odstavený Soundbus potulnej galérie nomadSPACE

Bližšie informácie na www.nitrianskagaleria.sk
Ring voľný
35 mm
projekcia
 
Príďte si to k nám hodiť... do nášho DVD prehrávača, stáť zoči-voči krvilačným divákom, uhýbať sa vajciam, ktoré do vás nahádžu. Zažite si u nás nefalšované autorské muky. Odrazte sa od anonimity siete. Nedávame pravidlá ani obmedzenia. Žiadne. Len vy a vaše filmy.NOVÉ MAPY
Nové mapy (SK)
Nitrianska galéria
koncert
 
vstup zadarmo!
 


NOVÉ MAPY hrajú akusticky aj elektronicky, atmosféru dotvárajú frázy abstraktného jazyka, pocity náhlej zmeny v skladbách striedajú čisté a jednoduché pasáže. Existuje digitálny zážitok? Pracuje sa na tom.

NOVÉ MAPY koncertujú v zostave elektronika-mašinky (Igor Iliaš), gitara, klávesy, basa (Martin Hasák) a spev (Dana Mazalová). Vizuál dopĺňa videoprojekcia.

www.novemapy.sk
 
Tesne pod éterom
Parrot {in the} Tank (UK)
Galéria Jána Koniarka, Truc sphérique
performance
 
Najnovšie predstavenie medzinárodnej alternatívnej divadelnej skupiny priamo z Londýnskeho West Endu! Originálny mix tradičného divadla, bábkoherectva, filmu, audiovizuálnych efektov, pôvodnej hudby a najmä neobmedzenej predstavivosti. ||

Originálny mix tradičného divadla, bábkoherectva, filmu, audiovizuálnych efektov, pôvodnej hudby a najmä neobmedzenej predstavivosti, Tesne pod Éterom rozvíja príbeh neúnavného vynálezcu Walraba, ktorému sa jedného dňa podarí zachytiť útržky záhadných slov neznámeho ženského hlasu, ktoré navždy zmenia jeho život. Stratený medzi prístrojmi a súhvezdiami sa zúfalo pokúša rozlúštiť tajomstvo a zachytiť hlas ešte raz, čím sa mu podarí prekročiť hranice svojho bizarného laboratória a vstúpiť do komplikovaného priestoru satelitov, frekvencií a neznámych dimenzií. Tesne pod Éterom je inšpirované metafyzickou poéziou, platonickými láskami a... telefónnymi drôtmi.

Najnovšie predstavenie divadelnej skupiny „Parrot {in the} Tank“ priamo z Londýnskeho West Endu!
„Pre tento súbor majte oči na stopkách!“ – Leoni Kibbey, The Talent Magazine, London
www.parrotinthetank.com

Vstupné – 40 Sk.

Multiplace BB III.
Videoart / Inyfilm / Ľúbozvučné konvalinky

Ľúbozvučné konvalinky (SK)
Tvor, o.z.
projekcia, prezentácia, koncert
 
19:00 - Videoart [SK, CZ] - Študentské práce
20:00 - Inyfilm [ www.inyfilm.sk ]- Prezentacia internetového portálu
21:00 - Ľúbozvučné konvalinky [SK] - Urban nois / FeedBack / Homemade
UCHOKO / Pohyblivé obrazy II.
Beata Spáčilová (CZ), Pavel Ryška (CZ), Filip Cenek (CZ), Markéta Dvořáčková (CZ)
Hucot, o.s.
projekcia
 
Přehlídka výběrů z audiovizuální tvorby vybraných českých uměleckých škol.

19.00 UCHOKO výběr /vybrala Beata Spáčilová/
19.30 Cas FAMU Praha /vybral Pavel Ryška/
21:00 FaVU VUT Brno /vybral Filip Cenek/
22:30 FMK UTB Zlín /vybrala Markéta Dvořáčková/Niečo je červené
La Horse de (FR)
IC Culture Train
performance
 
Multimediálna performance, bude výsledkom medzinárodného tvorivého workshopu francúzskych a slovenských umelcov, ktorý pod vedením francúzskej režisérky Nathalie Veuillet, vytvoria predstavenie na motívy známej rozprávky Červená Čiapočka. Vystúpenie nebude spájať iba mnohorakosť národnosti a rozličné jazyky, ale hlavne pestrosť umeleckej expresie. Podujatie vzniká na základe spolupráce mesta Košice a mesta Lyon pri kandidatúre na titul Európske Hlavné Mesto Kultúry 2013, centra súčasných umení IC Culture Train, súboru La Hors de a Francúzskej Aliancie. Experimentálny a ojedinelý projekt bude výnimočnou príležitosťou vidieť a zažiť originálnu produkciu reprezentujúcu svetové trendy v súčasnom umení.IMMEDIATE Night
A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru, CIANT - International Centre for Art and New Technologies
performance
 
Medzinárodný deň tanca oslávi A4 – nultý priestor netradičným multimediálnym predstavením: IMMEDIATE Night prezentuje výsledky tvorivého česko-nemecko-turecko-francúzsko-slovinsko-slovenského workshopu v rámci projektu IMMEDIATE (Immersive Media Dance Integrating in Telematic Environments), ktorý skúma nové možnosti umeleckých tanečných prejavov v spojení s najmodernejšími technológiami. Predstavenie je založené na pohyboch tanečníkov, ktorí sa vďaka snímaniu špeciálnymi senzormi pohybujú zároveň v zmiešaných realitách: fyzickej aj virtuálnej.

Interdisciplinárny projekt IMMEDIATE chce prekonať medzeru medzi svetom súčasného tanca a digitálnym umením. Realizuje ho medzinárodná skupina partnerských organizácií s podporou Európskej komisie v rámci programu Culture: CIANT - International Center for art and new technologies (Praha), LMR - Institut Laboratory For Mixed Realities (Kolín), Amber - Body-Process Arts Association (Istanbul) a A4 - nultý priestor (Bratislava).

www.immediate-project.euADD soundsystem ver. 2.0
rRadim Labuda (SK/CZ) (autor projektu), Darina Alster (produkce, CIANT), Milan Guštár (CZ) (technická spolupráce)
CIANT - International Centre for Art and New Technologies
inštalácia, performance, vernisáž/výstava
 
Sejdeme se a zahrajeme si na tomhle zvláštním zvukovém hřišti.

Interaktivní instalace a série performancí

Zvuková instalace rRadima Labudy je koncipována jako otevřený systém a nástroj pro další tvůrce, kteří v ní mohou realizovat vlastní zvukový obsah. ADD soundsystem může být prostorem pro specifickou formu koncertního hraní, pro performance, může být zvukovou instalací nebo prostě zvukovým hřištěm pro workshop. Cílem a smyslem projektu je vytvoření sociálního kontextu, místa potkávání, komunikace a participace. ADD soundsystem tak osciluje v prostoru mezi různými typy produkce a vnímání zvuku. Decentralizuje pozici hudebníka / performera, smazává jak fyzickou, tak i tvůrčí hranci mezi tím, kdo zvuk vytváří a tím, kdo zvuk přijímá. Instalace je navržena tak, aby byla co nejprůhlednějši a nejsrozumitelnější i pro laického diváka.

ADD SOUNDSYSTEM se skládá ze dvou základních propojených komponentů: mixážního stolu a sítě reproduktorů. Mixážní stůl je kombinatorická matrice vytvořená z jednoduchých elektronických součástí. Obsahuje pět vstupních jednotek a větší variabilní počet výstupních jednotek, na kterých je možné produkovat libovolný mix z pěti vstupujících stop. Podle momentální situace (koncert, performance, workshop, instalace) jsou u vstupních a výstupních jednotek rozloženi producenti zvuku a diváci. Nejobvykleší situací bude zřejmě ta, kdy vstupními jednotkami manipuluje/jí tvůrce / tvůrci zvuku a výstupní ovládají diváci.

Síť reproduktorů je složena z většího počtu stereo dvojic reproduktorů v rovnoměrně rozmístěných v síti zavěšené pod stropem galerie. Počet reproduktorů odpovídá počtu výstupních jednotek mixážního stolu a od každé vede zvukový signál ke dvojici reproduktorů v zavěšeném reproduktorovém poli. Tímto způsobem můžou diváci kolektivně ovládat a formovat prostorové rozmístění zvuku. Vnímání zvukové kompozice je tudíž ovlivněno aktuální pozicí posluchače v prostoru a je pro každého posluchače individuální.

Zvukové performance se budou odehrávat vždy v úterý a ve čtvrtek od 18 hodin po dobu trvání výstavy.

Aktéři jednotlivých performancí:
Anja Kaufmann
Beseppy
Dan Vlček
Darina Alster
DJ Francois Perrin
Krusha
Martin Janíček
Michal Cabowitz
Michal Mariánek
Rentip
Tomáš Vaněk
Mark Eisler

Doprovodný program:
06.05.2008 - 12:00 - dílna pro děti workshop for children - ROZPAD ZVUKU - Darina Alster
06.05.2008 - 19:30 - přednáška talk - INSTRUMENT X - Milan Guštar
20.05.2008 - 19:30 - přednáška talk - UMĚNÍ A KLIMA ART & CLIMATE - Joaquin Fargas
 


rRadim Labuda (narozen 1976) studoval Fakultu architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě a Akademii výtvarných umění v Praze v ateliérech Prof. Miloše Šejna a Prof. Michaela Bielického. V roce 2004 absolvoval semestrální výměnný pobyt na San Francisco Art Institute. V roce 2005 se stal finalistem Ceny Oskára Čepana na Slovensku. Studium ukončil v roce 2006. Od roku 2004 se jeho tvorba zaměřuje především na médium videa. Vystavoval v galeriích v České republice, na Slovensku i v zahraničí.

radimradim.org
 
Stranger – workshop jednominútových filmov
Peter Snadík (SK) (lektor), Adam Hanuljak (SK) (lektor), Peter Kotrha (SK) (lektor), otvorená participácia
13 kubikov, Truc sphérique, European Cultural Foundation, theoneminutesJr.org, UNICEF
dielňa, projekcia
 
Zvláštne, akým obľúbeným fenoménom sa celosvetovo stal jednominútový film/video. Obmedzenie vopred danou (krátkou) dĺžkou je možno dobrou motiváciou pre autorov, aby akčne vyjadrili svoj estetický, politický, či iný názor. Jedným z aktuálnych projektov krátkych videí je StrangerFestival v Amsterdame, na ktorý tento rok zo Slovenska pocestuje 5 najlepších autorov – účastníkov workshopov Stranger. Workshopy v Žiline, Bratislave a Košiciach vedie tím lektorov – Peter Snadík, Adam Hanuljak, Peter Kotrha, ktorí prejdú s mladými autormi celým procesom tvorby filmu.

Ak máte záujem o účasť na workshope, napíšte na adresu: petersnadik/at/inmail.sk

Verejná prezentácia vytvorených filmov: 04.05.2008, nedeľa 18.00VideoArt Now
Vladimír Beskid (SK)
Galéria Jána Koniarka
projekcia, prednáška
 
Súčasná medzinárodná zbierka videoprojektov zo súkromnej umeleckej kolekcie ERSTE BANK GROUP, podľa výberu Waltera Seitla. Prednáša Vladimír Beskid.Komunitné médiá
Marcel Hečko (SK/UK)
Itchy bit, Multiplace 2008, A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru
diskusia
 
Možno platí, že čím viac sa o komunitách hovorí, tým menej z nich zostáva (asi podobne ako o ľadovcoch). Aké ambície majú potom médiá, ktoré dávajú členom komunít možnosť vyjadriť sa bez spostredkovateľov, voľnejšie a “vlastnými slovami”? Má ich označenie ako komunitné zmysel? Nielen na Slovensku zostalo konzervatívne vnímanie úlohy médií ako nedotknuteľných veží zo slonoviny – v tom lepšom prípade strážiac svoju profesionalitu a objektívnosť, v tom horšom dobrú povesť svojho zriadovateľa (viď. servilnosť regionálnych médií.)

Keďže u nás nemáme priamu skúsenosť s touto podobou komunikácie, pozvali sme Marcela Hečka (inak osoba stojaca za blava.net-om), ktorý v škótskom Aberdeene pracuje pre Station house media productuons. SHMU je komunitná iniciatíva s cieľom podporovať obyvateľov pri “znovunadobudnutí médií” (“reclaim the media” ako motto celého hnutia) – ako organizácia ich učí pracovať s videom a rádiom, tvoriť on-line publikácie, alebo využívať bezplatnú wi-fi sieť. Jeho skúsenosti doplnia hostia, ktorí sa (priamo alebo nepriamo) podieľali na podobných projektoch.

Po diskusii pokračuje párty v neformálnom prostredí festivalového Multibaru.
 


Marcel Hečko - Zakladateľ a prezident OZ blava.net, manažér IT služieb a projektový vedúci projektu wifi infraštruktúry v Station House Media Unit, Aberdeene, UK.

www.maco.sk
www.blava.net
 
Mikroskop 01
záver výstavy Mateja Bezúcha

Matej Bezúch (SK), Katarína Gatialová (SK) (moderátorka)
13 kubikov
prednáška
 
Na záver výstavy šperkára Mateja Bezúcha sa uskutoční prednáška a diskusia s autorom a jeho hosťom na tému ich vlastnej tvorby v kontexte využitia nových technológií v súčasnom vizuálnom umení a dizajne. Moderuje kurátorka výstavy Katarína Gatialová.Dva Uzly: Medzinárodný videoprojekt
Jana Kapelová (SK) (autorka projektu)
Galéria Jána Koniarka
projekcia
 
Projekt v sebe zahŕňa presieťovanie videoartu z rôznych častí Európy, Ameriky a Ázie v dopravnom kumulačnom uzle Trnavy. Veľkorozmerné večerné premietanie na fasádu galérie, bude po zvyšné dni trvania multiplaceu prebiehať v slučke na LCD monitoroch v priestoroch galérie.

Jedno miesto, jeden večer, jedna premietacia plocha – dva uzly.
Projekt v sebe zahŕňa presieťovanie videoartu z rôznych častí Európy, Ameriky a Ázie v dopravnom kumulačnom uzle Trnavy. Nahromadením videí vzniká možnosť konfrontácie názorov, tvorivých impulzov, uvažovania, či vplyvu prostredia prejavujúcich/odrážajúcich sa v tvorbe umelcov. Budova galérie situovaná v bezprostrednej blízkosti autobusového nástupišťa, ktoré počas dňa absorbuje množstvo ľudí, predstavuje ideálny komunikačný priestor. Veľkorozmerné večerné premietanie na jej fasádu sprostredkúva mentálny a vizuálny stret okoloidúcich s videoartom.
Budova galérie, ako fyzické i mentálne pojítko. Cestovanie v priestore, premiestňovanie v mysli – uvažovanie, prepájanie, konfrontovanie... Globalizácia - lokalpatriotizácia.

Priebeh projektu:
Jednovečerné premietanie videí na plochu galérie. Zvyšné dni trvania multiplacu budú videá bežať v slučke na LCD monitoroch v priestoroch galérie. Súčasťou oboch premietaní budú letáky - zoznam so základnými informáciami a stručným popisom videí.

Videá:
1. Miroslava Majorošová – bezMOCnosť, 1´20´´ , 2007 SK
2. Marek Ružinský – Mesto, 2006, 1´ SK
3. Jana Kapelová – untitled, 2008 SK
4. Peter Berényi - PILSENS SIGHTSEEING ACORDING TO GUIDE BOOK,
2007, 2´37´´ SK
5. Eja Devečková – Pokec o potencionálnom koncepte, 2007, 9´´ SK
6. Rišo Kitta – in (vhs) memory of jp2, 2005, 2´10´´ SK
7. Vincent Ducarne - Interieur Nuit / Interior Night, 2006, 4'50'' FR
8. Monika Pavlechová - FACTORY WINDOW, 2006, 1´ SK
9. Michael Gimenez - Factory drifter, 2006, 6´36´´ FR
10. Anders Grønlien - „Quel est votre homme ideal?“, 2005, 2´05´´ NO/CZ
11. Fatiha Kheddaoui - Getting Involved with a Flag, 2008, 6´ FR/USA
12. Mary Babcock - american gourmet, 2004, 5´ USA
13. Bea Kolbašovská - Womans dreams, 2006, 1´23´´ SK
14. Juraj Valica, Katarína Czikorová – Beauty Now, 2007, 1´24´´ SK
15. Boris Sirka – transformers 05, 2005, 1´14´´ SK
16. Emilie Segnarbieux – bublifuk, 2008, 1´15´´ FR
17. Roman Gajdoš – všetkým spolubývajúcim, 2007, 4´05 SK
18. Marek Stolarčík – out line, 2007, 2´04´´ SK
19. Ko Z – Empty road, 2006, 9´17´´ MM
20. Tomáš Javůrek – Malý javor, 2007, 0´57´´ CZ
21. Erik Sikora – Nekonečná výstava, 2007, 2´15´´ SK/CZ
22. Viliam Slaminka – Tesco man, 2006, 2´46´´ SK
23. Kata Huszár - Pressure, 2007, 8´48´´ HU/DE
24. Erin Maria Gigle - behind an apple, 2006, 5´40´´ USA
25. Jana Huljaková – Untitled, 2006, 2´12´´ SK
26. Ľuba Lavríková – Hľadanie nekonečna, 2007, 7‘19´´ SK/CH
27. Eva Jiřička – Cestička k domu, 2007, 2´46´´ CZ
28. Ivan Dudáš - Crying art, 2008, 2´ SK
29. Juraj Ondráš – MANIPUL (VIDEO), 2007-2008, 1´44´´ SK
30. Silvina Arismendi - Come fly with me, 2006, 1´10´´ UY/CZ
31. Ján Viazanička - Niektoré slová, 2008, 2´30´´ SK
32. Lucia Černayová – wanted art, 2006-2007, 3´37´´ SK/CZ
33. Scoop Brancisco - The Process, 2008, 8´ JP/USA
34. Martin Fujka - Život je krátky a umenie trvalé, 2006, 0´54´´ SK
35. Mark Fitzpatrick – Ransom, 2007, 12´34´´ UK/CZUCHOKO koncert
Mytokin (CZ), Catophone (CZ), Cabowitz + P.O.P. corp. (CZ), Michal Mariánek (CZ), David Možný (CZ)
Hucot, o.s.
koncert, streaming
 
Stream: rtsp://multiplace.sk:9000/brno.sdp
hucot.cz/uchoko

Mytokin
Audiovizuální improvizace. "Nebráníme se eklektické selekci, kýčovitým obrazům, náboženské symboliky ani deestetické estetice kolapsivní retro i metrofrustrace v doprovodu nejenom minimalistické hudby".

Catophone
Audio video triptych. "Hrajeme na malé záchvěvy oček kočičích. A je to hudba zdánlivě nepěkná". Mischkin, Kocour, Hosino.

Cabowitz a P.O.P. corp
Audiovizuální improvizace. Oscilace mezi chaosem, jenž panoval ještě před stvořením světa a krystalickým řádem, v němž zaznívá hudba sfér… mezi čistým hlukem a možností ticha. Vizuální glitch.

Michal Mariánek a David Možný
Projekt "Modrý Nonstop“. Minimalistická DSP elektronika je obohacená o keybordové party a živé elektronické zpracování hlasu a doprovázena videoprojekcí videoartisty Davida Možného..

 


DFX (David Možný) je vizuálny umelec, ktorý sa posledné tri roky zaoberá digitálnymi obrazmi, pôsobí na Masarykovej Univerzite v Brne / Fakulta sociálnych štúdií a ako VJ pod menom dfx vystupuje v miestnych kluboch. Pracuje doma.
dfx-zavinac-videodesign.cz
 
Chuchvalec mixtape / Fluff mixtape
Lukáš Matejka (SK) (autor a koordinátor projektu)
streaming (prezentácia audio video mixu)
 
Stream: http://multiplace.sk:8000/AKU/01.ogg
http://multiplace.sk:8000/AKU/02.ogg, http://multiplace.sk:8000/AKU/03.ogg, http://multiplace.sk:8000/AKU/04.ogg, http://multiplace.sk:8000/AKU/05.ogg
Chuchvalec predstavuje audiovizuálnu koláž (collage) experimentálnych filmov, dobového televízneho materiálu a súkromného rodinného archívu zmixovaného v 5 samostatných audiovizuálnych častiach..

Vizuál bol mixovaný v reálnom čase (veejaing) na konkrétne audio minisety, vytvorené špeciálne pre tento projekt, od 5 slovenských hudobných producentov:

- Modré hory (Marián Jaslovský, Peko, Karaoke Tundra, Bene, Lyrik) /
Apartman 24/7 – Medzi letom a zimou
- Cruchot feat.Plexo / Kto mlčí, zomrie
- Špinavec produk:cija / ZZZzzz
- Southboy / VJ mixtape miniset
- Da jarra...! / Short presentation

Vo finalizácií bol videomix postprodukčne upravovaný. Projekt vznikal vyhrádne cez internet.. Kedže s jednotlivými producentmi, vybranými hudobnými portáli, ďalej s grafikom prebiehala čisto mailová komunikácia, tj. projekt Chuchvalec (s pôvodným názvom: VJ mixtape 2007/08) spadá pod NET-ART (internetové umenie). V obrazovej zložke je použitý výhradne nájdený filmový materiál (found footage). Finálny výstup je interaktívne DVD (electronic art) s potlačou a bookletom. Prezentácia prebehla v rámci zimného prieskumu 2007/2008 na Akadémií umení v Banskej Bystrici / Fakulta výtvarných umení / Katedra Intermediálnej a audiovizuálnej tvorby. Projekt vyšiel v limitovanej edícií 22ks.

....
Videomixy chcem na prveho maja nonstop cely den streamovat.Skype to: verster_freedom
13 kubikov
streaming
 
Mladý papagáj Verster čaká na Skype na váš telefonát... naučte ho rozprávať svojou rečou, aby ste si mohli kedykoľvek spolu poklábosiť.

Copyright Foto Stupid

www.stupidesign.sk/freedomWelcome to FaVU Electronic Cafe Obsessions
Electronic Cafe Obsessions výzva
Michal Kindernay (CZ), Lenka Dolanová (CZ), Kateřina Svatoňová (CZ) (café V sedmém nebi/Praha), Jindřich Pavlíček (CZ) (café Cuba Libre/Hradec Králové), Milan Langer (CZ) (spolupráce)
Lenka Dolanová a Michal Kindernay, Infocentrum MTP Brno
performance, streaming
 
Stream: rtsp://qt.okno.be:8000/hk_live.sdp
! Připojte se k IRC chatu: multiplace.org/cgi-bin/

Imaginární kavárna na FaVU v Brně vytvořená ze čtyř oblíbených kaváren v různých městech Praha, Brno, Budapešť a Hradec Králové (každá stěna tvořená jedním streamem). V jednotlivých kavárnách se bude možné připojit k chatu, který bude zobrazován na stěnách v siluetě kavárenského povaleče. Podobu rotujícího textu budou deformovat počítačoví démoni, využívající libreto Kantáty o kávě, které pro J. S. Bacha sepsal Christian Friedrich Henrici. V pozadí chatu se bude střídat stream z webkamer z jednotlivých kaváren.Choreografia HTML kódu
Viera Levitt v diskusii s Ursulou Endlicher

Ursula Endlicher (AT/US), Viera Levitt (SK/US) (moderátorka)
13 kubikov, FreeDom (spoluorganizátor)
prezentácia, diskusia
 
Nezávislá kurátorka Viera Levitt diskutuje s Ursulou Endlicher o umení nových médií v USA a predstaví Ursulin projekt html_butoh, ktorý vracia ľudské telo naspäť do technického sveta internetu. Jednotlivé kódy jazyka html autorka nahradila pohybovými sekvenciami z archívu projektu, do ktorého môžu prispieť i účastníci tejto prezentácie v novom priestore FreeDom-u neďaleko vlakovej stanice v Báhoni.

www.turbulence.org/works/html_butoh
 


Viera Levitt (predtým Viera Jančeková) pracovala ako kurátorka Galérie Jána Koniarka v Trnave od roku 1997 a v roku 2002 sa stala najmladšou riaditeľkou regionálnej galérie na Slovensku. Bola kurátorkou alebo spolukurátorkou viac ako 30 výstav na Slovensku, v Českej republike, Nemecku, Rakúsku, Luxembursku a USA. Prezentácie alebo prednášky týkajúce sa súčasného umenia mala v Bratislave, Berlíne, Rotterdame, Hirošime, Dillí, Caracase či v Providence, USA.
Od januára 2006 žije v americkom štáte Rhode Island a pôsobí ako nezávislá kurátorka.
vieralevitt[at]gmail.com
 
UCHOKO koncert
Burningboy a Misalangelo, Cassete, Do Shaska (CZ)
Hucot, o.s.
koncert, párty, streaming
 

Burningboy a Misalangelo
Audiovizuální 1man&1woman burningMisalangelo show


Cassete
Melancholie, hypnóza, náměsičnictví, láska, zkreslené zvuky a intenzivní tep basu a bicích. Koncert dotváří lightshow a videoprojekce A. Schwarze.Do Shaska
Hlukově rytmické, halucinačně přeludné, obludně „písničkové“ kompozice. živé nástroje, elektronika, zpěv, video.

hucot.cz/uchokoMovement Freedom Sound
Chaotic Confluence Commitee
The Lost Horse Gallery
performance, streaming
 
streaming date :1st of May 2008 time : from 19.00

The Performance will be held above the horizon of the atlantic ocean by the Trio : "Movement, Freedom, Sound"on the third peak of Blafjoll mountain on the reykjanes peninsula of Iceland.
www.this.is/subaqua/blafjoll.html

artists: The C C C consist mainly of Monika Frycova, Eva Isleifsdottir and Alexander Zaklynsky.

The Indoor performance will take place the following weekend and will be taped and streamed to the international summit of Multiplace. We will also have various guests that will remain unmentioned untill the actual
performance in The LOST HORSE Gallery on May 3rd and 4th between 6
and 9 Pm.

www.this.is/subaqua
www.myspace.com/thelosthorse
www.frycova.netBetween Science and Garbage
A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru, Atrakt Art
projekcia
 
Premiéra dokumentu o spoločnom projekte amerického veľmajstra samplingu Boba Ostertaga s oceňovaným kanadským filmárom a animátorom Pierrom Hébertom.Martin Blažíček + Ondřej Vavrečka: P-P (Pleonasmus)
Martin Blažíček: Periféria

Martin Blažíček (CZ), Ondřej Vavrečka (CZ), Angakok Thoth / Daniel Tóth (SK), Jonatán Pastirčák (SK) (Pjoni)
Truc sphérique
performance, projekcia
 
audio-vizuálna performance
MARTIN BLAŽÍČEK + ONDŘEJ VAVREČKA (CZ) – P-P (PLEONASMUS)
Performance manipulujúca so starým, 16mm filmovým materiálom a tématizujúca projekčnú situáciu, v ktorej je do hry zapojený predovšetkým priestor medzi objektívom projektora a plátnom.
+
projekcia so živou hudbou
MARTIN BLAŽÍČEK (CZ) – PERIFÉRIA
Premietanie filmu Martina Blažíčka so živým hudobným doprovodom – Angakok Thoth / Pjoni. www.blazicek.net
MLADÁ MÍZA
Lenka Kočišová aka Akkamiau (CZ)
Infocentrum MTP Brno
performance, streaming
 
Veřejná prezentace hudebních projektů a experimentů vzniknuvších z elektronického podhoubí místní umělecké scény.

line up cca////
16_00 johanka a tonik
16_30 vj valik
17_30 václav peloušek + bětka bačíková
18_30 péja a páťa a texa
19_00 alefTransformers Multiplace Night
Zöld Pók
inštalácia, streaming
 
Stream: http://stream.okno.be:8000/budapest.ogg
"Túl sok információ, túl kevés sávszélesség.. kísérteties jelenlét." ||

"Ne a focit nézd a TV-ben!"

"A YouTube a nullás évek TV-je.. de semmivel sem jobb!"

--Pénteken (05.02) este hattól tízig a Kinizsi utcai TŰZIX galériában.--

Három szlovákiai médiaművészeti esemény élő közvetítése, a budapesti
installáció bemutatója, távirányítós autós játék és robotépítési
tervek. Visszacsatolásként a partit élőben közvetítjük.

HU---> tuzrakter.hu/site/hu/index.html

Mplayer vagy VLC (Videolan player) programokkal fogható élő Internetes TV adás: stream.okno.be:8000/budapest.oggNet.music
Golo Föllmer (DE), Gívan Belá (BE/SK)
Multiplace 2008, A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru, Goethe-Institut Bratislava
prednáška, performance, koncert, streaming
 
Stream: rtsp://multiplace.sk:9000/bratislava.sdp
Ako vyzerá sieťová hudba? Okrem exkluzívnej prednášky autora knihy Netzmusik (2007) Gola Föllmera, prednášajúceho na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenberg, ponúkne vyberanú odpoveď na túto otázku aj jeho spoločná sieťová performance s belgickým mediálnym umelcom Givanom Belá.
 


Golo Föllmer - Hudobník a teoretik venujúci sa internetu ako zvukovému médiu, zvukovým inštaláciám a performanciám. Prednáša na univerzite Martina Luthera Halle-Wittenberg, autor knihy o sieťovej hudbe Netzmusik (2007).
 
Handa Gote: Trains
B4

Handa Gote (CZ), B4 (CZ)
Truc sphérique
performance, koncert
 
multimediálna performance
HANDA GOTE (CZ) – TRAINS
Industriálne haiku. Multimediálna kompozícia pre živú hudbu, zvukové objekty, filmové záznamy a projektované fotografie nazbierané v prostredí okolo železnice, tratí a staníc. Odvezte sa nehmotným vlakom, ktorý za jazdy mení tvar, farbu aj skupenstvo. www.handagote.com
+
improvizovaný koncert
B4 (CZ)
Improvizovaný, samplovaný, noisový, psychedelický koncert spájujúci elektroniku, zvukové ready-mades a akustické nástroje. www.noise.cz/b4Multiplace Connected Cameras Party
Multiplace 2008, A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru
párty, koncert, performance, streaming
 
Neobvyklým multimediálnym večierkom vyvrcholí medzinárodný sieťový projekt Multiplace Connected Cameras prepája viacero miest sveta prostredníctvom kamier pripojených na internet. Obrazy a zvuky, prúdiace k nám z viacerých miest festivalu (a nielen tých), sú dátovými vstupmi pre experimentálne tvorivé spracovanie viacerými umelcami v neformálnom prostredí festivalového Multibaru. Alternatívna televízia, telematické premostenie rôznych kultúr, ale aj návod, ako nápadito využiť nové technológie – namiesto (prena)sledovania občanov na umeleckú produkciu.UCHOKO / projekt RGB
Floex (Tomáš Dvořák) (CZ)
Hucot, o.s.
inštalácia, koncert, streaming
 
RGB, projekt Tomáše Dvořáka aka Floexe, je interaktivní hudební instalace zabývající se spoluprací a komunikací mezi divákem a hudebníkem.
Projekt je prezentován formou několika koncertů, kde vybraní diváci za pomocí speciálních baterek spoluvytvářejí s hudebníkem výslednou hudební kompozici.

fx.muteme.cz/web/rgb/index.htmITCH MY HA HA HA
Klub Fléda
koncert, párty, streaming
 


Eats Tapes (USA)
www.myspace.com/eatstapes

Like She
www.myspace.com/likeshe

Kyl The Sistem
www.myspace.com/kylthesistem666


Miss Ucentou
www.myspace.com/missucentou

1a2v1
www.myspace.com/1A2V1live

GHC
www.myspace.com/greatesthitscollective

Romano Porni
www.myspace.com/romanoporni

Valoa & PPigeon

www.fleda.cz
Placetellers Walk
Jürgen Rendl (AT)
Urban Flow
dielňa
 
Kolektívna prechádzka cez VAŠU Bratislavu v rámci projektu Placetellers Bratislava – Vienna. Zdieľanie miest, príbehov a pocitov. Každý tvorivý príspevok je vítaný a umožní nám navigáciu mestskou krajinou podľa emocionálnych stôp. Rozprávači, tuláci, hladné srdcia a milovníci mesta sú vítaní. Go with the flow! O 14:00 zraz pred A4 – nultým priestorom....::: pd-net session \\\\\\\\\\\\
streaming
 
audio-visualni jam ktery bude probihat paralelne na nekolika mistech (praha, brno, bratislava, zilina, ...). k propojeni mist bude pouzito programovaci prostredi pure data, s jehoz pomoci bude vytvoren jednotny interface. jakykoliv zasah do tohoto interface na jednom uzlu bude bezprostredne patrny i na ostatnich uzlech ucastnicich se jamu.

sdilet misto / sdilet cas / sdilet sdileni

web: www.smecnet.itchybit.org/wiki/puredata?do=showLBDK: Honeg
Ľúbozvučné konvalinky

LBDK (CZ), Ľúbozvučné konvalinky (SK)
Truc sphérique
performance, koncert, projekcia
 
audio-vizuálna performance
LBDK (CZ) – HONEG
Manuálny príbeh na motívy kutového sci-fi spisovateľa Jiřího Kulhánka, prerozprávaný pomocou episkopu, meotaru, diaprojektoru i iných svietidiel.
+
hlukový koncert a projekcia
ĽÚBOZVUČNÉ KONVALINKY (SK)
Zvukovo-vizuálny atak. Projekt zaoberajúci sa zvukovými experimentmi, ktoré paralelne manipulujú až deštrukčne zasahujú do videoobrazu.Multiples
Planningtorock (UK), AIDS Wolf (CA), Michal Valent (SK) (dskg), Georgij Bagdasarov (AM/CZ)
A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru, Atrakt Art
performance, koncert, párty, streaming
 
Stream: rtsp://multiplace.sk:9000/bratislava.sdp
http://multiplace.sk:8000/multiples.ogg
Záverečný festivalový hudobný večierok s exkluzívnymi zahraničnými hosťami.

Projekt Whats the Rock je cesta do nedefinovateľného surreálneho sveta britskej hudobníčky a videoumelkyne Janine Rostron aka PLANNINGTOROCK, ktorej kľúčové slová sú nadžánrový hudobný mix, performance art, sensory-overloading stage show alebo keď chcete tak kľudne aj neo-vaudevillan kaleidoscope.

Aj noise môže byť zábavný až uletený a pesničkový ako to predvádzajú štyria mladí Montrealčania zo skupiny AIDS WOLF. Muzikanti s čarovnými prezývkami Special Deluxe, Blesk Hirošima, Jeho a Barbarský ničiteľ stavajú formu svojich skladieb na gitarových stenách, pohanských rytmoch a detsky škriekajúcom hlase Chloe Special Deluxe.

WAYS OF OTHER WAYS Internetová performance Michala Valenta aka dskg a Georgija Bagdasarova medzi Bratislavou a Petrohradom, v ktorej bude komunikačným audiokanálom Skype a metódou zvuková improvizácia.UCHOKO koncert
Selectone , Floex (Tomáš Dvořák) (CZ), Liba (CZ), Duo Lahoda (CZ)
Hucot, o.s.
koncert, streaming
 

Selectone
Jeho doménou je ambient a experimentální elektronická hudba s přesahy do noise, clicks'n'cuts a downtempa. Pro jeho hudbu je typická filmově imaginativní, temná atmosféra, umocněná vrstvami drones, field recordings a častou absencí beatů.

Floex&Liba + Duo Lahoda
Speciální projekt přímo pro UCHOKO: meotarovou dvojprojekci skupiny Duo Lahoda živě doprovodí hudební improvizací Floex a pianista Liba.
 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt