CIANT - International Centre for Art and New Technologies
Domovská pôda: Galerie Ciant
IMMEDIATE Workshop, IMMEDIATE Night, ADD soundsystem ver. 2.0
 
CIANT je nevládna nezisková organizácia založená v roku 1998. Pôsobí na medzinárodnej úrovni v kultúrnej, vzdelávacej a výzkumnej oblasti spojenej s novými technológiami.
Prevádzkuje multimediálny lab zameraný na medziodborovú spoluprácu. Produkuje a koprodukuje umelecké projekty, organizuje rezidenčné pobyty pro umelcov, venuje sa osvetovej činnosti v odbore umení a nových médií: organizujeme festivaly, tvorivé dielne a konferencie. Spolupracuje s jednotlivcami a organizáciami umeleckého, technického i vedeckého zamerania.

info/at/ciant.cz
www.ciant.cz
 
 

 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt