Mikroskop 01
záver výstavy Mateja Bezúcha


30. apríl 2008 19h, Galéria 13m3, SK_Bratislava
Matej Bezúch (SK), Katarína Gatialová (SK) (moderátorka)
13 kubikov
prednáška
Soundbus / nomadSPACE

30. apríl 2008, 13 kubikov, SK_Bratislava
Ursula Maria Probst (AT) (kurátor), Ivana Madariová (SK) (koordinátor), Juraj Čarný (SK) (odborný garant)
SPACE projects | residency lab | store
vernisáž/výstava
Prix Ars Electronica 2007

30. apríl 2008 17h, A4 – nultý priestor, SK_Bratislava
projekcia
Komunitné médiá
30. apríl 2008 18.30h, A4 – nultý priestor, SK_Bratislava
Marcel Hečko (SK/UK)
Itchy bit, Multiplace 2008, A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru
diskusia
Stranger – workshop jednominútových filmov
30. apríl – 04. máj 2008 18h, 13 kubikov, SK_Bratislava
Peter Snadík (SK) (lektor), Adam Hanuljak (SK) (lektor), Peter Kotrha (SK) (lektor), otvorená participácia
13 kubikov, Truc sphérique, European Cultural Foundation, theoneminutesJr.org, UNICEF
dielňa, projekcia
Intercity Teleport

26. apríl – 03. máj 2008, A22 Galéria, HU_Budapešť
26. apríl – 03. máj 2008, SzimplaKert, HU_Budapešť
26. apríl – 03. máj 2008, Szimpla [Budapest Cafe], DE_Berlin
26. apríl – 03. máj 2008, Glasgow School of Art, UK_Glasgow
28. apríl – 03. máj 2008, A4 – nultý priestor, SK_Bratislava
Intercity Teleport Creatures Call, Intercity Teleport Installations Call
PsyShip Medialab
inštalácia
Multiplace infocentrum Bratislava
28. apríl 16h – 02. máj 2008, A4 – nultý priestor, SK_Bratislava
Multiplace 2008, A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru
Placetellers Bratislava-Vienna

28. apríl – 03. máj 2008, verejný priestor, SK_Bratislava
otvorená participácia
Jürgen Rendl, Urban Flow
 
 
(cc) 2008 Multiplace - MTP 2007 - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt