MULTIPLACE 2007 / festival sieťovej kultúry / network culture festival / 13 - 22 04 2007
O Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - English

 
 
 
 
 
 
IC Culture Train
Domovská pôda: IC Culture Train - Centrum súčasných umení, Kasárne – Kulturpark
Členovia zúcastňujúci sa MTP: Varga Bob (SK)
Niečo je červené, Filmy Prix Ars Electronica & YouTube, Machinima filmy, Nové Média v Kasárňach II., Medzinárodný rezidenčný tvorivý workshop, Videoworks & Laptop Party FUTU DJs, Karbido (PL), Job Karma: Černobyľ
 
IC Culture Train je občianske združenie založené s cieľom podporovať nekomerčné kultúrne a umelecké aktivity. V roku 2006 združenie zriadilo neštátne kultúrne centrum IC Culture Train – centrum súčasných umení, ktoré podporuje mnohé druhy umeleckých vyjadrení, umeleckú tvorbu, prezentáciu projektov a diel súčasných autorov z Košíc, celého Slovenska i zahraničia.

info/at/icct.sk
www.icct.sk
 
Pridaj fotku (JPG alebo PNG, max veľkosť 1 MB)
Súbor:
Názov:
Autor:    
Poznámka: názov a autor sa po uploade nebudú dať meniť ani zobraziť.
Poznámka 2: po uploade/uložení najnovšie fotky prekryjú staršie.Všetky obrázky je možné presúvať myšou, a tiež pomocou myš+SHIFT meniť ich veľkosť.
! Zmeny v layoute nezabudni uložiť (klik na save changes).

 
 
(cc) 2007 Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt