MULTIPLACE 2007 / festival sieťovej kultúry / network culture festival / 13 - 22 04 2007
O Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - English

 
 
 
 
 
 
Multiplace 2007
Domovská pôda: Infocentrum MTP Bratislava
Produkčný tím MTP6: Zuzana Černáková (SK) (koordinácia), Mária Rišková (SK) (programová koordinácia), Peter Pankúch (SK) (pr a propagácia), Viera Levitt (SK/US) (medzinárodná propagácia), Dušan Barok (SK/CZ/DE) (web, research), Magdaléna Kobzová (SK/CZ) (redakcia, preklad), Barbora Šedivá (SK/CZ) (programová koordinácia - Brno), Slávo Krekovič (SK) (výskum, program), Katarína Balážiková (SK) (grafický dizajn), Braňo Matis (SK/CZ) (grafický dizajn)
Multiplace infocentrum, Dokonalá Multiplace party, Second Life (streaming), :: MTP INFOCENTRUM :: To by se mi líbilo / To by sa mi páčilo, Open Stage, Multipis (spoluorganizátor), Multiplace Is Open (spoluorganizátor)
 
Multiplace vznikol ako koordinovaná akcia ľudí, ktorých spájal spoločný záujem prezentovať nové formy kreativity v roku 2002. Multiplace sa venuje prezentácii projektov z oblasti interakcie technológie a kultúry, s dôrazom na umelecké projekty a aktivity, ktoré vrcholia každoročným festivalom. Program je otvorený dielňam, inštaláciám, diskusiám, koncertom, performance, výstavám, prezentáciám, projekciám a predovšetkým novým formám kreativity. Pôvodné zameranie na kultúru nových médií prechádza od roku 2002 trvalým vývojom, okrem technologického aspektu digitálnych médií v umení, sú predmetom záujmu taktiež súvisiace estetické, sociálne, kultúrne, právne, či politické otázky. Cieľom „festivalu-siete” Multiplace je vytvoriť zázemie pre podporu mediálnej tvorby, tvoriť v otvorenom a kolaboratívnom prostredí a posilniť kritické uvažovanie o živote v mediálnej kultúre. Občianske združenie Multiplace bolo založené v roku 2004.
zuzana/at/34.sk
admin/at/multiplace.sk
www.multiplace.sk
zuzana cernakova
babuta sediva
maria riskova
magda kobzova
slavo krekovic
miting 22.4.2007
miting 22.4.2007
 
Pridaj fotku (JPG alebo PNG, max veľkosť 1 MB)
Súbor:
Názov:
Autor:    
Poznámka: názov a autor sa po uploade nebudú dať meniť ani zobraziť.
Poznámka 2: po uploade/uložení najnovšie fotky prekryjú staršie.Všetky obrázky je možné presúvať myšou, a tiež pomocou myš+SHIFT meniť ich veľkosť.
! Zmeny v layoute nezabudni uložiť (klik na save changes).

 
 
(cc) 2007 Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt