MULTIPLACE 2007 / festival sieťovej kultúry / network culture festival / 13 - 22 04 2007
O Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - English

 
 
 
 
 
 
Galéria Jána Koniarka
Domovská pôda: Galéria Jána Koniarka – Kopplova vila, Galéria Jána Koniarka - Synagóga
Tesne pod éterom, Dva Uzly: Medzinárodný videoprojekt, Out-of-portrait – fotografická výstava, Něco v krabičkách, Infonetworkové prezentácie, Definícia priestoru svetlom, Súčasné videoumenie a digitálny obraz, Nekonvenčná hudba na Slovensku na prelome 80.-90. rokov, XYZ: Neón, Transgénne umenie. Od biológie do galérie, Od interaktívneho umenia k participatívnemu z pohľadu informatika, Kto je tu šéf?, VideoArt Now, Reflexy: Súčasný poľský animovaný film, Prezentácia študentských videí, Michal Hvorecký & VJ Zden
 
Galéria Jána Koniarka v Trnave je pomenovaná podľa zakladateľskej osobnosti slovenského sochárstva Jána Koniarka (30. január 1878 Voderady - 4. máj 1952 Trnava). Bola založená 1. júna 1976. Zriaďovateľ galérie je od 1. 4. 2002 Vyšší územný celok - Trnavský samosprávny kraj. Ako samostatná nezisková inštitúcia sa zameriava na prezentáciu aktuálnych tendencií umenia 20. a 21. storočia. Tvorbu slovenských i zahraničných umelcov prezentuje vo svojich dvoch výstavných priestoroch - Kopplov kaštieľ a Synagóga - Centrum súčasného umenia. V roku 2002 galéria pripravila novú stálu expozíciu sochárskej tvorby Jána Koniarka v prístavbe Kopplovho kaštieľa.
Poslaním galérie je budovanie zbierkového fondu a sprístupňovanie umeleckých diel verejnosti, ako i spracovávanie dokumentácie a riešenie vedecko-výskumných úloh. Súčasťou galérie je odborná knižnica. Galéria poskytuje lektorský program pre záujmové skupiny.
Galéria Jána Koniarka je taktiež jedna zo zakladateľských organizácií medzinárodnej siete inštitúcií zameraných na prezentáciu súčasného umenia Art Centres of Europe. Galéria je hlavným organizátorom medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátovej tvorby Trienále plagátu Trnava.

pr/at/gjk.sk
www.gjk.sk
 
Pridaj fotku (JPG alebo PNG, max veľkosť 1 MB)
Súbor:
Názov:
Autor:    
Poznámka: názov a autor sa po uploade nebudú dať meniť ani zobraziť.
Poznámka 2: po uploade/uložení najnovšie fotky prekryjú staršie.Všetky obrázky je možné presúvať myšou, a tiež pomocou myš+SHIFT meniť ich veľkosť.
! Zmeny v layoute nezabudni uložiť (klik na save changes).

 
 
(cc) 2007 Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt