MULTIPLACE 2007 / festival sieťovej kultúry / network culture festival / 13 - 22 04 2007
O Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - English

 
 
 
 
 
 
Full Service Video

 
14. 18h – 17. apríl 2007 , Galéria SPACE, SK_Bratislava
Jakub Pišek (SK), Mikuláš Podprocký (SK), Ivana Madariová (SK) (kurátorka)
SPACE projects | residency lab | store
vernisáž/výstava
 
Výstava Full service video skúma, akou cestou sa môže uberať film, a to nielen jeho skladba, ale aj dostupnosť a technické zabezpečenie. Predstavuje práce študenta a absolventa košickej Fakulty umení TU – Jakuba Pišeka a Mikuláša Podprockého.

Jakub Pišek sa predstaví interaktívnou inštaláciou videa, ktoré sa aktivuje na zvukový podnet a okrem uvedenej interaktívnej inovácie pre požívateľov nám nastolí otázku - hovoriť či nehovoriť popri sledovaní filmu?

Práca Mikuláša Podprockého sa posúva viac ku kritike obsahu mainstreamovej filmovej produkcie. Vo svojej interaktívnej animácii ponúka divákovi voľbu - akčný, romantický/erotický film či dráma a následne na základe jeho výberu, program Movie Generator vygeneruje z typických filmových scén film určený len a len pre daného diváka. Originalita a hodnota filmu potom zodpovedá mnohým dnešným trhákom, rýchlosť výroby a finančná stránka sú však neporovnateľne efektívnejšie.
skart
 
Pridaj fotku (JPG alebo PNG, max veľkosť 1 MB)
Súbor:
Názov:
Autor:    
Poznámka: názov a autor sa po uploade nebudú dať meniť ani zobraziť.
Poznámka 2: po uploade/uložení najnovšie fotky prekryjú staršie.Všetky obrázky je možné presúvať myšou, a tiež pomocou myš+SHIFT meniť ich veľkosť.
! Zmeny v layoute nezabudni uložiť (klik na save changes).

 
 
(cc) 2007 Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt