MULTIPLACE 2007 / festival sieťovej kultúry / network culture festival / 13 - 22 04 2007
O Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt - MTP 2006 - MTP 2005 - MTP 2004 - MTP 2003 - MTP 2002 - English

 
 
 
 
 
 
Slávo Krekovič (SK)
Členovia/skupiny v MTP: Etnoise orchestra (SK/CZ) (laptop, hračky)
Ako organizátor v MTP: Atrakt Art, A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru, Multiplace 2009 (programový kontakt & infocentrum Bratislava), Multiplace 2008 (redakcia publikácie, mediácia, dramaturgia), Multiplace 2007 (výskum, program)
Letom netom
 
 
Pridaj fotku (JPG alebo PNG, max veľkosť 1 MB)
Súbor:
Názov:
Autor:    
Poznámka: názov a autor sa po uploade nebudú dať meniť ani zobraziť.
Poznámka 2: po uploade/uložení najnovšie fotky prekryjú staršie.Všetky obrázky je možné presúvať myšou, a tiež pomocou myš+SHIFT meniť ich veľkosť.
! Zmeny v layoute nezabudni uložiť (klik na save changes).

 
 
(cc) 2007 Multiplace - Newsletter - Wiki - Podpora - Press - Kontakt