17h ?eské centrum Bratislava
17h projekcia videí a digitálnych filmov zo Select Media Festivalu, Chicago (US) + Home Dictate: prezentácia nového interaktívneho projektu Ivora Diosiho
19h Hermann Noering (DE): prezentácia festivalu EMAF, Osnabrück (DE) a filmy z kolekcie festivalu 
Home Dictate
 
Najnovší interaktívny projekt digitálneho umelca Ivora Diosiho.
 
Nemyslím si, že mladí ?udia sa stávajú násilnými kvôli ak?ným hrám, ale.. u?ia sa predstave, ktorá je smrtelne zlá a možno škodlivá - bezduchej viere, že manuálna zru?nos? im dá silu a kontrolu nad svetom.
 
To nie je pravda. V skuto?nom svete je to naopak. Schopnos?ou presved?i? a vzh?adom získavate moc a kontrolu. Politici ju dosahujú pomocou prejavov, ktoré prezentujú verejnosti.
S touto myšlienkou v hlave som vypracoval Home Dictate.
 
Je to strategická 3D hra, ovládaná interface-om schopným rozpozna? re?. Môžete zabudnú? na telesnú zru?nos?, pretože interface nemeria parametre tela. Aby ste mohli hra? Home Dictate, musíte rozpráva? do mikrofónu ako politik, prednies? verejný prejav. Interface analyzuje obsah re?i pomocou h?adania k?ú?ových slov a zis?ovania syntaktickej štruktúry..
 
Ivor Diosi
Študoval finan?ný manažment a ochranu informácií, absolvoval doplnkové kurzy z dejín filmu a filmovej produkcie. Mal viaceré samostatné aj skupinové výstavy: galéria Priestor for ContemporaryArts (SK), Galéria a Klub Buryzone (SK), Palexpo (CH). Vybrané skupinové výstavy a festivaly : Vida 4.0 Madrid (ES), Digitalsalon 2001 New York (USA), Digital Media Festival 2001 (PH), ACAMA Festival Tokyo (JP), Slovenská fotografia, SNG Bratislava (SK).
 
EMAF
European Media Art Festival, Osnabrück, DE
www.emaf.de
 
Program na Multiplace v pdf: www.emaf.de/tour/tour2002.pdf.
 
European Media Art Festival je jeden z najvä?ších mediálnych podujatí na svete. Každoro?ne v apríli sa stane mesto Osnabr?ck miestom stretnutia špecialistov z oblasti umenia, kultúry, mediálnej ekonómie, ako i výborného a skúmavého publika. Ako priestor pre medzinárodné mediálne umenie, festivalový program ponúka filmy, video, performance, multimediálne inštalácie a digitálne médiá ako CD-ROM, DVD a internet. Sú?asne s najnovšou tvorbou medzinárodne uznávaných autorov, EMAF prezentuje i práce študentov mediálnych a výtvarných umení.
 
Hermann Noering vyštudoval mediálnu vedu v Londýne a v Osnabr?cku. Je kurátorom a riadite?om festivalu. Prednáša o interaktívnom umení a zú?astnil sa prezentácií v Sao Paulo, Tokyu, Belehrade a Auckalande.
 
koordinátorka: Daniela Chlapíková
 
Organizátor: Buryzone

 
foto: berco 

Multiplace je alternatívny festival umenia a kultúry nových médií. Hlavná myšlienka výraznej spoločnej prezentácie tzv. nových médií (digitálneho umenia, kyberkultúry, elektronického umenia, etc.) spojila v roku 2002 viacerých organizátorov, ktorí zostavili program prvého ročníka.
 
Multiplace 2 sa rozšíril do ďalších miest a do ďalších priestorov.
net art, robotika, medialaby, virtuálna realita, digitálny film, videoart, VJing, ambient, elektronika, digitálne printy, web, interaktivita sú pojmy, na ktoré po zažití Multiplace nezabudnete.
 
program festivalu k stiahnutiu (RTF 50kB)
 
c u
 
mari@nada.sk
koordinátorka MTP
 

©2003 buryzone | multiplace 1 | web by satoriii